EN

Ombudsman’ın Öğretmen Yardımcıları ile İlgili Hazırladığı Rapor

Değerli okul yöneticileri ve öğretmenler,
Ombudsman raporunda yer alan tüm bu nedenlerden dolayı öğretmen yardımcıları konusunda herhangi bir adım atmayınız ve bu konuda sorumlu olan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ulaşınız.
OMBUDSMAN’IN ÖĞRETMEN YARDIMCILARI İLE İLGİLİ HAZIRLADIĞI RAPOR
1-    Öğretmen Yardımcılarının okullara dağılımı Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılır.
2-    Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yasal olarak zorunlu olmasına rağmen Öğretmen Yardımcılarının istihdamı konusunda bir girişimde bulunmamış ve okulların istihdam etmesine göz yummuştur.
3-    Okul Aile Birlikleri istihdam yapamaz.
4-    Öğretmen yardımcıları olmadan eğitimin yapılması imkansız olduğu ve/veya imkansız hale geleceği aşikardır.
5-    Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yasadışı uygulamaları genelgeleri ile onaylamaktadır.
6-    Okul Aile Birlikleri’nin işveren olarak yasalara aykırı olarak yürüttükleri faaliyetler görev ve yetkileri dışındadır.
7-    4 yaş grubu devlet okulları ile özel okullar arasında önemli farklar vardır:
a)    Özel 4 yaş grubu okullara giden öğrenci oranı %47,43 devletin 4 yaş grubu okullarına giden öğrenci oranı %52,57’dir.
b)    Özel 4 yaş grubu okullardaki sınıflarda ortalama 13 öğrenci varken, devlete ait okullarda ortalama 17 öğrenci vardır.
c)    Özel okullarda 9 öğrenciye 1 öğretmen düşerken devlet okullarında 18 öğrenciye 1 öğretmen düşmektedir.
8-    4 yaş çağ nüfusu çocuklarının ancak %44’ü okula gitmektedir.
9-    Devlet okullarına yeterince yatırım yapılmadığından dolayı özel okullar Eğitim Bakanlığı tarafından teşvik edilmektedir.
10-    Bağış adı altında okul aile birliklerinin para toplaması Anayasanın “eşitlik” ilkesine aykırıdır.
11-    Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı denetim mekanizmasını çalıştırmamaktadır.
12-    Okula aile birliklerinin 38 okulda istihdam ettiği öğretmen yardımcılarının toplamı 65’tir.
a)    65 öğretmen yardımcısının sadece 27 tanesinin sosyal güvenlik yatırımları yapılmaktadır.
b)    Öğretmen yardımcılarına farklı okullarda farklı ücret verilmektedir.
c)    Asgari ücretin bile ödenmediği öğretmen yardımcıları vardır. Bu Asgari Ücret Yasası’na aykırıdır.
d)    Ödeme farkı Anayasa’nın ücrette adalet sağlanması ilkesinin açıkça ihlalidir.
e)    Sosyal Güvenlikten yoksun çalıştırılan öğretmen yardımcılarına Anayasanın 55.Maddesi’nin ihlalidir.
13-    Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı çağ nüfusunun tamamına hizmet verecek okullar açmalıdır.
14-    Yasada öngörülen şekilde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından ivedilikle öğretmen yardımcıları istihdam edilmelidir.
Ombudsman’ın Öğretmen Yardımcıları ile İlgili Hazırladığı Rapor
Başa dön