EN

Çocuk Odaklı Politikalara İhtiyacımız Var!

Toplam 193 ülke tarafından imzalanmış ve en fazla ülke tarafından kabul gören uluslararası belge olma özelliğine sahip olan Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1996 yılından beri kuzey Kıbrıs’ta da iç hukukta geçerliliği ve yaptırım gücü bulunmaktadır.

Hukuksal zemine rağmen, çocuk hakları ihlalleri konusunda mevcut araştırmalar bize çocuğa yönelik şiddet ve ayrımcılık, istismar, cinsel sömürü gibi çocuk haklarına ilişkin ciddi ihlallerin olduğunu işaret etmektedir. Göçmen çocuklar, özel gereksinimli çocuklar, kimsesiz ve korunmasız çocuklar ve mülteci çocukların da hak ihlalleri görülmektedir.

Dünyanın birçok ülkesinde çocuk koruma politikaları, mevzuatın önemli bir aracı olarak yaptırım gücüne sahiptir ve tüm kademelerde çocukların haklarını koruma altına almıştır. Sendikamız ve bu alanda çalışan örgütler birçok defa çocuk koruma politikalarının oluşturulması için girişimler yapmıştır, ancak yasa yapıcıların önceliği bugüne kadar çocuklar olmamıştır.

Pandemi döneminde ortaya konan politikaların ve alınan kararların çocuk dostu olmadığına birlikte şahit olduk. Salgın özellikle dezavantajlı gruplarda yer alan çocukların eğitim sorunlarını bir kez daha gün yüzüne çıkarmış, fırsat eşitsizliklerini ortaya sermiştir. Eşitsizliklerin giderilmesi için hükümetin izlediği bir politika olmadığı gibi, çocuklara cihaz/internet temini, hijyen/korunma önlemleri ve yeni okul yapımları sivil toplumun ve hayırsever insanların inisiyatifine terk edilmiştir.

‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ eğitimciler olarak bizlere yoksulluk, çocuk refahı, çocuk hakları ve çocuk koruma gibi önemli konuları öğrencilerimizle paylaşmak adına önemli bir platform sağlar. Çocuk olarak haklarının olduğunu, kendisi gibi diğer çocukların da haklarının bulunduğunu ve dünyamızda bazı çocukların daha savunmasız olduğunu ifade etmekle birlikte, diğer çocuklara yardımcı olma ve kendi sahip oldukları hakları takdir etmelerine yönelik eğitsel uygulamalar, öğretmenlerimiz tarafından bu günü fırsat bilerek çocuklarla gerçekleştirilmelidir.

Çocuklarımızın adil, eşit ve güvenli bir çevrede yaşamaları için; laik, bilimsel ve nitelikli eğitim hakkına kavuşabilmeleri için; daha güzel günler görebilmeleri için çalışmaya, bu yönde politikalar üretmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri

Çocuk Odaklı Politikalara İhtiyacımız Var!
Başa dön