EN

Yürütme Kurulu


Burak Maviş, Genel Sekreter

 

 


Mustafa Baybora, Başkan

 

 


Süleyman Gelener, Eğitim Sekreteri

 

 

Hamide Avcıbaşı, İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri

 

 


Erdoğan Emiroğulları, Mali Sekreter

 

 


Akgün Kaçmaz, Örgütlenme Sekreteri

 

 

Mebruke Diren, Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri

 

 


Uğur Erilen, Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başa dön