EN

BMBP, EL-SEN’in grev ve eylemine destek verdi

5 Nisan 2021 Pazartesi günü Bu Memleket Bizim Platformu olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde EL-SEN’in grev ve eylemine destek verilerek basın açıklaması yapılmıştır.

Sn. Tatar ve UBP-DP-YDP Hükümeti Kıbrıs’ın kuzeyine AKP eliyle dayatılan politikaları uygulamaya sokmak için her yöntemi kullanmaya başlamıştır.

Anayasa, Yasa tanımaz bir anlayışla ülkeyi yönetmeye çalışan bu hükümet, AKP’nin kullandığı antidemokratik benzer yöntemleri denemektedir. Kıbrıslı Türklere yönelik yıllardır dayatılan paketlerin esas içeriği tüm kurumlarımızı bir bir özelleştirme ve türlü politikalarla yabancı, TC’li şirketlere peşkeş çekilmesidir.

Bu paketlerin ekonomik olmadığı, siyasi içerik taşıdığı, Kıbrıslı Türkleri üretimden, kendi kurumlarını yönetmekten uzaklaştırdığı net olarak ortaya çıkmıştır.

Sosyal, kültürel, ekonomik, dini politikaların Kıbrıslı Türklere her alanda dayatılması, son seçimlerde açık bir şekilde müdahale edilerek atanmış yöneticilerle Kıbrıslı Türklerin iradesinin tamamen gasp edilmesi sonrasında ilhak seslerinin de yükselmeye başlaması rastlantı değildir.

Yıllardır nüfusta, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal alanda yapılan entegrasyoncu, asimilasyoncu politikaların nedeni ilhak seslerinin yükselmesiyle daha net anlaşılmıştır.

Toplumumuzun uluslararası hukukun dışına itilmesi anlamına gelen uzlaşmaz politikaların mimarı olanların, bugün ilhak söylemlerini toplumun talebiymiş gibi öne sürmeleri tam bir ikiyüzlülüktür.

Kıbrıs Türk toplumunun kendi kendini yönetme, kendi kurumlarına, kültürüne, yaşam biçimine, ekonomik değerlerine sahip çıkma kavgası, var olma kavgasıyla aynı anlamdadır.

BMBP olarak, İnönü Meydanında on binlerce yüreğin

‘‘Ne Yama Ne Rehin’’ haykırışlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs adasında bir federasyonla Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların birleşik bir adada siyasi eşit ortak olarak yaşamasını sonuna kadar savunacağız. Kıbrıslı Türklerin haklarının bu realitede korunacağını ortaya koymaya devam edeceğiz.

Sn. Arıklı, Elektrik Kurumunda bir yandan spekülasyonlar, büyük vurgunlar varmış ve kendisi de temiz eller operasyonu yapıyormuş gibi algı yaratırken, diğer yandan kurumu batırmak ve devretmek için her yöntemi kullanmaya çalışmaktadır.

Ekonomik gibi gösterilen ve tamamen siyasi içerik taşıyan paketlere, imzalanan protokollere, özelleştirme politikalarına, bunları uygulamaya sokmak isteyenlere şiddetle karşı çıkmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunu devralmak isteyen politikaları Kıbrıs Türk varlığına saldırı olarak algıladığımızı ve EL-SEN’ in 5 Nisan 2021 tarihinde yapacağı grev ve eyleminin ve sonraki haklı mücadelelerinin yanında olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Bu Memleket Bizim Platformu

BMBP, EL-SEN’in grev ve eylemine destek verdi
Başa dön