EN

KTÖS: “OKULLAR, SAĞLIK VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINARAK AÇILMALI “

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) sağlık ve güvenlik tedbirleri alınarak, ülkeye girişlerde karantina uygulanması ile birlikte okulların açılması gerektiğini belirtti.
KTÖS bugün, okulların açılmasına ilişkin tespit ve önerilerde bulunduğu bir basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda, okulların açık kalabilmesi için, karantina uygulamasından vazgeçilmemesi, sosyal hayatın sınırlandırılması, sıfır vaka hedefi ile hareket edilmesi gerektiği kaydedildi.
Basın toplantısında KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve Eğitim Sekreteri Burak Maviş konuşma yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, COVID-19 vakalarındaki artışın okulların açılmasını geciktirdiğini, sendikanın aylardır okulların sağlık ve güvenlik tedbirleri alınarak açılması için çalışma yaptığını söyledi.
Okulların 1 Ekim tarihinde açılacağına yönelik açıklamalar yapıldığını belirten Elcil, konuyla ilgili Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile bağlantı kurmaya çalıştıklarını ancak kararın bakanlığa ulaşmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı’nın kendini Milli Eğitim ve Kültür Bakanı yerine koyduğunu söyleyen Elcil, okulların nasıl ve hangi koşullarda açılacağının kendilerine ulaşmadığını belirtti.
Ülkeye girişlerde karantina uygulanması gerektiğini söyleyen Elcil, karantina uygulaması ile beraber sağlık ve güvenlik tedbirleri alınarak okulların açılmasını istediklerini, üniversitelerin de tedbirler alınarak açılması gerektiğini kaydetti.

Basın açıklamasını okuyan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, hükümetin okulların kapalı olduğu dönemi hazırlık aşaması olarak iyi değerlendiremediğini belirtti.

Açıklamamnın tamamı:

KTÖS olarak okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yüz yüze eğitime açılması gerektiğini savunuyoruz.

Okulların Covid-19 ile ilgili mücadelesinde,
Hükümet, ödev ve sorumluluklarını yeterince yerine getirmemiştir.

Covid-19 salgını nedeni ile okullarda ara verilen eğitimin sağlık ve güvenlik tedbirleri alınarak tekrardan başlaması için ortaya koyduğumuz yoğun çalışma, Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın uyumsuz kararları sonucu hala daha bir sonuca ulaştırılamamıştır.
Eğitim Bakanlığı yetkilileri soruna çözüm bulması gereken makamın Sağlık Bakanlığı olduğunu söyleyerek durumu geçiştirmektedir. Hükümet de okulların kapalı olduğu dönemi hazırlık aşaması olarak iyi değerlendirememiştir.

Konu ile ilgili olarak;
• Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na davet edilmemektedir. Kurul, eğitim ve öğretim faaliyetleri için gerekli olan düzenlemelerden habersiz kararlar üretmektedir.
• Risk grubunda olan öğrenci ve öğretmenlerle ilgili hatalı kararlar üretilmiş, öğrencilerle ilgili hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Risk grubunda olan öğretmenlerin izin almaları durumunda yerlerinin geçici öğretmenlerle doldurulması bir aylık bir süre alacağından okullar öğretmensiz kalacaktır.
• Okulların yeniden açılmasına yönelik alınan karar Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından gerekçeleri ile birlikte hala daha Eğitim Bakanlığı’na bildirilmemiştir.
• Öğrenci taşımacılığı ile ilgili olarak özellikle özel eğitim okullarına yönelik tedbirler alınmamış, denetimler yapılmamıştır. Okul taşımacılığında çalışan şoför ve refakatçilere test yapılmamıştır.
• Okulların altyapılarının ve malzeme sorunları hala daha devam etmekte, malzemelerin yıl boyunca temini ile ilgili okullara bütçe ayrılmamıştır.
• Öğretim programları, eğitim hedeflerine göre düzenlenmemiştir.
• Uzaktan eğitim modeli ile ilgili yeterli yatırım yapılmamıştır.

136324


Önerilerimiz:
1- Eğitim Bilim Danışma Kurulu oluşturulmalı, eğitim ile ilgili kararlar bu kurul tarafından alınmalıdır.
2- Risk grubu öğrenci ve öğretmenler için üretilen sağlık kurulu kararları, okul ortamları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmelidir.
3- Okulların nasıl açılacağı, sağlık ve güvenlik ile önlemlerin nasıl denetleneceği ile ilgili şeffaf davranılmalı, eğitim sendikaları ve toplumla düzenli bilgi paylaşılmalıdır.
4- Okulların sürdürülebilir sanitasyon ve hijyen kurallarını uygulayabilmeleri için ek bütçe, kesintisiz su ve malzeme temini sağlanmalıdır.
5- Taşımacılıkla ilgili sorunlar çözülmelidir.
6-Eğitim Programlarında minimum hedefler belirlenip, beceriye dayalı bir anlayışla proje tabanlı faaliyetler sürdürülmeli, öğretmenlere daha özgür bir alan bırakılmalıdır. Çoktan seçmeli kolej sınav sistemine dayalı bir programın bu koşullarda sürdürülmesi mümkün değildir.
7- Uzaktan eğitim bir destek eğitimi aracı olarak düşünülmeli ve yatırım ile ilgili adımlar atılmalıdır. Daha önceki açıklamalarımızda 16 maddede uzaktan eğitimin nasıl olabileceği ile ilgili görüşlerimizi detaylı açıklamamıza rağmen, yetkililer konudan bir haber davranmaktadır.
8- Özel gereksinimli bireylerin eğitim faaliyetleri ile ilgili daha yoğun ve özenli kararlar üretilmelidir.
9- Okulların açık kalabilmesi için, karantina uygulamasından vazgeçilmemeli, sosyal hayat sınırlandırılmalı, SIFIR vaka hedefi ile hareket edilmelidir.
10- Eğitim-öğretim faaliyetleri planlama, uygulama, değerlendirme ve işbirliği ile sürdürülebilir. Yeni normalde eğitim faaliyetleri sağlık ve güvenlik önlemleri ile birlikte bir bütün olarak düşünülmelidir.
11- Öğretmen ve öğrencilere random testler yapılmalıdır.
KTÖS olarak okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yüz yüze eğitime açılması gerektiğini savunuyoruz. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz kendi çabaları ile okullarında görevlerinin başında, öğrencilerini beklemekte, kendi inisiyatifleri ile webinar çözümler üretmektedir.
Okulların yeniden açılması ile ilgili karar üretmek yetmez, bu kararın uygulanması için hükümetin samimi olması ve okullara yatırım yapması gerektiğinin altını çiziyoruz. Okulların Covid-19 ile ilgili mücadelesinde, Hükümet, ödev ve sorumluluklarını yerine getirmemiştir.
Okulların yeniden açılması ile sorumluluğunun; işbirliğinden kaçınan, şeffaf olmayan ve sadece seçim derdi ile hareket eden yetkililerde olacağını hatırlatırız.
Saygılarımızla.

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Kaynak: TAK/KTÖS

KTÖS: “OKULLAR, SAĞLIK VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINARAK AÇILMALI “
Başa dön