EN

Eğitim Bakanı havanda su dövüyor!

 

Basın Açıklaması

Eğitim Bakanlığının plansız, öngörüsüz ve iş bilmez tavırları okullarımızı kaosa sürüklemekten ve sorunları tekrar yaşamaktan başka bir işe yaramamaktadır.

Eğitimde yaşanan sorunların çözümü mevcuttur. Analiz etme, alternatif üretme, diyalog kurma, barış dili kullanma, değerlendirme yapabilme, yapıcı inisiyatif kullanma, iyi niyet, etik kurallara ve yasalara uyma sorunların çözümü için gerekli unsurlarıdır.

KTÖS, Haziran 2016’da eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha ileriye götürülebilmesi için ve planlamanın yapılabilmesi için kadrolar, programlar, mevzuat ve alt yapı ihtiyaçları ile ilgili eksiklikleri Eğitim Bakanlığı’na iletmiş, kamuoyu ile paylaşmıştır. Eğitim Bakanlığı Mart 2017’ye gelmemize rağmen birçok sorunu çözümsüz bırakmış, öğretmen eksikliklerini hala tamamlamamış, okulları kendi kaderi ile baş başa bırakmıştır.

Eğitim Bakanlığı öğretmen nakil tüzüğü, MEDDKY tüzükleri, okullara bütçe tüzüğü, 100 öğretmen kadrosunun artırılması için yapılan ve teknik komiteden geçen yasa değişikliği, özel eğitim yasası, okullara okul psikoloğu talebi, özel eğitim öğretmeni ihtiyacı vb. gibi demokratik öneriler tozlu raflarda bekletirken; öğretmen A-B uygulamasını kaldırmak, sendikacılığı yasaklamak ve okulları askeri kışla gibi yönetmek için çalışmalar yapmaktadır.

Eksik denetmen, yasadaki eksik tüzükler ve eğitim bakanının kişisel davranışları nedeniyle kamusal okullar, özel okullar, kreşler ve dershaneler denetim, değerlendirme ve yönlendirmeden yoksun kalmıştır. Girne bölgesi ve Gönyeli ile ilgili yeni ana ve ilkokul binaları ihtiyacını karşılayacak somut bir plan üretilmemiştir.

Eğitim Bakanlığı okulların ilkokul ve anaokul öğretmeni, öğretmen yardımcısı, özel eğitim öğretmeni, okul yöneticisi, okul psikoloğu ve eğitim hizmetlisi ihtiyaçları görmezden gelirken; ödev, hak ve sorumluluklarını yerine getirmeyen, suç işleyen öğretmenleri partizanca korumaktadır.

Yaptığımız yapıcı uyarılara rağmen acil öğretmen ihtiyacı olan Canbulat İlkokulu, Maarif Anaokulu, Dipkarpaz İlkokulu ve diğer 14 okulumuzun halen öğretmen sorun çözülmemiştir. Okullarımız 7 aydır eksik öğretmenle çalışmakta, eksiklikten doğan yük nedeniyle öğretmenlerimiz angarya çalıştırılmaktadır. Canbulat İlkokulu- Maarif Anaokulu öğrenci velileri soruna dikkat çekmiş, fakat bakanlık yetkilileri sessiz kalarak sorunu ertelemiştir.

Sn. Berova’nın sorun çözme gibi bir niyeti olmaması, eğitim-öğretimden anlamaması, kendini yasaların üstünde görmesi ve bununla birlikte kendisini sevk ve idare eden bir kişilik olarak tanımlaması sorunları çözümsüz bırakmaktadır. Kimsenin diyalog kuramayacağı bir kişiliğe bürünen Sn. Berova ile eğitimde sorunların çözüleceğine ve nitelikli bir eğitim sistemine kavuşacağımıza dair inancımız kalmadığını kamuoyu ile paylaşırız.

Saygılarımızla.

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri

Eğitim Bakanı havanda su dövüyor!
Başa dön