EN

Maviş, ‘Son sözü öğretmenler söyleyecek’

 

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş eylemdeki konuşmasına Öğretmenler Yasası, Teknik Komite ve Yüksek Danışma Kurulu’nun çalışma esasları ve usulleri ile ilgili bilgi verdi.

 

Maviş, Öğretmenler Yasası’nın 14 Mayıs 1985 yılında Orhan Zihni Bilgehan döneminde yasallaştığını, Teknik Komite ve Yüksek Danışma Kurulu’nun ise Eşber Serakıncı döneminde yasaya ihtiyaçtan dolayı girdiğini söyledi. Maviş, Eğitim Bakanı Sn.Nazım Çavuşoğlu aynı partiden olmasına rağmen eski Eğitim Bakanları’nın izlediği katılımcı demokrasi ilkelerini ve yasadan doğan usulleri yok saymak istediğini belirtti. Maviş, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

 

 

Maviş, ‘Öğretmenler Yasası Değişiklik Önerilerinin’  gerekçelerinin ortaya konmadığını belirterek, usul, istişare ve demokratik katılım ilkelerinin çiğnendiğini belirtti.

 

Maviş, değişimlerin uzun süreli eğitim projelerinin/kalkınma planlarının bir parçası olması gerektiğini söyledi.

 

Maviş yasaların bir günde yapılmadığını, uzun süren deneyimler ve gözlemler sonucunda yasallaştığını belirterek, yeterli tartışma alanı, sonuç ve önerilerin yanında analiz, gerekçe, veri paylaşımı da olması gerektiğini söyledi.

 

 

Maviş, 2014 yılında gerçekleşen Eğitim Şurası’nda 11 komisyonun

417 karar aldığını hatırlatarak, Eğitim Bakanı’nın bu kararları da hiçe sayıldığı söyledi.

Maviş, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri  ortaya koyduğunu ve 2030 yılına kadar önüne bir projeksiyon koyduğunu ifade ederek, Eğitim Bakanlığı’nın uzun vadeli bir çalışma yapması halinde sendika olarak katkı koyabileceklerini belirtti.

 

 

Maviş, öğretmenlerin çalışma yükü artırmanın eğitim adına bir gelişim olmadığını belirterek, Eğitim Bakanı’nın okulların gerçek sorunları ile ilgilenmediğini söyledi. Maviş okullardaki bazı eksiklikleri konuşması esnasında yüzdelik vererek açıkladı.

 

Maviş, okullardaki öğrencilerin %40’nın vatandaş olmadığı, 45 farklı ülkeden çocuk olduğunu söyleyerek, okullarda dil ve kültür sorunu yaşadıklarını belirtti.

Maviş, en az 7 okul ihtiyacı olduğunu, okulların % 20^nin tuvalet, kantin, açık alan ihtiyacı olduğunu; %60’ının branş odalarının olmadığı, %80’inde kapalı spor salonu olmadığını; %40’ında güvenlik kamerası olmadığını; %65’inde gece bekçisi, % 60’nda bilgisayar, %70’nde akıllı tahta, %30’nda internet erişimi, %55’inde spor malzemesi, %65’inde çalgı/müzik aleti, %70’nde resim / elişi malzemesi olmadığını belirterek, öğretmenlerin %71’inin hizmet içi kursları orta düzeyde veya yetersiz bulduğunu belirtti.

 

Maviş, ilköğretimde çocuk başına bütçeden ayrılan payın 1300 dolar gibi komik bir rakamda kaldığını söyleyerek, asgari ücretin 460 euro , öğretmen başlangıç maaşının ise 688 Euro olduğunu belirtti.

Sınıflarda öğrenci ortalamasının ve okulun açık olduğu gün sayısı OECD ülkelerinin ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Maviş, pandemi döneminde mesai kavramı gözetmeden özveri ile çalışan öğretmenlerin haklarının geri alınmak istediğini söyledi.

 

 

Maviş, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, politik ve sosyal sorunların toplum üzerinde derin izler bırakmaya devam ettiğini söyleyerek, yerel seçimlerin de yaklaştığı, seçim yasaklarının gündeme geleceği böylesi hassas bir dönemde toplumun önüne nitelikli eğitim projeleri koymamız gerekirken, katılımcılıktan ve demokrasiden uzak bir süreci ısrarla devam ettirmesinin kaosa neden olacağını belirtti.

 

Maviş, öğretmenlerin çalışma saatlerini artırmakla tasarruf olamayacağını,

Üçlü kararname ve yurt dışı temsilcilerinden, bakanlıktaki sözleşmeli danışmanlardan feragat ederek tasarruf edilebileceğini söyledi.

 

 

Maviş, eğitimde yeni bir düzenleme mi yapmak istiyorsunuz? Sorusunu sorarak, neler yapılması gerektiğini söyledi.

 

  1. Nitelikli kamusal eğitim için ayrılan bütçeyi ARTIRIN.

 

  1. Kabul edilebilir çalışma koşulları ve özlük haklarını GARANTİ EDİN.

 

  1. Nitelikli öğretmen eğitimi ve hizmet içi eğitime YATIRIM YAPIN.

 

  1. Öğretmenlere ve pedagojik uzmanlıklarına GÜVENİN ve SAYGI DUYUN.

 

  1. Öğretmen sendikalarını eğitim politikaları belirlerken sürece KATIN.

 

Maviş, Sendikanın ne istediği beş maddede özetleyerek, aşağıdaki talepleri sıraladı.

1- Tüm yasa tasarılarının geri çekilmesini ve katılımcı demokrasi çerçevesinde Öğretmenler Yasası’nın tamamının görüşülmesini istiyoruz.

2-Atatürk Öğretmen Akademisi Yasası’nın güncellenmesini istiyoruz.

3- İlkokul ve okulöncesi öğretmenlerinin Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu olmasını istiyoruz.

4- İlkokul öğretmeni atanacaklarda aranan özel nitelikler kapsamında 16 (1)(c) ve (2) maddelerinin yürürlükten kaldırılmasını istiyoruz.

5- Okulöncesi öğretmenlerinin yaşadığı anomalilerin düzeltilmesini istiyoruz.

Maviş, ‘Son sözü öğretmenler söyleyecek’
Başa dön