EN

Okullarımızı ‘IMAGINE’ eğitim programına katılmaya davet ederiz.

 

Okullarımızı ‘IMAGINE’ eğitim programına katılmaya davet ederiz.

‘Imagine’ projesi, adada bulunan iki toplumun liderlerinin vardığı anlaşma ve aylarca süren çabaların ardından Ekim 2017’de başlamış olan Irkçılık Karşıtlığı ve Barış Kültürü Eğitim Programı’dır.

2020 itibariyle, 5091 öğrenci ve onlara eşlik eden 582 öğretmen ‘Imagine’ projesi kapsamında gerçekleşen eğitimlere katılmıştır. 340 öğretmen, Barış Kültürü Eğitimi üzerine gerçekleşen tek toplumlu ve iki toplumlu eğitimlere katılım göstermiştir. 92 müdür ise ‘Imagine’ Okul Yöneticilerine Yönelik Konferansa katılım göstermiştir.

2021-2022 yılında da okullarımızın projeye katılımı iki toplum arasındaki güven yaratıcı önerilerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Eğitim programının genel amaçları arasında öğrencilerin toplum içerisinde ve toplumlar arasında karşılaşabilecekleri ayrımcılıkla baş edebilme, ön yargıları anlayabilme, bilgiyi eleştirel biçimde yorumlayabilme, dezavantajlı gruplara farkındalık geliştirme, iletişim becerisi geliştirme, çoğulculuğu benimseme, eşitlik ve hoşgörüyü teşvik etme, ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı gibi sorunlarla ilgilenme, demokratik karar alma mekanizmalarının önemini anlama, dayanışma ve anlayış kültürünü geliştirme gibi önemli kavramlar yer almaktadır.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak eğitim sistemimiz içerisinde çevre bilinci, iletişim becerileri, barış kültürü, uzlaşım, demokrasi, eşitlikçi eğitim, adalet, çocuk hakları ve insan hakları farkındalığı, farklılıklara saygı, toplumsal cinsiyet eşitliği, çoğulculuk, demokrasi ve birlikte yaşayabilme temalarının yerleşmesini talep etmekte ve bu uğurda çalışmalar üretmekteyiz.

“IMAGINE” eğitim programı birçok talebimizi içerisinde barındıran bir eğitim programı olmakla birlikte, iki toplumun yakınlaşması adına da önemli bir projedir. Dil, din, ırk, renk, cinsiyet ayrımı olmadan öğretmenleri ve öğrencileri buluşturan projeyi desteklediğimizi ifade eder ve okullarımızı projeye katılmaya davet ederiz.

 

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri

 

Katılım formu:
Imagine_Basvuru_2021

 

NOT:

‘Imagine’ projesi Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği ile Dayanışma Evi tarafından, İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi himayesinde yürütülmektedir. Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmekte ve Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından desteklenmektedir.

Daha fazla bilgi için Loizos Loukaidis, ‘Imagine’ Proje Koordinatörü ile loizos.loukaidis@ahdr.info veya cyprusimagine@gmail.com adreslerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Okullarımızı ‘IMAGINE’ eğitim programına katılmaya davet ederiz.
Başa dön