EN

Okulların pozitif vaka/temas protokolü ve pandemi kılavuzu

Değerli üyelerimiz,

Sınıflarımızda pozitif vakalar görüldüğünde aşağıdaki belgeler karar verme sürecinde sizler için kolaylaştırıcı olacaktır.

Bilgi, uygulama ve hazırlık aşamasını içeren belgeler sadece taslaktır. Her okul kendi özgün pratik uygulamaları ile pandemi ile mücadelede daha başarılı olacaktır.

Olası bir vaka karşısında pandemi bilgi kayıt forumu ve sınıf içi ortam planını (sınıf krokisi) önceden hazırda bulundurmanız, tarama sürecini kısaltacaktır.

Sürdürülebilir Eğitim Kılavuzu ve Okulların Pozitif Vaka ve Temas Protokolü hem sizlerin hem de ailelerin prosedürün nasıl işleyeceği ile ilgili bilgilendirmektedir. Bu bilgileri aileler ile düzenli paylaşınız.

Taahhütname ailelere sorumluluk vererek, ihmallerin önüne geçecektir. Aileler ile diyalog ve işbirliği içinde sağlıklı ve güvenli okullar yaratabiliriz.  PCR ve antijen testlerinin önemi noktasında ailelerin katılımını destekleyin ve ikna süreçlerini işletiniz. İşbirliği ve ikna süreçlerinin sekteye uğradığı noktada BELGE 1’deki içeriği güncelleyerek Eğitim Bakanlığı’na durumu bildirin, değerlendirme talep edin ve çözüm üretmesini isteyin.

Bu belgeler dışında okullar için önereceğiniz veya hazırlayacağınız diğer belgeleri de web sitemizden paylaşabiliriz.

Ani gelişen bir olay hakkında karar verme veya protokollerin cevaz vermediği bir sorunu çözme noktasında ‘Okul Pandemi Kurulu’nun sorumluluk üstlenmesi önemlidir.

Sürdürülebilir Eğitim Kılavuzu, Bakanlığın Pandemi Kılavuzu veya BHÜK’nun eğitim ile ilgili aldığı kararlar bir sorunu çözme noktasında farklı yöntemler ve süreler ( ÖRN: Ailelerin test süresi) sunabilir. Okul Pandemi Kurulu okul şartlarını düşünerek en güvenli ve en basit çözüme ulaşma noktasında yetkisini kullanmalıdır.

 

Sürdürülebilir Eğitim Kılavuzu

 

Okulların Pozitif Vaka ve Temas Protokolü10 Ekim 2021

 

taahhütname

 

Çekirdek Müfredat Nedir

 

SINIF İÇİ OTURMA PLANI

 

pandemi bilgi kayıt formu

 

BELGE 1: Eğitim bakanlığından değerlendirme talebi

 

Ceza Yasası /Fasıl 154

Okulların pozitif vaka/temas protokolü ve pandemi kılavuzu
Başa dön