EN

Enosise geçmişte izin vermedik, şimdi de asla izin vermeyeceğiz.

Kıbrıs sorunu, Kıbrıs Rum liderliğinin yönetim erkini paylaşmak istememesi, Kıbrıs Türk liderliğinin de Türkiye ile birlikte ayrılık istemesi üzerine şekillenmiştir.
1950’li yıllarda Kıbrıs Ortodoks Kilisesi’nin başlattığı “Yunanistan’a ilhak” siyasetine, kısacası Enosis’e karşı Kıbrıslı Türklerin, İngilizlerin de teşviği ile başlattığı mücadele, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması ile sonuçlanmıştır.

1960 yılından başlayan üç yıllık barış süreci sonunda, Enosis ve taksim politikaları ile öne çıkan silahlı çatışmaları ve ayrılığı getirmiştir. Bu noktada Kıbrıs Türk toplumu tüm varlığı ile Enosis’e yani Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhak edilmesine karşı çıkmıştır. 1974’te ise, garantör ülke Yunanistan’ın yaptığı askeri darbeye, garantör ülke Türkiye’nin askeri müdahalesi sonucu yaşanan trajedi, adanın bölünmesini getirmiştir. Kıbrıslı Rumlar Yunanistan’ın 1974’teki ihaneti ve Kıbrıslı Türklerin karşı çıkması sonucu ilhak, kısacası Enosis politikalarından vazgeçmiş durumdadırlar.

Kıbrıslı Türkler verdikleri mücadele ile Enosisci Rumları engellemelerine rağmen, şimdi de Kıbrıs Türk toplumu içindeki “ilhakçı” kısacası “Enosisciler” seslerini yükseltmeye başlamışlardır. Kıbrıslıların özgürlüğünün ve Kıbrıs’ın bağımsızlığı ile birleşmesinin düşmanları, Kıbrıslı Türk Enosisciler “ilhak” söylemi ile kendi kendini yönetme ve siyasi iradeye saygısızlık yapmaktadırlar. Kendi vatanlarına değil, Türkiye yetkililerine hizmet eden Kıbrıs Türk Enosiscilerine Türkiye’ye, ELAM gibi Kıbrıslı Rum Enosiscilerine de Yunanistan’a gitmelerini tavsiye ederiz.

Enosise geçmişte izin vermedik, şimdi de asla izin vermeyeceğiz.

Saygılarımızla.

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Enosise geçmişte izin vermedik, şimdi de asla izin vermeyeceğiz.
Başa dön