EN

NASUWT Olağan Konferansı 2017

The teachers said ‘yes’ for new mention

NASUWT Olağan Konferansı Raporu
Manchester, 2017
Burak Maviş – Şener Elcil

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, 14-17 Nisan tarihlerinde İngiltere ve Commonwealth ülkelerinde örgütlü Öğretmenler Sendikasının (NASUWT) Manchester’da gerçekleştirdiği genel kuruluna katılarak çeşitli temaslarda bulundu.

Konferansa KTÖS’ün yanı sıra IEUA (Avustralya); SNES-FSU (Fransa); GEW (Almanya); FENPROF ve FNE (Portekiz); AFT ve NEA (ABD); DLF (Danimarka); BTA (Bahreyn); GNAT (Gana); ITU ve KITU (Irak); ZNP (Polonya); PTUZ (Zimbabwe); BTA (Bermuda); UNATU (Uganda); ASTİ ve TUİ (İrlanda); TUS (İskoçya) ve ETUCE’den temsilciler katıldı.

Mültecilerin durumu, eşitsizlikler, kamusal okulların durumu, eğitim bütçesindeki kesinti, brexit, öğretmenlerin sağlığı ve öğretmenlerin çalışma koşulları ile ilgili tartışmalar konferansta öne çıkan konulardı.

Sendika başkanı Fred Brown konuşmasında eşitliğin önemine ve eğitime erişmenin önemine vurgu yaparak, yeni gelen göçmen işçilerin karşılaştığı sorunların aşılmasında öğretmenin rolünün önemli olduğunu söyledi. İşkence ve savaş yüzünden ülkesinden ayrılmak zorunda olmayı kimsenin istemediğini ifade eden Brown, daha iyi bir yaşamı herkesin hak ettiğini belirtti. Sosyal hareketliğin güzel bir şey olduğunu ifade eden Brown, sendikanın göçmenlerin eğitimini destekleyeceğini söyledi.

Sendikanın eşitlikler için görev üslendiğini belirten Brown, lgbti, kadın, genç öğretmenler ve engelliler ile ilgili araştırma ve kampanya yürüttüklerini söyledi. Brown, birçok çocuk ve genç insanın, engel, cinsiyet, cinsel kimlik ve ırkı nedeniyle önyargı, ayrımcılık, taciz üzerinden potansiyelinin kısıtlandığını belirtti. Brown, benzer durumu öğretmenlerin de yaşadığını ifade etti.

Herkesi eğitim için ayağa kalkmaya çağıran Brown, konuşmasını “öğretmenler söyleyin her zaman öğrencilere öğretmeyi kim sever? Çocukların sevgisi ile çalışıyoruz, çocuklar kirletilmiş eğitim sisteminden nefret edebilir ama bizim ilkemiz onlara mutlu deneyimler sağlamak olmalı” diye bitirdi.

Konferans da genel kurul ile birlikte yeni çalışma programı için önergeler tartışıldı ve workshoplar düzenlendi.
Okullarda artan iş yükü; öğretmenin statüsünün yükselmesi; ücretlerin yükseltilmesi için hareket planı; iş yoğunluğu ve sözlü müdahaleler; eğitimdeki devlet yönetimini yeniden incelemek; çalışma saatleri; ücretler ve koşulları koruma yeni önergelerin ana teması oldu.

Bununla birlikte öğretmenlere yönelik “ırkçılığa karşı eylem; kolej eğitimi; öğretmen ve eğitimin geleceği; yoksul okulların durumu; etkin biçimde organize olmak; akıl sağlığın ilk müdahale; seviyemizi izlemek ve değerlendirmek; eğitimde ticarileşme ve özelleştirmeye karşı duruşumuz; ayrımcılığı önlemek ve ortadan kaldırmak; okullarda iş yavaşlatma ve grev; sağlık ve güvenlik kötüye mi gidiyor?; krizdeki mülteci çocuklara destek; NASUWT’u sosyal medyada yükseltmek; yönetimsel hareket tarzı; sınavlarda görevini kötüye kullanmak” temalı workshoplar yapıldı.

Dr Patrick Roach. Deputy General Secretary

“Okullarda İş Yavaşlatma ve Grev” temalı workshopta sendikanın eğitim sorunlarında nasıl pozisyon aldığı üzerine delegelere yönelik sunum gerçekleşti.

Sendikanın hem öğretmen hem de öğrencinin eğitime erişimi için bir güvence olduğunun ifade edildiği workshopta, eğitimin geliştirilmesi için sendikanın eylem ortaya koyduğu belirtildi. Okullardaki her öğretmenin sendikaya üye olmasının öneminden bahsedilen sunumda, okulda öğretmenler ile sosyal ilişki geliştirilmesini ve okulun her yerinde öğretmenler ile iletişimde olunmasını tavsiye etti.


