EN

“Temel Eğitim Sistemine Bakış” kitabı dijital olarak yayında…

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası‘nın Haziran ayı içerisinde gerçekleştirdiği temel eğitim sistemini değerlendirme çalışmasının tamamı “TEMEL EĞİTİM SİSTEMİNE BAKIŞ / Pandemi Öncesi, Sırası ve Sonrasına İlişkin Analiz” (ISBN 978-9963-2873-2-1) isimli kitapçıkta dijital formatta yayınlandı. Bu çalışmanın, nitelikli kamusal eğitim politikası oluşturulmasına ve okulların sürdürülebilir sağlıklı ve güvenli bir eğitim sistemine kavuşmasını umut ediyoruz.

Temel eğitimin genel durumu, salgın döneminde eğitim, yeni eğitim dönemi ve alternatif eğitim uygulamalarının değerlendirildiği çalışma, gelecekteki sendikal çalışmalarımıza ışık tutacaktır.

Bu çalışma ile ülkede eğitime ilişkin paydaş, öğe ve uygulamaların her birinin yeterli/yetersizliği ölçülerek, özellikle salgın dönemi içerisinde öğretmenlerin ve genel toplumun eğitimin kalitesi, ulaşılabilirliği ve ilgili Bakanlığın eğitim-öğretimi yönetebilme durumu ve uygulamaları konusundaki görüşleri ölçüldü. Çalışmaya 500 ilkokul öğretmeni, 500’de toplumdan kişiler katıldı. Bu çalışma eğitime bir veri tabanı oluşturacağı gibi, bu alanda çalışma yapmak isteyen akademisyenlere de yol gösterecektir.

“Toplum sorunları ile öğretmenin sorunları iç içedir” ilkesini benimseyen sendikamız, eğitim ve toplum sorunlarına çözüm üretmek amacıyla daha fazla sorumluluk almaya devam edecektir.

Kitapçığa www.ktos.org linkinden ulaşabilirsiniz.

Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri

Not: Temel Eğitim Sistemine Bakış
ISBN 978-9963-2873-2-1

“Temel Eğitim Sistemine Bakış” kitabı dijital olarak yayında…
Başa dön