EN

Okullarımızı ‘IMAGINE’ eğitim programına katılmaya davet ederiz

İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin himayesinde olanTarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) ve Dayanışma Evi (H4C) tarafından uygulanan ve Alman Elçiliği ve BM Barış Gücü’nün desteğiyle yürütülen ve her iki toplumdan öğrencilerin katıldığı ‘IMAGINE’ isimli eğitim programına Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak destek vermekten onur duyarız.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında her iki toplumdan toplamda 80 okul, 2000 öğrenci ve 194 öğretmenin bir araya gelerek birbirlerini tanıma, iletişime geçme fırsatı bulmuştur. 2018-2019 yılında da okullarımızın projeye katılımı iki toplum arasındaki güven yaratıcı önerilerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Her iki taraftaki okullarda tek toplumlu olarak gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında barış kültürü eğitimi ve şiddet kültürünün bir parçası haline gelen ön yargılar, ayrımcılık ve benzeri konularda öğretmenler ve öğrencilerle çalışmalar yapılacaktır. Çocuklar okullarındaki eğitimden sonra ara bölgede iki toplumlu etkinlikler gerçekleştirerek ve karşılıklı temas, güven ve hoşgörü üzerine deneyim kazanacaktır.

Eğitim programının genel amaçları arasında öğrencilerin toplum içerisinde ve toplumlar arasında karşılaşabilecekleri ayrımcılıkla baş edebilme, ön yargıları anlayabilme, bilgiyi eleştirel biçimde yorumlayabilme, dezavantajlı gruplara farkındalık geliştirme, iletişim becerisi geliştirme, çoğulculuğu benimseme, eşitlik ve hoşgörüyü teşvik etme, ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı gibi sorunlarla ilgilenme, demokratik karar alma mekanizmalarının önemini anlama, dayanışma ve anlayış kültürünü geliştirme gibi önemli kavramlar yer almaktadır.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak eğitim sistemimiz içerisinde çevre bilinci, iletişim becerileri, barış kültürü, uzlaşım, demokrasi, eşitlikçi eğitim, adalet, çocuk hakları ve insan hakları farkındalığı, farklılıklara saygı, toplumsal cinsiyet eşitliği, çoğulculuk, demokrasi ve birlikte yaşayabilme temalarının yerleşmesini talep etmekte ve bu uğurda çalışmalar üretmekteyiz.

“IMAGINE” eğitim programı birçok talebimizi içerisinde barındıran bir eğitim programı olmakla birlikte, iki toplumun yakınlaşması adına da önemli bir projedir. Dil, din, ırk, renk, cinsiyet ayrımı olmadan öğretmenleri ve öğrencileri buluşturan projeyi desteklediğimizi ifade eder ve okullarımızı projeye katılmaya davet ederiz.

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri

Daha fazla bilgi için:05338688004

başvuru formu

Imagine_Basvuru_2018_TR (1)

IMAGINE_Programi-2018

Imagine_Egitim_Programi

Okullarımızı ‘IMAGINE’ eğitim programına katılmaya davet ederiz
Başa dön