EN

2030 yılına kadar öğretmen ihtiyacı

Atatürk Öğretmen Akademisi’ne bu yıldan itibaren her yıl 100’ün üstünde öğretmen adayı alınması gerekmektedir.

Eğitim planlaması, hem eğitim sorunlarını çözme amacıyla hem de genel ekonomik ve toplumsal değişmenin araçlarından biridir. Bu planlamanın ilk adımı ve en basit ayağı teknik süreçlerdir. Daha ileri ve karmaşık süreçler ise eğitimin ilke ve politikalarının belirlenmesidir.

Kuzey Kıbrıs’ta eğitimi yönetmek ve planlamakla görevle bakanlık yıllardır teknik süreçleri planlamaktan öteye gidememektedir. Bugün ise en basit teknik süreçlerin dahi planlanamadığı bir noktaya gelmiş durumdayız.

KTÖS olarak, salgının başından beri üyelerimizin çabalarıyla eğitim adına materyal geliştirerek, okullarımıza yardımlar yaparak, bakanlığa onlarca yapıcı öneri götürerek öğretmenler olarak mesleki ve toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmekteyiz.

Öğretmen eksikliği ve kalabalık sınıflar süregelen sorunlarımızdan bir tanesidir. Önümüzdeki yıllarda bu sorunların en aza indirgenmesi için çalışmalara çok önceden başlanması gerekmektedir. Bu bağlamda 2030 yılına kadar ortaya çıkacak olan öğretmen eksikliklerini ve öğretmen yetiştiren yegâne kurumumuz Atatürk Öğretmen Akademisi’ne ne kadar öğretmen alınması gerektiğini detaylarıyla birlikte ortaya koyuyoruz.

Ekte sunduğumuz verileri dikkatlice incelediğimizde ülkenin 2030 yılına kadar olan öğretmen ihtiyacını karşılayabilmek için Atatürk Öğretmen Akademisi’ne bu yıldan itibaren her yıl 100’ün üstünde öğretmen adayı alınması gerekmektedir.

KTÖS olarak yaptığımız çalışmayı hem ilgili bakanlık hem de kamuoyuyla paylaşıyoruz. Atatürk Öğretmen Akademisi veya Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç saptama ile ilgili yapacağı çalışmalara da katkı koymaya hazır olduğumuzu ifade ederiz.

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri

Yıllara Göre Öğretmen İhtiyacı_2021

2030 yılına kadar öğretmen ihtiyacı
Başa dön