EN

Ders kitaplarıyla ilgili KTÖS Yönetim Kurulu kararı

Öğretmenlerimiz, Atatürk Öğretmen Akademisi’nden aldıkları eğitimle eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, yaratıcı bireyler yetiştirme görevlerini bu bilinçle sürdürmektedirler.

Öğretmenlerimiz, bu misyonlarını nitelikli araştırmalar yaparak, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanarak ve evrensel düzeyde fark yaratarak geleceğe yön veren yenilikçi ancak geleneklerine bağlı bir vizyonla sürdürmektedirler.

Öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Yasası’ndan aldıkları yetkiyle Atatürk ilke ve devrimleri ile yurttaşlar arasında bir fikir ve duygu ortaklığını amaçlayan, çağdaşlaşmayı hedefleyen ve demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı, bunları koruyan ve geliştiren yurttaşlar yetiştirmektedirler.

Öğretmenlerimiz, Sendika Tüzüğü’nden aldıkları yetkiyle, kamusal eğitim-öğretimin geliştirilmesi için mücadele ederek bu alanda yapılacak her türlü çalışmaya ve/veya değişikliğe taraf olmakta; nitelikli, demokratik ve bilimsel bir kamusal eğitimin gerçekleşmesini sağlamak için mücadele etmektedirler.

Öğretmenlerimiz, ders kitaplarının sadece bir araç olduğunu çok iyi bilmektedirler. Ancak, ders kitaplarının kimler tarafından, nasıl, hangi ilkeler gözetilerek üretildiği ve verdikleri mesajın da birey ve toplum üzerindeki etkisinin de bilincindedir. Bu bağlamda KTÖS Yönetim Kurulu eğitim yılı öncesi yaptığı toplantıda, okul yöneticileri ve KTÖS temsilcileriyle yapılan görüşmeler ışığında, okullarımızda bu yıl okutulacak ve kamuoyunda büyük tepki almış kitaplarla ilgili bir takım kararlar almıştır. Bu kararlara göre:

1. Yargı süreci devam eden 4. Sınıf Sosyal Bilgiler kitabı ve 2. Sınıf Türkçe 1. kitabının, süreç sonuçlanana kadar dağıtılmaması ve kullanılmamasına,

2. Diğer kitapların da bir araç olduğu bilinciyle ve yukarıda belirtilen sorumlulukları çerçevesinde, ihtiyacına göre ve tercih edeceği öğretim yöntem ve teknikleri çerçevesinde kullanmasına,

3. Sendikamızın öğretmenler için kitaplar yanında kullanabileceği ek materyaller ve kaynaklar hazırlamasına,

4. Toplumsal kabul görmeyen bu kitapların tekrar basımının yapılmamasının ve 2024-25 yılında kullanılacak kitaplar için ivedilikle TEPGEP altında geçtiğimiz yıl kullanılan kitapların yeniden düzenlenerek ve ülkemizde basılmasının tek çözüm olduğuna karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

KTÖS Yönetim Kurulu (a)
Süleyman Gelener
KTÖS Eğitim Sekreteri

Ders kitaplarıyla ilgili KTÖS Yönetim Kurulu kararı
Başa dön