EN

İzin alınmayan bölümlerden öğrenci mezun edilmesi tam bir skandaldır

Eğitim adası olduk diye övünen devlet yetkililerinin, sahte diploma veren Net Kent Üniversitesi ile ilgili her nedense sesleri çıkmamaktadır.

YÖDAK’ın tüm şikayet ve itirazlarına rağmen, Dış İşleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun dört ay gibi çok kısa bir zaman öncesine kadar mütevelli heyetinde olduğu açık olan Net Kent Üniversitesi’nin izin almadığı bölümlerden öğrenci mezun etmesi tam bir skandaldır. Sn. Ertuğruloğlu’nun “ben bu üniversitenin mütevelli heyetinden ayrıldım” demesi bir anlam ifade etmemektedir. Bilindiği üzere bir öğrencinin üniversiteden mezun olması için dört yıllık bir süre gereklidir. Sn. Ertuğruloğlu 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP hükümetin de Dış İşleri Bakanı olmuştur. Dolayısı ile sahte diploma verme olayından haberi olmaması mümkün değildir. Bununla birlikte Sn. Tahsin Ertuğruloğlu’nun soyadını taşıyan bir yakınının bu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışması ise olayın boyutunun çok daha büyük olduğunu göstermektedir.

Son Ankara ziyaretinde konu gündeme gelmiş olup, basına da yansımıştır. Başta Başbakan ve Eğitim Bakanı olmak üzere tüm kabinenin bu usulsüzlükle ilgili yapması ve söylemesi gereken bir takım açılımlar olmasına rağmen, sessiz kalınması hükümetin de sahte diploma veren Net Kent Üniversitesi’ni desteklediğini göstermektedir. Eğitimde nitelik konusunda her gün beyanat verenlerin bu konuda da söyleyecek sözleri vardır diye düşünmek istiyoruz. Milliyetçi söylemlerin arkasına saklanarak, sahte diploma verenlerle kol kola yürümek işlenen suçu örtemez. Sn. Tahsin Ertuğruloğlu bilmelidir ki, devletler anayasa ve yasalarla yönetilir. Devletim demek ile devlet olunmaz. Devlet yönetiminde sahtelik ve usulsüzlüklere yer olmadığı gibi devleti yönetmeye aday kişiler de şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesine göre hareket etmelidir. Konu ile ilgili Sn. Tahsin Ertuğruloğlu’nu açıklama yapmaya tekrardan davet eder, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin üstüne gitmeye devam edeceğimizi vurgularız.

Saygılarımızla.

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

İzin alınmayan bölümlerden öğrenci mezun edilmesi tam bir skandaldır
Başa dön