EN

Yürütme Kurulu


Şener Elcil, Genel Sekreter


Burak Maviş, Eğitim Sekreteri


Mustafa Baybora, Mali Sekreter


Akgün Kaçmaz, Örgütlenme Sekreteri


Uğur Erilen, Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri


Erdoğan Emiroğulları, İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri


Murat Dağman, Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri


Emel Tel, Başkan

Başa dön