EN

İki devletli çözüm neden olmaz

 1. Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş anlaşmaları, iki ayrı devleti (taksim) veya başka bir devletle birleşmeyi (Enosis/İlhak) yasakladığından, iki ayrı devlet oluşturulması uluslararası anlaşmaların çiğnenmesi ve uluslararası hukukun dışında kalmayı kalıcı hale getirir.
 2. İki ayrı devlet demek, Kıbrıs Türk toplumunun Londra-Zürih Anlaşmaları ile kazandığı siyasi eşitlik ve adanın yönetiminin eşit ortağı olma haklarını Kıbrıs Rum toplumuna kendi isteği ile terk etmesi demektir.
 3. İki ayrı devlet demek, Kıbrıs Türk toplumunun adanın hem kara hem de denizlerindeki haklarından vazgeçmesi, dolayısı ile adanın güneyindeki doğal enerji kaynaklarındaki haklarını Kıbrıslı Rumlara terk etmesi demektir.
 4. İki ayrı devlet demek, AB üyeliğinin dışında kalmak ve AB vatandaşlığının ortadan kalkması ile birlikte Avrupa’da serbest dolaşım, serbest yerleşim ve serbest çalışma imkanlarının ortadan kalkması demektir.
 5. İki ayrı devlet modeli, 1983 yılında ilan edilen KKTC ile denenmiş bir modeldir. Bu model, Birleşmiş Milletler kararları ve diğer devletlerin aldığı kararlar nedeni ile başarısız olmuş, Türkiye’nin izlediği siyaset nedeni ile KKTC, Türkiye’nin bir alt yönetimi olmuştur.
 6. İki ayrı devlet, şimdi olduğu gibi Türkiye tarafından kabul görmeyecek, Kıbrıs Rum tarafı da bunu reddedeceği için, Kıbrıs sorunu kalıcı olarak çözümsüz hale gelecektir.
 7. Türkiye, 4 Mart 1964 186 sayılı BM kararına onay vererek, Kıbrıslı Rumların yönetimindeki şu anki Kıbrıs Cumhuriyeti’ni resmi olarak tanımakta olduğundan bu kararı değiştirmedikçe iki ayrı devlet Türkiye’nin ekonomik, siyasi çıkarlarına ve uluslararası saygınlığına zarar verecektir.
 8. İki ayrı devlet, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesine müdahale ile ortaya çıkan dayatma bir karardır. Bu durum, Kıbrıs Türk toplumu tarafından asla kabul edilmeyeceğinden, Türkiye ile bitmeyen bir gerginlik demektir.
 9. İki ayrı devlet modeli şu anda denenen KKTC modeli olup, uluslararası hukukun dışında her türlü suç örgütünün yuvalandığı kaçakçılığın, emek sömürüsünün, patronaj sisteminin, kumarın, fuhuşun, insan kaçakçılığının, kara para aklama faaliyetlerinin devam etmesi demektir.
 10. İki ayrı devlet, dışa bağımlılık, üretenin battığı ekonomik yapı, el avuç açmak, göç ve savaş korkusu altında yaşamak demektir.

 

 

NEDEN FEDERAL ÇÖZÜM

 

 • İstikrarlı ekonomi, istikrarlı para birimi, emeğin örgütlülüğü, Avrupa şartlarında çalışma koşulları ve ülkemizin refahı için Federasyon

 

 • Savaş tehdidinden uzak, askersiz, silahsız, özgürlük, barış ve güven içinde bir Kıbrıs için Federasyon

 

 • Uluslararası hukuğun içine girerek, toplumsal ve bireysel olarak dünya ile doğrudan ilişki kurmak için Federasyon

 

 • Silahlara, askeri harcamalara giden paraların okul, yol, hastane hizmetlerine ve toplumsal refaha harcanması için Federasyon

 

 • Daha çok ekonomik imkanlar ve çalışma alanları yaratarak gençlerimizin göç etmemesi için Federasyon

 

 • Uluslararası kazanılmış toplumsal haklarımızın özgürce kullanılması için Federasyon

 

 • Türkiye’den getirilip yerleştirilen vatandaşların geleceklerinin hukuksal olarak belirlenmesi için Federasyon

 

 • Gençlerimizin ülkemiz adına sportif, kültürel alanlarda dünyaya açılması için Federasyon

 

 • Türkiye ile oluşturulan çarpık ilişkinin siyasi eşitler düzeyinde karşılıklı saygıya dayalı kardeşçe olması için Federasyon

 

 • Ülkemizde ve bölgemizde siyasi istikrar ve örnek barış ortamı yaratmak için Federasyon

 

 

İki devletli çözüm neden olmaz
Başa dön