EN

Eğitim Bakanı, okulların masraflarının nasıl karşılanacağını da açıklamalıdır

KTÖS, Eğitim Sekreteri Burak Maviş imzası ile basın açıklaması yayınlayarak, Eğitim Bakanı’nın “devlet okulları velilerden kayıt parası talep ediyor” gibi söylemlerle okul yöneticilerini ve öğretmenleri hedef tahtası haline getirdiğini belirtti ve Eğitim Bakanı’nı söylemlerinden dolayı eleştirdi.

Maviş, “Okullara bütçe istiyoruz, bütçe oluşturulana kadar oluşan masrafların aileler tarafından değil, Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmasını talep ediyoruz.” çağrısı ile okul yöneticileri ve ailelere seslendi.

Maviş, sorunların çözümüne alternatif olacak olan ‘Okul bütçesi yasa taslağı’ ile ‘okulların harcamaları ile ilgili örnek listeyi’ de kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamanın Tamamı:

Okullara bütçe ayırmayan hükümet ve Eğitim Bakanı, okulların masraflarının nasıl karşılanacağını da açıklamalıdır
Eğitim Bakanlığı’nın okullara tek kuruş bütçe ayırmadan “devlet okulları velilerden kayıt parası talep ediyor” gibi söylemlerde bulunarak okul yöneticilerini ve öğretmenleri hedef tahtası haline getirmesi kabul edilemez ve sorumsuz bir davranıştır. Kamusal eğitim, devletin vatandaşına ücretsiz olarak sunmakla yükümlü olduğu anayasal bir haktır. Bu bağlamda, okullardaki tüm giderlerin Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanması gerektiğini hatırlatırız.

Okullarımızın, eğitim öğretim faaliyetlerini programlayabilmek, gezi-gözlem ve sportif faaliyetlere katılabilmek, her çocuğun eşit yararlanacağı materyali sağlayabilmek, teknolojik imkanları kullanabilmek, etkinlikleri ile ilgili malzeme sağlamak, internet, temizlik ve dört yaş sınıflarının öğretmen yardımcısı giderlerini karşılayabilmek için okul bütçesine ihtiyaç vardır. 2015 yılında yapmış olduğumuz ve ekte sunduğumuz bir araştırmada okulların yüz on bin TL ve beş bin TL arasında yıllık giderleri (öğrenci nüfusu, öğretmen sayısı ve okulun alanı ile ilgili) olduğu hesaplanmıştı. Bu miktar salgın koşulları ve Türk Lirasının değer kaybı nedeniyle bu yıl 3 katına çıkmıştır.

Sendikamız ve Eğitim Bakanlığı, okullara bütçe ayrılması konusunda uzlaşmasına ve bu konuda yasa taslağı çalışması yapılmasına rağmen Eğitim Bakanı ısrarla bu yasayı hayata geçirmemektedir. Oysa dönemin Eğitim Bakanı’nın 19 Ocak 2017 tarihli okul ziyareti basına “okul bütçesi projesi hayat bulacak” başlığı ile yansımıştı ve yine Demokrat Parti’nin düzenlemiş olduğu çalıştay, 21 Mart 2017 tarihinde basına “Bütçeleri okul yönetim kurulları yönetmeli” şeklinde yansımıştı.

Okullara bütçe ayırmayan hükümet ve Eğitim Bakanı, okulların masraflarının nasıl karşılanacağını da açıklamalıdır. Eğitim Bakanı okulların masrafları olduğunu bilmiyor mu? Eğitim Bakanı okullara bütçe ayrılmadığını bilmiyor mu? Eğer bilmiyorsa, o koltukta yeri yoktur. Eğer biliyorsa, eğitimden sorumlu Bakan olarak okulların ihtiyaçlarını karşılamadığı gibi, okul yöneticileri ve öğretmenleri ailelere karşı hedef göstermeye çalışmıştır. Tüm bu gerçekler ortadayken, Eğitim Bakanı’nın yapmış olduğu açıklama popülisttir ve sorumluluktan kaçma örneğidir.

Eğitim Bakanı’nın bu tutumuna karşı,

Değerli okul yöneticileri;

Okulların eğitim-öğretim adına yaptığı tüm harcamaların faturalarını Eğitim Bakanlığı adına alınız ve bir yazı ile Eğitim Bakanlığı’na iletip, tüm bu giderlerin Bakanlık tarafından ödenmesini talep ediniz.

Değerli okul aile birlikleri,

Okulların, okul aile birliklerinin öğrenci velilerinden para toplamasını, bağış almasını, sponsor aramasını, bilet satmasını istemiyoruz. Yıllardır aileler, öğretmenler ve okul yöneticilerinin iyi niyetle görevleri olmamasına rağmen bunu yapmış olmaları siyasiler tarafından suiistimal edilmektedir.

Okulların gezi-gözlem ve sportif faaliyetlere katılabilmesi için taşımacılık masrafları, okul korolarının kurulabilmesi için müzik aletleri, sanatın sevdirilebilmesi için her türlü resim malzemesi, çocukların her türlü sporu tanıyabilmesi için sportif malzemeleri, temizlik malzemeleri, İngilizce kitapları, fotokopi makinasının tamiratı, tonerleri ve A4 kağıtları, internet ve telefon ücretleri, her türlü tamirat ve tadilatın ve diğer görünmeyen giderlerin karşılanabilmesi için okullara bütçe istiyoruz. Bu bütçe oluşturulana kadar bu masrafların aileler tarafından değil, Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmasını talep ediyoruz. Bu anlamda 2022 bütçesi oluşturulurken, okullara bütçe kalemi ayrılmasını talep ediyoruz.

Değerli veliler;

Okullara bütçe ayırmayan, çocukların eğitim-öğretim materyallerini, gezi/gözlem/deney /spor faaliyet giderlerini ve okulların temizlik malzemelerini okullara yeterli göndermeyen ve aileleri bağış yapmaya zorlayarak sorumluluktan kaçan Eğitim Bakanı’nı Anayasa’nın 59. Maddesine uymadığı ve görevlerini yerine getirmediği için Ombudsmana şikâyet etmek ve dava açmak hakkınız olduğunu hatırlatır, bu konuda sendikamızın destek vereceğini belirtiriz.

Sayın Bakan;

Görmedim, duymadım, bilmem gibi söylemlerle eğitim yürümez. Hükümet olarak sorumluluğunuzu yerine getirmek yerine okul yöneticileri ve öğretmenleri hedef haline getirmenizin özrü kabul edilemez. Çözüm konusunda iyi niyetiniz varsa ve ücretsiz kamusal eğitim konusunda samimiyseniz ekte sunduğumuz “Okullara Ödenek Ayrılması” ile ilgili taslağı ‘Teknik Kurul’da tartışmaya hazırız.

Saygılarımızla.

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri

okul-bütçesi-yasa-taslağı

Okulların-Bütçe-Harcamaları-Geçmiş-örnek

Eğitim Bakanı, okulların masraflarının nasıl karşılanacağını da açıklamalıdır
Başa dön