EN

Yürütme Kurulu


Burak Maviş, Genel Sekreter


Süleyman Gelener, Eğitim Sekreteri


Erdoğan Emiroğulları, Mali Sekreter


Akgün Kaçmaz, Örgütlenme Sekreteri


Uğur Erilen, Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri

Hamide Avcıbaşı, İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri

Mebruke Diren, Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri


Mustafa Baybora, Başkan

Başa dön