Okullardaki öğretmenler ile toplantılar yapılmasını, eylemlerin açıklanmasını, okulun gelişimi ile ilgili fikirlerin tartışılmasını, eylemlerin sonuçlarının konuşulmasını, , alternatifler üretilmesini, sorunlu konularda konsensüs aranmasını, okul öğretmenleri ile birlikte işveren konumundaki okul yöneticilerine yeni öneriler götürülmesini ve her olayda sendikanın pozisyonunun öğretmenlere açıklanması gerekliliği konusunda bilgiler verildi.

Sunumda Kuzey İrlanda’da eğitim için yapılan bir eylemde sendikanın pozisyonunu ve kazanımlarının örneklendirildiği deneyimi paylaşıldı. 2011’de % 83 katılımla gerçekleşen eylem ve grevlerde, üyelerin omuz omuza dayanışma gösterdiğini, yönergelere üyelerin tam anlamıyla uyduğunu, eylem sürecinde sendika çalışanlarının hafta sonu dahil gece gündüz çalıştığını, eylemin bürokrasi ve iş yükümlülüğü ile kırılmaya çalışıldığını ama temsilcilerin buna izin vermediğini, eylem ve grevlerle birçok okulda çalışma hayatının değiştiğini, hükümete süre verildiğini ama ödemeyi yapmaması üzerine tüm okulların grev ile kapatıldığını ve eylemlerin tırmandırılarak öğretmenlerin çalışma hayatını iyileştirdikleri ifade edildi.

Eylem ve grevler esnasında, NASUWT üyeleri en çok iki gözlem kabul etti; 20 saatten fazla ders kabul etmedi; NASUWT üyelerinin çalışma koşulları haddinden fazla izlendi; NASUWT üyeleri çarpışmaya veya diğer olumsuz koşullara girmedi; NASUWT üyeleri yöneticilerin ders planları ve günlük ders paylaşımlarına boyun eğmedi; NASUWT üyeleri her gün zil çalınca eve gitti, okulda beklemedi; NASUWT üyeleri toplantılara, aile toplantılarına ve okul sonrası etkinliklerine katılmadı; NASUWT üyeleri okul içi politikalar ve çalışma hayatında kontrollü davrandı; NASUWT üyeleri işveren konumundaki okul yöneticileri ve müfettişler ile muhatap olmadı; NASUWT üyeleri yalnız öğrencilerine odaklanarak mücadeleyi sürdürdü.

Konferansa katılan tüm sendikalar yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirerek kendi deneyimleri, eğitim sorunları ve alternatiflerini diğer sendikalar ile paylaştı. Ticarileşme ve özelleştirme, ailelerin okul giderlerine katkısı, öğretmenlere karşı yapılan ekonomik, sosyal ve fiziksel saldırılar, eğitim bütçesi kesintileri, eşitsizlikler ve gerici politik uygulamalar sendikaların ortak sorunlarını oluşturdu. KTÖS genel sekreteri söz aldığı esnada şunları belirtti. Dünyadaki neo-liberal uygulamalardan yaşamın her alanın etkilendiğini belirten Elcil, özellikle eğitimin içinin boşaltılarak öğretmenlerin statüsünün sistemli bir şekilde düşürüldüğünü ifade etti. Öğretmenin toplumun bir parçası olduğunu belirten Elcil, öğretmenlerin öncü olarak toplumun neo-liberal politikalara karşı duruşunu örgütlemesi gerektiğini söyledi.

Özellikle dünyayı etkileyen siyasi sorunların yarattığı savaşların esas nedeninin uluslar arası tekellerin doymak bilmez emperyalist politikaları olduğunu vurgulan Elcil, sendikaların ortak hareket ederek ABD, İngiltere ve AB’deki hükümetleri baskı alarak eylemler yapmaları gerektiğini belirtti.
Toplantıda eğitimin geliştirilmesi, özgürlük ve haklar için nasıl işbirliği yapabiliriz ve Brexit sonrası nasıl dayanışmaya devam edebiliriz, sorularının yanıtları arandı.

The award was presented to Mr Abu Dheeb in recognition of his commitment to fighting for the rights of teachers and for quality education in Bahrain.

Konferansta, Bahreyn’de beş yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Mahdi Abu Dheeb’e uluslararası dayanışma ödülü verildi. Dheeb, 2011 yılında Bahreyn’deki Arap Baharı eylemlerine sendikası ile birlikte öncülük etmişti. Dheeb’in serbest bırakılması için BTA ile birlikte NASUWT’da uluslararası kampanya düzenlemişti.

The unions met roundtable forum in manchester
NASUWT Olağan Konferansı 2017
Başa dön