EN

Araştırma Raporu

Okulların pozitif vaka/temas protokolü ve pandemi kılavuzu

Değerli üyelerimiz, Sınıflarımızda pozitif vakalar görüldüğünde aşağıdaki belgeler karar verme sürecinde sizler için kolaylaştırıcı olacaktır. Bilgi, uygulama ve hazırlık aşamasını içeren belgeler sadece taslaktır. Her okul kendi özgün pratik uygulamaları ile pandemi ile mücadelede daha başarılı olacaktır. Olası bir vaka karşısında pandemi bilgi kayıt forumu ve sınıf içi ortam planını (sınıf krokisi) önceden hazırda bulundurmanız, […]

KTÖS Okulların İhtiyaç Analizi Raporu

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş imzası ile yayınlanan raporda okulların pandemi ile mücadelesindeki durum analizi yapıldı. AÇIKLAMANIN TAMAMI Okullarımız bugün itibarı ile eğitim-öğretim hazırlıklarına başladı. Tüm öğretmenlerimizin, ailelerimiz ve öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli ve kesintisiz yüz yüze eğitime kavuşmasını dileriz. İyi temennilerimizin yanında, üzülerek belirtiriz ki, sendikamızın ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin uyarılarına rağmen Sağlık Bakanlığı ve […]

KTÖS Covid-19 Aşı Anketi

  Sendikamız 2021-22 öğretim yılı başlamadan önce bir takım ön çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda KTÖS üyesi öğretmenlerin aşılanma oranının ortaya çıkması adına yaptığımız anketimize öğretmenlerimiz oldukça yüksek bir katılım göstermiştir. Tüm bölgelerden ve tüm yaş gruplarından öğretmenlerimize ulaşılmıştır.   Anket sonucunda, KTÖS üyesi öğretmenlerin aşılanma oranı %91 olarak ortaya çıkmıştır. Aşı olmayan öğretmenlerimizin %54’ü ise […]

2030 yılına kadar öğretmen ihtiyacı

Atatürk Öğretmen Akademisi’ne bu yıldan itibaren her yıl 100’ün üstünde öğretmen adayı alınması gerekmektedir. Eğitim planlaması, hem eğitim sorunlarını çözme amacıyla hem de genel ekonomik ve toplumsal değişmenin araçlarından biridir. Bu planlamanın ilk adımı ve en basit ayağı teknik süreçlerdir. Daha ileri ve karmaşık süreçler ise eğitimin ilke ve politikalarının belirlenmesidir. Kuzey Kıbrıs’ta eğitimi yönetmek […]

Öğretmenlerin yüzde 91’i okulların açılması için çalışanların aşılanmasını istiyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) okulların yeniden açılması, aşılanma, eğitim programları ve buna bağlı  ihtiyaçların belirlenmesi yönünde yeni bir bilimsel çalışma  gerçekleştirdi. KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş ’in yaptığı  açıklamaya göre, çalışma kapsamında   farklı branşlarda 689 KTÖS üyesinin CAPI (Computer-assisted Personal Interviewing) yöntemiyle bilgi, gözlem ve görüşleri alındı. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çok büyük bir çoğunluğu […]

Covid-19 salgın döneminde İlköğretim Okullarında Uzaktan Eğitim Raporu

Kuzey Kıbrıs’ta devlete bağlı ilköğretim okullarında Covid 19 salgını sonrasında yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş süreci teknik donanım, teknik bilgi, içerik belirleme ve öğrencinin devamlılığına ilişkin çeşitli sorunların gölgesinde yaşanmaktadır. CAPI (Computer-assisted Personal Interviewing) yöntemiyle 6 Şubat – 9 Şubat 2021 tarihleri arasında görüşleri alınan KTÖS üyesi 856 eğitimcinin aktardığı değerlendirmeler gerek öğretmenler gerekse […]

KTÖS EĞİTİM SEKRETERİ MAVİŞ, “İLKÖĞRETİM OKULLARINDA UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMASI” SONUÇLARINI TAK’A DEĞERLENDİRDİ.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Covid-19 salgını dolayısıyla öğretmenler ve öğrencilerin uzaktan eğitime geçiş sürecinde teknik donanım açısından desteklenmeye ihtiyaç duyulduğunun ortaya çıktığını söyledi. Maviş, bu süreçte kamu ve özel okullar arasındaki eşitsizliğin derinleştiğini belirtti. Burak Maviş, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Metron Analytics işbirliği ile Covid-19 salgın döneminde “İlköğretim Okullarında […]

KTÖS, “Uzaktan Ve Çevrimiçi Eğitim Analizi” hakkında basın toplantısı düzenledi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) “İlköğretim Okullarında Uzaktan Eğitim Çalışması”nın sonuçlarının eşitsizlikler, çocuk güvenliği ve teknoloji okuryazarlığı ile ilgili önemli veriler sunduğunu belirterek online eğitimin yapıldığı yaklaşık bir yıllık süreçte öğretmenlerin büyük ölçüde kendi imkânlarıyla ve meslektaşlarıyla dayanışma içinde yol almaya çalıştığını kaydetti. Sendika, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na tüm paydaşların dahil olacağı bir “Eğitim […]

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitapları İncelemesi Raporu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak bu çalışmayı yaparken kendi birikimlerimizin yanında, Türkiye’de yapılan “Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi” isimli çalışmanın verilerinden ve tarama sonuçlarından kaynak olarak yararlanılmıştır. Bu çalışma Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası tarafından, Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi’ne katkı koymak ve bu çerçevede yapılan çalışmaları ileriye taşımak amacıyla hazırlanmıştır. Raporun Tamamı din kitapları incelemesi […]

KTÖS Uzaktan Eğitim Araştırması

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Eğitim Sekreteri Burak Maviş imzası ile “Kuzey Kıbrıs’ta Uzaktan Eğitim Nasıl Deneyimleniyor?” başlıklı bir çalışma yayınlayarak uzaktan eğitime katılım, kullanılan dijital araç ve kaynaklar ile ilgili veri paylaşımında bulundu. KTÖS, verilerle birlikte neler yapılabileceğine dair görüşlerini de paylaştı. Yapılan çalışmada öğretmenlerin sekron ve a-sekron uygulamalarla öğrencilerinin 90%’ına ulaşabildiği, 10% gibi bir […]

Page 1 of 2
1 2
Başa dön