EN

Şiddet ile mücadelenin yolu eğitimdir.

KTÖS, acil olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin okullarda ders olarak okutulması ve bütün müfredatların, materyallerin, altyapının toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun olarak yeniden şekillendirilmesi gerektiğini belirterek, eğitimde bugün alınacak önlemlerin gelecekte kadına yönelik şiddetin önlenmesinde temel taşları oluşturacağını söyledi.

KTÖS Başkanı Semen Saygun, yaptığı açıklamada, son günlerde artan kadına yönelik şiddet olayları ve kadın cinayetleri üzerine söylenecek pek çok söz olduğunu belirtti ve “Ancak söyleyeceğimiz sözler sadece bu kadın cinayeti üzerine olmamalıdır. Çünkü yaşadığımız bu cinayetler aslında birer sonuçtur ve eğitimciler olarak yaşadığımız sonuçlardan ciddi şekilde kaygılıyız” dedi.

Karşılaşılan bu açık şiddetin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en ağır sonucu olduğunu vurgulayan Saygun, sorunun çözümü için hep daha sonraya ertelenen toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelenin, her geçen gün kadınların yaşamını tehdit eder noktaya geldiğini belirtti.

“Kadına yönelik şiddet, bir tek kadına yönelmiş gibi görünse bile aslında tüm kadınları susturmayı ve bedenlerini de, fikirlerini de kontrol altına almayı hedeflemektedir” diyen Saygun, yaşanan her şiddet olayının, hatta kadın cinayeti olayının arkasında erkek egemen sistemin iktidar baskısı olduğunu söyledi.

Saygun, “Ne yazık ki kadına yönelik şiddete tepkiler sadece bu cinayetler üzerinden konuşulup toplum tarafından tüketildikçe önleyici politikaların geliştirilmesi çabası görmezden gelinecektir” ifadesini kullandı.

“TC egemenlerinin ve adamızdaki işbirlikçilerin politikalarının da ağır baskısı altında, toplumsal yaşam ve eğitim sistemi son yıllarda giderek seks hikayeleri muhafazakar politikaların etkisi altına girdi” iddiasında bulunan Saygun, bunun sonucu olarak da toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin çıplak şiddet şeklinde gittikçe artırmaya başladığını savundu.

Saygun, gerici zihniyetin kadının özgürleşmesine karşı durduğunu, kadını sosyal yaşamdan da, iş hayatından da uzaklaştırarak evinin ve ailesinin esiri yaptığını kaydederek, “Biliyoruz ki eğitim sistemimizdeki muhafazakarlaşma gelecekte en çok kadınları etkileyecektir” dedi.

“Bizlerin de görüşlerine başvurularak teşkilatlandırılmış Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin ve bu daireye bağlı Cinsiyet Odak Noktalarının topkapi escort derhal kurulması ve Eğitim Bakanlığı içindeki yapının çalıştırılmasına acil olarak ihtiyacımız vardır” diyen Saygun, geçtiğimiz ay Çalışma Bakanlığı Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayı düzenlendiğini ve şiddeti önleyici politikalar ortaya çıkarıldığını anımsattı ve şöyle devam etti:

“Biliyoruz ve binlerce kez tekrar ediyoruz ki, kadın cinayetleri politiktir. Bu şiddetin önüne geçilmesi için ataerkil sistemle mücadele etmek gerekir. Bugün şiddete topkapi escort dair söylediğimiz binlerce söz havada uçup kaybolurken eğitim sistemimize yerleştireceğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları geleceğimizi bilimsel temellerde inşa etmemize yardımcı olacaktır.”

Şiddet ile mücadelenin yolu eğitimdir.
Başa dön