EN

Önceliğimiz tüm çocukların sağlığı ve güvenliği…

Önceliğimiz tüm çocukların okullarına güvenli bir şekilde dönmesini ve eğitimin sağlıklı koşullarda yürütülmesini sağlamaktır.

Pandemi nedeni ile ara verilen öğretim yılının, sağlık ve güvenlik önlemleri artırılarak yeniden açılmasına yönelik olarak sendikamız aylardan beri yoğun bir çalışma yapmaktadır.

“İnsan sosyal bir varlıktır ve sosyal bir çevre içinde kendini geliştirir”. Bu temelde toplumun küçük bir modeli olan okullarda eğitim almak esastır. Covid-19 nedeni ile başlatılan “asenkron” eğitim veya diğer ülkelerdeki çevrimiçi eğitimin, okullarda yürütülen eğitim faaliyetlerinin yerini tutamayacağını deneyimledik.

Sendikamız, sağlık ve güvenlik önlemleri alınmış okul ortamlarında eğitim-öğretim faaliyetlerine dönülmesi noktasında aylar öncesinden bilimsel anket çalışmalarını ve rehber kitapçığını tamamlayıp, okul yöneticileri, öğretmenler ve tüm toplumla paylaşmış, somut adım atılması için Eğitim Bakanlığı yetkililerine sabırla çağrı yapmıştır. Teknik kurul, toplantı davetimize Eğitim Bakanlığı 28 Temmuz tarihinde olumlu yanıt vermiş olup, bu tarihten itibaren iki öğretmen sendikası ve Eğitim Bakanlığı yetkilileri yoğun bir uğraş içine girmişlerdir. Tüm bu hazırlıklar için yapıcı bir tutum sergilenmiş, eğitim paydaşlarının yanı sıra sağlık kurulu, temel sağlık dairesi, KTTB’nin görüşlerine de başvurulmuştur.

Eğitim Bakanlığı’nı aşan ve doğrudan UBP-HP hükümetini ilgilendiren konularda yeterli hazırlığın yapılmaması nedeniyle, sendikamızın çocukların okula başlamasını öngören 1 Eylül tarihinin ileriye alınmasına yönelik önerisinin Eğitim Bakanlığı tarafından olumlu bulunmasını hazırlıkların bitirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Öğretmenlerimiz, 24 Ağustos tarihi itibarı ile okullarında göreve başlayacaklar ve salgının devam ettiği bu ortamda okullarda sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik hazırlıkları tamamlayacaklardır.

Hatırlatırız ki okullar içerisinde alınması zaruri olan sağlık, güvenlik ve sosyal mesafe önlemlerinin hayat bulabilmesi için UBP-HP Hükümetinin de okul dışı ortamlarda önlemleri artırması ve denetlemesi gerekmektedir. Güvenli ülkeler dışında gelenlere karantina uygulamasına geçilmesi, yoğun bakım servisinin ve personel sayısının kapasitesinin artırılması, daha fazla sayıda test yapılması ile eğitime sürdürülebilir bir ivme kazandırılabilir.

Önceliğimiz tüm çocukların okullarına güvenli bir şekilde dönmesini ve eğitimin sağlıklı koşullarda yürütülmesini sağlamaktır.
Çocukların okula başlama tarihinin ertelenmesi ile kazanılan zaman, sağlık ve güvenlik önlemlerinin tamamlanması için hükümete bir fırsattır. Sendikamız toplumsal sorumluluğu gereği her türlü katkıyı koymaya ve süreci denetlemeye devam edecektir.

Saygılarımla,
Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Önceliğimiz tüm çocukların sağlığı ve güvenliği…
Başa dön