EN

Okullar Yetersiz Bütçe ile Salgınla Mücadele Ediyor

Kamusal eğitime yeterli bütçe ayrılmaması, okullara yatırım yapılmaması, nüfusun bilinmemesi ve sürdürülebilir eğitim planının olmamasının sıkıntılarını pandemi sürecinde birlikte yaşadık ve yaşamaya devam etmekteyiz.

Sendikamız Ekim ayındaki okul ziyaretleri sonucu eğitim öğretim faaliyetlerinde tespitlerde bulunmuştur.

Buna göre:

• Eğitim bütçesi oluşturulurken okulların kullanımı için ek bütçe ve teknik destek bütçesi ayrılmalıdır.
• Okulların ikiye bölünmüş bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesi ile öğretmenlerimiz öğrencilerle birebir ilgilenme fırsatı yakalamıştır. Bu durum eğitim adına olumludur.
• Bu durumun tam zamanlı devam edebilmesi için 10 yeni okul inşa edilmeli, bazı okullara ek derslikler yapılmalı, sınıflara tekli sıralar yerleştirilmeli okul/öğrenci kotası uygulanmalı ve gerekmektedir.
• Bakanlık tarafından okullara gönderilen temizlik ve hijyen malzemeleri tükenmiştir. Kasım ayından itibaren sürdürülebilir malzeme tedariki sağlanmalıdır.
• Öğretim programları yeterince azaltılmamıştır. Bazı programlarda ana başlıklar bırakılmış, pekiştirme bölümü çıkartılmıştır. Eğitim programlarının tam zamanlı, 3/2 ve uzaktan eğitim olarak üç aşamalı olarak yeniden yapılandırılması, öğrencilere tekrar etme şansı yaratacak kazanım odaklı bir programa dönüşmesi gerekmektedir.
• Salgın sürecinde merkezi eğitim anlayışı yerine, temel kazanımları belirli ama yerel ve özgün bir sistem belirlenmelidir.
• Okullarımızın kalabalık oluşu pandemi döneminde sınıfta ders vermenin yanında, hijyen kuralları ve teneffüs saatlerinde öğrencileri güvende tutma ile ilgili önlemler için okulların öğretmen ve eğitim hizmetli kadrosu artırılmalıdır.
• Özel eğitim öğretmeni ve okul psikoloğu istihdamı salgın sürecinin yarattığı sorunları asgariye indirecektir.
• Okullarda kurulan pandemi kurullarının kararları, Bakanlık için bağlayıcı olmalıdır.
• Random testler olumlu bir adımdır. Daha sık yapılması gerekmektedir.
• Risk grubundaki öğrenciler ve öğretmenlerin sorunları halen çözülmemiştir.
• Sınıflarda vaka görülmesi halinde özel okullarda öğrenci ve öğretmenler 1 hafta evde gözlem amaçlı karantinaya gönderilirken, kamu okullarında aynı süreç takip edilmemiştir.
• Çocuklu ailelerin veya özel gereksinimli çocukları olan ailelerin karantina süreçleri evde takip sistemi ile çözümlenmelidir.
• Taşımacılık yeterince denetlenmemiştir.
• Özel okulların sınıf sayıları ve eğitim programını işleme süreçleri denetlenmemiştir.
• Kreşler, dershaneler denetlenmemiştir.
• Temel Sağlık Dairesi kamu-özel tüm eğitim kurumlarının sağlık ve hijyen koşullarına uyup uymadığı ile ilgili denetlememe yapmamıştır.

Seçim öncesi uzaktan eğitim ile ilgili atılan imzaların gereği daha yapılmamıştır. Fiber optik hatlarda bir gelişme olmadığı gibi öğrencilerin tablet ve internet ihtiyaçları sivil toplumun üzerine yıkılmıştır.

Cami yapmak yerine okul, hastane, güvenli yol yapma önceliği olan; partizanca istihdam yapmak yerine ihtiyaç olan alanlarda istihdam yapabilen; Türkiye’nin çıkarları için değil Kıbrıs Türk Toplumu’nun barış ve huzuru için çalışan bir siyasi anlayış oluşması için mücadeleye devam edeceğiz.

Yukarıda belirttiğimiz sorunların çözüm önerileri mevcuttur. Bir kısmı denetleme ve bütçe ile çözülebileceği gibi, bir kısmının görüşme yeri teknik komite olacaktır.

KTÖS sorunların çözümüne katkı koymaya hazırdır.

Saygılarımızla.

Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri

Okullar Yetersiz Bütçe ile Salgınla Mücadele Ediyor
Başa dön