EN

KTÖS: Yüz yüze eğitimin sağlık ve güvenlik koşulları ile birlikte devamı için alternatif önerilerimiz

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş basın açıklaması yaparak okulların pandemi ile mücadelesinin önemsenmesini istedi.  Maviş, 4 ana başlıkta 14 alt başlıkta sendikanın alternatif önerilerini özetlediklerini belirterek, “Özverimiz yüz yüze eğitimin devamı,  önerilerimiz ise okullardaki eğitimin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması içindir.” dedi.

Açıklamanın tamamı:

OKULLARI, ÖĞRETMENLERİ, ÖĞRENCİLERİ VE EĞİTİMİ ÖNEMSEYİN!

Öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizin çabası ile yüz yüze eğitim okullarda sürdürülebilmektedir.

Okullarımızın salgınla mücadele noktasında kılavuz, yönerge, yetki ve denetime ihtiyacı vardır.

Tüm toplumun ortak noktası olan yüz yüze eğitimin sağlık ve güvenlik koşulları ile birlikte devamı için Eğitim Bakanlığı bazı pratik adımlar atmalıdır.

Buna göre ilk bir ay içerisinde yaşana sorunlara çözüm getirmek için önerilerimizi 4 ana başlıkta ve 15 alt başlıkta toplayarak kamuoyunun bilgisine getiririz.

 • OKUL İÇİ DÜZENLEME
 • Eğitim Bakanlığı okul içi düzenlemelerde “Okul Pandemi Kuruluna” yetki ve bütçe vermelidir. Bütçe ve yetkinin olmadığı önerilerin, pratikte uygulanabilirliği zayıf olacaktır.
 • Yönetici ve öğretmen kadrolarındaki eksiklik ivedilikle tamamlanmalıdır.
 • Temizlik ve hijyen malzemeleri tedariğinde devamlılık sağlanmalıdır.
 • Sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda duyarlı ve detaylı “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu” referans alınmalıdır.
 • Okula girişlerde Adapass uygulamasını kolaylaştıracak düzenlemenin yapılmalıdır.
 • Okulöncesinde taşımacılıktan dolayı okulda bekleyen çocuklar için ek okul taşımacılığı ile soruna pratikte çözüm bulunmalıdır.
 • Tekrar içeren ve seyrekleştirme isteyen eğitim programların pandemi koşullarına göre revize edilmelidir. Çekirdek eğitim programı uygulaması ile tüm okulların temel kazanım ve becerilerde akademik bilgi düzeyi eşitlenmelidir.

 

 • SOSYAL MESAFE
 • Sosyal mesafe sorunu yaşayan okullarımızın aşağıdaki sorunlarını çözerek, öğrencilerin okulda bulunma süresinin eşitlenmesi.
 1. a) Ek derslik ( %32 ihtiyaç)
 2. b) Taşımacılık ( %50 kapasite)
 3. c) Tekli sıra (% 79 ihtiyaç)
 4. d) Öğrenci kotası ( okul nüfusunu uygun olan okullar ile paylaşma)
 5. e) filtreli havalandırma cihazı ( %99.9 oranında sınıf içi bulaş riskini azaltma)
 • Okullarda bulaş riski en yüksek gruplar çiftli sıralarda yan yana oturan öğrenciler ve okul öncesi öğrencilerdir. Bölgedeki vaka sayılarına göre ilgili okullarda yeni düzenlemeler getirilmelidir.

 

 • OKULLARDAKİ SEMPTOMLAR
 • Çocukların semptom göstermesi, temaslı olması halinde ailenin nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili bilgileri içeren taahhütnamenin aileler tarafından imzalanmalıdır.
 • Öğrenci velilerinden (aşılı) en az birinden 21 günde test değil, 14 günde bir test istenmelidir.
 • Semptom gösteren çocukların evde kalmalı, ailelerin düzenli olarak testlerin okula gönderilmeli ve bulaş tespit edilen okullarda test yapmaktan aileler kaçınılmalıdır. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararının nasıl uygulanacağı ile ilgili genelge ile resmiyet kazanmalı ve yaptırımı olmalıdır.

 

4-  HİBRİT EĞİTİM UYGULAMASI

 • Öğretmenlerin pozitif veya temaslı olması durumunda okuldaki eğitimin sürdürülebilmesi için geçici öğretmen görevlendirilmesi yapılmalıdır.
 • Geçici öğretmen sistemi uygulamaya girmeyecekse temaslı veya pozitif ancak semptomsuz öğretmenlerimiz derslerini online yapmalıdır.
 • MEB’in verilerine göre okullarda 600 civarı temaslı veya pozitif vaka vardır. Öğrencilerin pozitif veya temaslı olması durumunda öğrenimlerinin kesintiye uğramaması için hibrit eğitim uygulaması devreye girmelidir. Bu anlamda sınıflar fiber optik internet ve kamera ile desteklenmelidir.

Özverimiz yüz yüze eğitimin devamı,  önerilerimiz ise okullardaki eğitimin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması içindir.

Hükümete sesleniyoruz:

OKULLARI, ÖĞRETMENLERİ, ÖĞRENCİLERİ VE EĞİTİMİ ÖNEMSEYİN!

Saygılarımızla.

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri

KTÖS: Yüz yüze eğitimin sağlık ve güvenlik koşulları ile birlikte devamı için alternatif önerilerimiz
Başa dön