EN

“Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok”

“Bilindik sloganlar yerine özel gereksinimli bireylerin sorunlarının bilimsel ve gerçekçi ele alınmasını, her türlü ayrımcılığın önündeki engellerin kaldırılması için gerekli politikaların üretilmesi ve engelsiz yaşam için sürdürülebilir projeler üretilmesini istiyoruz.”

 

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak “Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasasının” hayat bulması, özel gereksinimli bireylerin eşit haklara kavuşmaları için sivil toplum örgütlerini, sendikaları ve toplumsal muhalefeti birlikte çalışmaya ve engelsiz bir Kıbrıs mücadelesine ortak olmaya davet ederiz.

Özel gereksinimli bireyler için eğitim hakkının olmazsa olmaz olduğunu, fırsat eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması için dünya standartlarında alt yapıya sahip sınıflara ve yeterli sayıda özel eğitim öğretmenine ve özel ders öğretmenine ihtiyaç olduğunu bir kez daha ifade ederiz.

Özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkmak, doğru politikalar ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermenin devlet ve toplumun en önemli sorumluluklarından biri olduğunu hatırlatırız.

“Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasasının” çıkarılmasının sorumluluğunu yasa yapıcılar üstlenmelidir. Yasa eksikliği nedeniyle özel gereksinimli bireyler birçok sorunla baş etmek zorunda kalmakta, bununla birlikte eğitim, iş ve üretim alanlarından mahrum bırakılmaktadırlar. Çıkarılacak Eğitim Yasası ile daha iyi imkanlara kavuşacak, erken tanı ile hayat kolaylaştırılacak ve aynı zamanda eğitim, sağlık ve istihdam gibi alanlarda da hakları olan hizmetleri almaları kolaylaşacaktır.

Bilindik sloganlar yerine özel gereksinimli bireylerin sorunlarının bilimsel ve gerçekçi ele alınmasını, her türlü ayrımcılığın önündeki engellerin kaldırılması için gerekli politikaların üretilmesi ve engelsiz yaşam için sürdürülebilir projeler üretilmesini istiyoruz.

 

 

 

KTÖS olarak, özel gereksinimli bireyler için taleplerimiz anlaşılır ve nettir:

 

“1- Özel gereksinimli bireyler için parasız, bilimsel, demokratik, nitelikli, eşit ve erişilebilir bir eğitim;

2- Özel eğitim merkezlerimize öğrenci sayısı ve alan kapasitesine göre okul bütçe oluşturulmasını;

3- Özel kurumlara değil, kamusal özel eğitim okullarına kaynak aktarılmasını;

4- Çağdaş bir eğitim programı, öğrenci sayısına göre öğretmen istihdamı, okulların altyapı ve teknolojik donanımlarının yeterliliğini;

5- Erken tanı ile birlikte özel gereksinimli bireylerin yaşam boyu eğitime ücretsiz erişimini;

6-Özel gereksinimi bireylerin ailelerine de ücretsiz olarak, çocukları ile ilgili konularda ( psikolojik, terapi…) gerekli desteğin sağlanması;

7- Özel gereksinimli bireylerin yetenekleri ölçüsünde istihdamını;

8- Türkiye’den gelen özel eğitim öğretmenlerinin emeğine teşekkür edilerek, bu uygulamanın durdurulmasını; özel eğitim öğretmeni ihtiyacının işsiz 185 özel eğitimi öğretmeni içerisinden, Öğretmenler Yasası’nın 17.maddesi koşullarına uygun olarak KHK tarafından kadroya atanmasını;

9- Özel eğitim okullarımızda özel ders öğretmenleri ( Resim, Müzik, Beden Eğitimi) ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanların istihdam edilmesini;

10- ’Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasa Taslağı’nın hayata geçirilmesini;

11- Özel gereksinimli bireylere hizmet götüren kamu, sendika ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesini;

12- Eğitim Bakanlığı altında Özel Eğitim Dairesi’nin ve Özel Eğitim Birimi’nin hayata geçirilmesini;

13- Öğretmenler Yasası içerisinde özel eğitim öğretmenlerinin hak ve sorumluluklarının geliştirilmesini;

14- Herkes için engelsiz ve eşit yaşam alanları istiyoruz.

Bu anlamda taleplerimizi dile getirmek, engelsiz bir ülke için duyarlılık yaratmak ve özel gereksinimli bireylerin eşit haklara erişmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla politikalar üretmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla.                                                                                                                               

 Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri

“Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok”
Başa dön