EN

Öğretmenlere Yönelik Kodlama Eğitimi Gerçekleşti.

Kodlama ve programlama becerilerine sahip olmanın 21. yüzyılda bütün alanlarda gereklilik olduğu düşüncesindeyiz. Kodlama Eğitimi’nin erken çocukluk döneminden itibaren eğitim sistemimiz içerisine yerleştirilmesi, gelecek kuşaklar açsından somut bir adım olacaktır.

Kodlama eğitimi çocuğun yaratıcılığını, problem çözme becerisini, işbirliğini ve iletişimini geliştireceği gibi, çocuğa farklı bakış açısı kazandırarak, çocukların eğlenerek kalıcı öğrenmesini gerçekleştirecektir.

KTÖS olarak, çocuklarımızı erken yaşta akıl, zeka ve teknoloji becerileri ile tanıştırmamız gerektiği düşüncesinden yola çıkarak, kodlama eğitiminin sistemimiz içerisinde, sosyal etkinlik faaliyetleri arasında kesintisiz yer alması gerektiği düşüncesindeyiz.

Bu çerçevede KTÖS, 25 Ekim Cuma günü, ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim öğretmenleri için interaktif “kodlama eğitimi” semineri düzenledi. Öğretmen Niyazi Çoban’ın verdiği eğitime 50 öğretmen katıldı.

Saygılarımızla

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri

Öğretmenlere Yönelik Kodlama Eğitimi Gerçekleşti.
Başa dön