EN

KTÖS, MEB’deki “partizanlık” ve “yasadışılığın” araştırılmasını istedi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Ombudsman Sn. Emine Dizdarlı ve KHK Başkanı Sn. Kamil Kayral’a birer mektup yazarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkililerinin görevlerini kötüye kullandığı ile ilgili ortaya koyduğu belgelerin araştırılmasını istedi. Sn. Dizdarlı’ya gönderilen mektubun içeriğinde öğretmenlik mesleğini icra eden bazı öğretmenlerin ciddi suçlar işlemesine rağmen, Eğitim Bakanlığı tarafından korunduğu belirtilirken, Sn. Kayral’a gönderilen mektupta Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmenler Yasası’nı çiğneyerek, KHK’nın yetkilerini yasadışı bir şekilde kullandığı ifade edildi.

Mektupların içeriği:

 

Sn. Emine Dizdarlı

Ombudsman

 

Kıbrıs Türk toplumunun içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve siyasi durum, toplumsal yaşantıdaki saygıya dayalı ortak değerlerin süratle erozyona uğramasına neden olduğu gibi, şiddet kültürü ile suçları olağan hale getirmiştir.

 

Topluma yansıyan suç ve şiddet kültürü ne yazık ki, toplumsal yapının en önemli öğelerinden olan öğretmenlik mesleğini de yakından etkilemektedir. Herhangi bir sebepten ötürü şuç işleyen öğretmenlerin yasalar gereği açığa alınıp, disiplin ve ceza davalarının sonuçlandırılması gerekirken, Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın partizanca ve adam kayırmaya dönük tutumu yüzünden yasalar göz ardı edilmektedir.

 

Özellikle disiplin cezaları ile ilgili yasal süreç partizanlık ve adam kayırma anlayışı yüzünden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Özdemir Berova’nın tarafından engellenmektedir.

 

Sizlere ekte belirttiğimiz öğretmenlerin durumları ve itham edildikleri suçlar toplumdan gizlenmektedir.

Konunun araştırılıp, idarenin yarattığı partizanlığa, adam kayırmaya dönük tutumunun açığa kavuşturulmasını, sorumluların yargı önüne çıkarılarak, öğretmenlik mesleğinin yozlaşmasının önüne geçilmesini saygılarımla bilgilerinize getiririm.

Saygılarımızla.

 

Sn. Kamil Kayral

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı;

Öğretmenler Yasası’nın 10 A(1) (D) maddesi çerçevesinde emekli olan öğretmenlerin yerine yeni atamaların yapılma yetkisi Kamu Hizmeti Komisyonu’na verilmesine rağmen, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bu yetkiyi yasadışı bir şekilde kullanmaktadır.

Öğretmenler Sınav Tüzüğü çerçevesinde oluşturulan bekleme listelerinde aranan nitelikte öğretmenler olmasına rağmen, bu yetkinin yasadışı bir şekilde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Kamu Hizmeti Komisyonu’nda gizlenerek keyfi bir şekilde doldurulması ile ilgili yaşanan sorunun giderilmesi konusunu saygılarımla bilgilerinize getiririm.

                                                                                           

 

 

 

      Şener Elcil

                                                                                                  KTÖS Genel Sekreteri

KTÖS, MEB’deki “partizanlık” ve “yasadışılığın” araştırılmasını istedi
Başa dön