EN

OKULLARIN GÜVENLİ ŞEKİLDE AÇILACAĞI KONUSUNDA ENDİŞELİYİZ

“Eğitim Bakanlığı ile iki defa “Akademik Çalışma Takvimi” toplantısı yapmamıza rağmen okulların yeni normal, kısmi pandemi ve tam pandemi süreçlerinde nasıl organize olacağı ile ilgili bilimsel bir veri tarafımıza sunulmamıştır.”

OKULLARIN GÜVENLİ ŞEKİLDE AÇILACAĞI KONUSUNDA ENDİŞELİYİZ

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası okulların yeniden güvenli bir şekilde nasıl açılacağı ile ilgili öğretmenlere eğitim düzenlemiş, bilimsel bir araştırma çalışması yürütmüş ve “COVID-19 Sonrası Okulların Yeniden Açılmasına Yönelik Rehber” hazırlamıştır.

Eğitim Bakanlığı ile iki defa “Akademik Çalışma Takvimi” toplantısı yapmamıza rağmen okulların yeni normal, kısmi pandemi ve tam pandemi süreçlerinde nasıl organize olacağı ile ilgili bilimsel bir veri tarafımıza sunulmamıştır.

KTÖS olarak, okulların ne zaman açılacağı meselesini değil, örneklerine bakarak açıldıktan sonra alınacak önlemleri konuşmamız gerektiği konusunda ısrarcıyız. Sürecin eğitim, sağlık ve güvenlik noktasında çok boyutlu olduğu ve alınacak önlemlerin uzun vadeli olması gerekeceğini görebiliyoruz.

Bu anlamda aşağıdaki adımlar Eğitim Bakanlığı tarafından ivedilikle atılmazsa, okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açılacağı noktasında endişe taşıdığımızı kamuoyu ile paylaşırız.

* ‘Eğitim bilim danışma kurulu’ ivedilikle oluşturulmalıdır.

* Bakanlık, okulların açılması ile ilgili şeffaf olmalı, sık sık bilgi paylaşmalıdır.

* Okullarda çocukların nasıl yönlendirileceği ile ilgili aile rehberi hazırlanmalıdır.

* Sosyal mesafe, hijyen kuralları, okul güvenliği ve sağlığının uygulanabilmesi için okul rehberi hazırlanmalıdır.

* Öğretim programları güncellenmeli, programlar pandemi süreci dikkate alınarak yeniden hazırlanmalıdır.

* Öğretmenin/öğrencilerin oryantasyonu ve psiko-sosyal hazırbulunuşluğu sağlanmalıdır. Çocuklar için yeni sosyal düzene uyum programları yapılmalıdır.

* Okullar uluslararası standartlara uygun olarak fiziki olarak hazırlanmalıdır. Çocukların birbirlerinden en az 2 metre mesafede oturacakları sınıf düzeni oluşturulmalıdır. Her çocuğa sınıf içinde 2,5 metre karelik alan ayrılarak oturma düzeni oluşturulmalıdır.

*Gerekli sağlık, hijyen ve güvenlik kitleri okullara temin edilmelidir.

* Okul servisleri için sosyal mesafe, hijyen ve çocuk güvenliği rehberi hazırlanmalıdır.

* İhtiyaç halinde ek öğretmen ve eğitim çalışanı istihdam edilmelidir.

*Uzaktan öğretim sürecine ek bütçe ayrılmalı, okullara online eğitim altyapısı, ihtiyaçlı öğrencilere tablet ve internet erişimi sağlanmalı, öğretmenlere interaktif eğitim, iletişim becerileri ve video/simülasyon tabanlı içerik hazırlamaları için hizmet içi kurs düzenlenmeli, simülasyon tabanlı içerik üretmeli ve tüm bunları yönetecek uzaktan eğitim birimi oluşturulmalıdır.

*Bakanlık, eğitim sendikaları ve eğitim fakülteleri ile işbirliği halinde olmalıdır.

KTÖS olarak ekte sunduğumuz ‘pandemi dönemi ve sonrası eğitim’ temalı bilimsel çalışmanın Eğitim Bakanlığı tarafından iyi okunmasını diler, okulların güvenli bir şekilde açılması için mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtiriz.

Saygılarımızla,

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri

PANDEMİ DÖNEMİ VE SONRASINDAKİ EĞİTİM SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASI
Bölüm 5:

PANDEMİ DÖNEMİ VE SONRASINDAKİ EĞİTİM SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASI-BÖLÜM 5

OKULLARIN GÜVENLİ ŞEKİLDE AÇILACAĞI KONUSUNDA ENDİŞELİYİZ
Başa dön