EN

NEDEN HAYVANCILARLA DAYANIŞMA GÖSTERECEĞİZ?

NEDEN HAYVANCILARLA DAYANIŞMA GÖSTERECEĞİZ?

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve sendikalar arasında gerçekleştirilen toplantı sonrası Pazartesi saat 11:00’de yapılacak eyleme lokal grevlerle destek vereceğiz.

KTÖS olarak beş okulumuzda (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa, Necati Taşkın İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Gelibolu İlkokulu ve Fazıl Plümer Anaokulu) 11:20-12:40 arası grevde olacağız.

Grevde olmayan okullarımızdaki öğretmenlerimiz okul sonrası gün boyu devam edecek olan eyleme katılım gösterecektir.

Neden bu eyleme destek veriyoruz?

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın(2022) içinde tarım sektörü %6.6, sanayi sektörü %5.4 oranındadır. Birbiri ile ilişkili bu iki sektör üretim ve imalat safhasında birbirlerini tamamlamaktadır.

Eğitim, turizm, inşaat sektörleri en büyük gelir kaynağı olsa da, bu alanların gelirleri yurdışı satışlarına bağlıdır. Tarım ve hayvancılık dışa bağımlılık yerine kendi ayaklarımız üzerinde durabildiğimiz üretim alanlarımızdır. Ve bu iki sektör %17’lik istihdam alanına sahiptir.

Maalesef hükümetin uyguladığı tarım politikaları çerçevesinde bitkisel ve hayvancılık sektörü reel büyümede (bitkisel -3,9%, hayvancılık -6.8%) EKSİ rakamlara ulaşmıştır.

Sektörün sorunlarına çare üretemeyen,

ürünlere ihracat pazarı sağlayamayan,

üretime nitelikli standart getiremeyen,

piyasayı denetleyemeyen,

gerçek üreticiyi ayırt edemeyen, şeffaf bir teşvik ve destek politikası olmayan hükümet yetkilileri, sorunları diyalogla çözerek halkı ucuz ve kaliteli ürünle buluşturma yerine tarafları çatıştırmayı, çözüm olarak ise halka donmuş et yedirmeyi önermektedir.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Kasaplar Birliği, TÜK ve Kooperatifler aracılığı ile ihtiyaç olması halinde karkas et getirme izni istemesine rağmen, donmuş ette ısrar edilmesinin altında ‘rant’ olduğu algısı yaratmaktadır.

Müzakereden kaçmayan bir hükümet istiyoruz.

Vatandaşa ‘gariban’ diyerek aşağılayan politikacılar ülkesinde, et, süt ve süt ürünleri ile ilgili dışa bağımlılık yaratacak adımlar atılmayacağının garantisi olmadığı gibi, temel ihtiyaçlara muhtaç hale gelen nüfusa, bu ihtiyaçları karşıladığı izlenimi vermeyi de AKP’den özenmiştir. Orda ne varsa burada da aynısı olmayacaktır.

Siyaset, sorunlara çözüm bulma sanatıdır. Müzakereden kaçmamak hükümetin sorumluluğudur. Yaşanan sorunun çözümü basittir.

Bu ülkede canlı hayvan arzında sorun varsa, hayvan üreticilerinin denetiminde Akdeniz coğrafyasına özgü canlı hayvan getirme önerisini ve soruna çözüm bulunmasını dikkatinize getirmek istiyoruz.

Üretimin yapılmadığını hayal edin!

Tarlanın sürülmediğini, arpanın biçilmediğini, sütün sağılmadığını, etin işlenmediğini, narenciyenin toplanmadığını, sebzenin üretilmediğini, hellimin yapılmadığı hayal edin!

Üretim zincirinin sekteye uğraması Kıbrıs Türk Toplumu’nu üretimden koparır ve temel gıdaya ulaşım noktasında dışa bağımlı bir hale getirirerek, fahiş fiyatlara maruz bırakır. Hükümetin beklentisi üretimin durması, dışa bağımlı pahalı bir piyasa mı?

Dışa bağımlı olmak istemiyoruz. Tarım ve hayvancılığın reel politikalarla desteklenmesini ve bu desteğin vatandaşın sofrasını ucuzlatmasını istiyoruz.

KTÖS, bu topraklarda ayakta durmanın yegane temeli olan üretimin gerçek sahipleri ile olan dayanışmayı, hükümet diyalog sürecini başlatana kadar yükselterek devam ettirecektir.

Neden eyleme destek vermelisiniz?

Partizanca istihdamların, eşe dosta olan kıyakların, kamu arazilerini peşkeş çekme girişimlerinin, sahte diploma ve rüşvet iddalarının sahibi ve piyasayı denetlemeyerek, pahalı olmasını müsebbipi olan hükümet yetkilileri, şimdi de üreticinin gayri safi yurtiçi milli hasıla içindeki emeğini, kazancını heba etme niyetindedirler.

Ranta karşı üreticinin yanında durmak onurlu bir sebeptir.

NEDEN HAYVANCILARLA DAYANIŞMA GÖSTERECEĞİZ?
Başa dön