EN

KTÖS ve KTOEÖS, Eğitim Bakanı’nı açık oturuma davet etti

Partizanlık ve seçim uğruna halk sağlığını hiçe sayan UBP-DP Hükümeti, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne siyasi kararlar aldırmaya devam etmektedir.

Özellikle okullarda artan vakaları ve öğrenci devamsızlığını görmezden gelen Sağlık ve Eğitim Bakanlıkları temaslıları bile uyduruk Üst Komite kararı ile sokaklara salmıştır. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni yasaya aykırı şekilde, bilimi hiçe sayarak oluşturan ve alt komisyonların oluşumuyla-işleyişini düzenleyen tüzükleri yapmayan hükümet, halk sağlığını partizanlığa kurban etmiştir.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar yasadışı ve geçersizdir. Bilimsel dayanaktan ve hukukun üstünlüğüne saygıdan yoksun bir komitenin alacağı kararları topluma dayatmak faşizmdir.

Halk sağlığı ve yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi adına Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin alması gereken okullar ile ilgili uzaktan eğitim kararını sendikalarımız aldığından dolayı, Eğitim Bakanlığı yetkilileri açıklamalar yapmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzaktan eğitim kararına seyirci kalan ve güzide okul övgüleri yapan Eğitim Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na çıkarak sendikalarımıza haksız eleştirilerde bulunmuştur. BRT halkın vergileri ile ayakta duran tarafsız bir kurum olma yerine UBP’nin borazanı olmaya devam etmektedir. Sendikalarımıza yapılan haksız saldırılarla ilgili olarak BRT Kurumu, sendika temsilcilerimizin ve Sn. Olgun Amcaoğlu’nun hazır olacağı bir programda bize de söz söyleme hakkı vermelidir.

Buradan BRT Yönetim Kurulu’na açık program çağrısı yapar, hükümeti partizanlıktan ve seçim kaygısından uzak adımlar atarak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni yasada öngörülen bilimsel çerçevede oluşturmaya davet eder, bu komitenin aldığı sorumsuz kararlar nedeni ile ortaya çıkan zararlarla ilgili olayı yargıya taşıyacağımızı vurgularız.

Saygılarımızla.

        Şener ELCİL                                                                                         Ozan ELMALI

  KTÖS Genel Sekreteri                                                                             KTOEÖS Başkanı

KTÖS ve KTOEÖS, Eğitim Bakanı’nı açık oturuma davet etti
Başa dön