EN

DUYURU: GİGEM’den Çocuklar için Felsefe Atölyesi

Çocuklar için Felsefe Atölyesi (P4C) Nedir?

Çocuklar İçin Felsefe P4C (Philosophy for Children) Amerikalı filozof Matthew Lipman’ın 1980’lerde ortaya attığı pedagojik bir yöntemdir. P4C yönteminde soruşturan bir topluluk oluşturur. Çocuklar için Felsefe oturumlarında çocuklar, felsefi bir problemi tetikleyen bir hikaye, fotoğraf, video, nesne, etrafında bir araya gelirler. Burada çocukları düşünmeye, konuşmaya ve soruşturmaya teşvik eden bir ‘kolaylaştırıcı’ tarafından yürütülür. Oturum sonunda ortaya çıkan bilgi ve kavrayış, eğitmenin değil çocukların aktif katılımının ürünüdür.

Atölye Kazanımları Nelerdir ?

Çocuklar İçin Felsefe’nin çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine olumlu katkı sağladığı çeşitli bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu pedagoji, öncelikle çocukların düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sunar. Çocukların akıl yürütme, kavram oluşturma, bağlantı kurma, varsayımsal düşünme, soyutlama becerileri geliştirir. Çocukların iletişim becerilerini geliştirir ve başkalarını derinden dinleme ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur. Çocukların duygu gelişimlerine etki eder. Çocuklar eleştiriyi kişiselleştirmemeyi, fikirlerini cesurca ifade etmeyi öğrenir.


Atölye Program Çizelgesi

1.Hafta

“Beni Rahat Bırak”

• Zorbaca davranışların ne olduğunu kavranır.

• Empati duygusunun gelişimi hedeflenir.

2.Hafta

“Düşünce Okuyan Kız Noona”

• Kelimelerin bazen farklı anlamlara gelebildiği kavrar.

• Seçtiğimiz kelimelerin önemini kavrar.

3.Hafta

“Yeni Ayakkabılar”

• İyilik yapmanın önemi kavranır.

• Sorumluluk duygusunun önemi kazandırılır.

4.Hafta

“Teddy’nin Çilekleri”

• Haz veren şeyler karşısında dengeli ve ılımlı da olunabileceğini öğrenir.

Bilgi için 815 07 68 telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Girne Gençlik Gelişim Merkezi, Raif Denktaş Caddesi, Girne

DUYURU: GİGEM’den Çocuklar için Felsefe Atölyesi
Başa dön