EN

Yaşasın 1 Mayıs: Sosyal adalet için mücadeleyi birlikte sürdürüyoruz!

Dünyanın dört bir yanındaki emekçilerin uluslararası örgütü olan Dünya Sendikalar Federasyonu’nun Kıbrıs’taki üyeleri PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN birlikte 1 Mayıs için Ortak Açıklama yayınladılar.
Kıbrıs sınıf sendikacılığı hareketinin örgütlerinin hazırladıkları 1 Mayıs Ortak Açıklaması dün ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında basınla paylaşıldı.
Ortak Açıklama
Kıbrıs’ın emekçileri olarak dünya çapında emekçilerinin mücadele ve dayanışma günü olan İşçi 1 Mayıs’ını bu yıl da kutlamaktayız.
Fedakârlıklarıyla dünya işçi sınıfının mücadele sembolü olan Şikago isyanının öncü kahramanlarını işçi sınıfı için bu önemli günde saygıyla anmaktayız. Onların vizyonları yıllardır canlı kalmaya ve dünyanın dört bir yanında emekçileri birleştirmeye devam etmektedir.
Sınıf dayanışması ve enternasyonalizm ruhuyla verdikleri zorlu sınıf mücadeleleriyle Kıbrıs işçi sınıfının temel kazanımlarını elde eden yurdumuzun işçi hareketinin Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk öncülerini saygıyla anmaktayız.
Üretilen servetin büyük olmasına ve teknolojinin ilerlemesine rağmen sosyal eşitsizlikler daha da yoğun hale gelmekte, yüksek fiyatlar ve pahalılık çalışanların hayatlarını daha da kötüleştirmekte ve milyarlarca insan işsizlik, güvencesizlik ve yoksulluğa karşı hayatta kalabilme mücadelesi vermektedir.
Son dönemde insanlık Ukrayna’da yaşanan dramatik gelişmeleri, felaketi ve insanların hayatlarını kaybetmesini kaygıyla izlemektedir. Silahlanmanın tırmandırılması ve askeri harcamaların arttırılması çözüm değildir, tam aksine durumu karmaşıklaştırmakta ve dünya barışını tehlikeye atmaktadır.
NATO ile müttefiklerinin emperyalist planlarının sonuçlarını neredeyse yarım asırdır yaşayan Kıbrıslı emekçiler, savaşın acılarını yaşayan halklarla dayanışmalarını ifade etmekte, uluslararası hukuk ihlallerini kınamakta, savaşın bir an önce durdurulmasını ve Rusya ordularının Ukrayna topraklarından çekilmesini talep etmektedir.
İşçi sınıfı açısından önemli bir kongre olan Dünya Sendikalar Federasyonu’nun 18. Kongresi pandemi ve savaşın yol açtığı yeni ve zor koşullarda 6-7-8 Mayıs’ta gerçekleştirilecektir.
İnsanın insan tarafından sömürüsünün olmayacağı, barışın hâkim olacağı bir toplum için emekçilerin mücadelelerinin ön saflarında yer alarak, neoliberalizmin saldırılarına karşı direnen uluslararası sendikal güç Dünya Sendikalar Federasyonu’nu güçlendirmeye yönelik çabaları Kıbrıs’taki üye örgütleri olarak desteklemeye devam edeceğiz.
Bu ortak açıklamamızla da taksimle asla uzlaşmayacağımız mesajını veriyor, barışın hâkim olması ve vatanımızın yeniden birleşmesi için ortak mücadelemize devam etme kararlılığımızı yineliyoruz.
Kıbrıs sorununa BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde adil ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm için!
Hamilerin ve vasilerin olmayacağı, askersizleştirilmiş ve bağımsız bir devlet için!
Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmeler Crans Montana’da kaldıkları yerden mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlamalıdır, çünkü diyaloğun yokluğu ve yeni oldubittilerin yaratılması ülkemizin nihai bölünmesine yol açmaktadır.
Kıbrıs sorununun çözümü ve ülkemizin yeniden birleşmesi ile Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçiler olarak, birleşik bir çalışma ilişkileri sistemi ve herkes için birleşik çalışma koşullarıyla birleşik bir ekonomi çerçevesinde barış ve güvenlik koşullarında ortak mücadelelerimizi sürdüreceğiz.
Öncü Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum sendikacıların bize emanet ettiği emekçilerin haklarını ve kazanımlarını, sosyal hakları ve kazanımları savunmak ve genişletmek için, savaşlara karşı barış ve sosyal adalet için mücadeleyi birlikte sürdürüyoruz!
PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN
Yaşasın 1 Mayıs: Sosyal adalet için mücadeleyi birlikte sürdürüyoruz!
Başa dön