EN

Öğretmen Sendikalarının Sosyal ve Eğitim Alanlarındaki Toplumsal Rolleri

Kıbrıs’ta örgütlenmiş ve ETUCE – Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Eğitim Komitesi – üyesi altı eğitim sendikası KTÖS, POED, KTOEÖS, OELMEK, DAÜ-SEN ve OLTEK “Öğretmen Sendikalarının Sosyal ve Eğitim Alanlarındaki Toplumsal Rolleri” konulu ortak bir konferans düzenlendi.

ETUCE Başkanı Christine Blower, ETUCE Avrupa Direktörü Susan Flocken ve eski ETUCE Avrupa Direktörü Martin Romer’in de yer aldığı konferansa 6 sendikanın Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Öğretmen sendikaları iki yılda bir dönüşümlü olarak Kıbrıs’ı ETUCE’de temsil etmektedir.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş’in sunumunun tamamı:

Öğretmen Sendikalarının Sosyal ve Eğitim Alanlarındaki Toplumsal Rolü
Burak Maviş
KTÖS, Şubat 2020

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası 1968 yılında bir grup idealist genç öğretmen tarafından kuruldu. Sendika kurucularımızı her gün sendikamızda görmek bizleri onurlandırdığı gibi, öğretmen hareketinin vermiş olduğu toplumsal mücadeleyi de hatırlatmaktadır.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası nitelikli eğitim hakkı mücadelesi ile birlikte, kendi kendini yönetme, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi de vermektedir.
“Toplum sorunları ile öğretmen sorunları içiçedir” ilkesini benimseyen sendikamız, üyelerinin haklarını korumanın, savunmanın ve geliştirmenin yanında, Kıbrıs Türk toplumunun ilerlemesine katkıda bulunmak için de emek verir.

İlkokul, okulöncesi, özel eğitim öğretmenlerinin % 95’i KTÖS üyesidir. Bu alanlardaki kamusal okulların tamamında örgütlü bulunan KTÖS’ün 1820 üyesi bulunmaktadır. KTÖS’ün Öğretmen Akademisi ve bazı özel okullarda da üyeleri bulunmaktadır. KTÖS, kamusal ve özel okullarda toplamda 25000 öğrencinin nitelikli eğitim hakkını savunmakta, bu yönde politika üretmektedir.

KTÖS’ün Lefkoşa merkez olmak üzere, Güzelyurt ve Mağusa’da birer tane sendika lokali bulunmaktdır. KTÖS üyeleri net maaşlarının 1.25’ini aidat olarak vermekte, bu aidatların %0,70’i cari harcamalara, %0,40’ı grev foruna, %0,5’i sağlık fonuna ve %0,10’i basın yayın fonuna ayrılmakta ve öğretmenin mücadelesinde kullanılmaktadır.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın, Öğretmenler Kooperatifi, Belça Süpermarket (%30 hisse), Radyo Mayıs, Mayıs TV ve Söz Kıbrıs Web Gazetesi ile organik bağı vardır. Ayrıca Öğretmenler Kooperatifi, Koop-Süt’ün 13 eşit ortağından biridir.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Öğretmenler Kooperatifi ile ortak olarak yeni bir genel merkez inşa etmiştir. Yakın zamanda açılışı yapılacak olan bina 200 kişilik konferans salonuna sahip olup, sergi, atölye çalışması, tiyatro, konser ve film gösterimlerine uygun şekilde dizayn edilmiştir. İki kurumun gelecek projeleri arasında sosyal tesis ve yaşlı bakım evi bulunmaktadır.

KTÖS, uluslararası dayanışmaya ve yerel işbirliğine önem vermektedir. Sendikal Platform ile birlikte emek mücadelesi veren sendikamız, Eğitim Enternasyonali (EI-Education International), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Eğitim Komitesi (ETUCE-European Trade Union Committee for Education) ve Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) üyesidir. İki Toplumlu Barış İnisiyatifi ile birlikte adanın yeniden birleştirilmesi için çaba sarfeden sendikamız, her iki toplumun öğretmen sendikaları ile işbirliği içerisindedir.

ETUCE ve EI’nin düzenlemiş veya desteklemiş olduğu konferanslar biz öğretmenlere ışık tutmakta, farklı bir perspektiften eğitim ve toplumsal sorunları irdelememizi sağlamaktadır. Bunun dışında öğretmenin ve öğrencilerin mesleki gelişimi açısından Polonya, Bulgaristan, Letonya, Macaristan ve Malta ile öğretmenler arsında eğitim ve kültür değişimi gerçekleştiren sendikamız, öğretmenlerin ve öğrencilerin Avrupa Birliği kültür/eğitim programlarına katılması için Euroscola ve benzeri projeleri sosyal paydaşları ile birlikte üstlenmiştir. Kıbrıs Türk Toplumunu AB projelerine katılmaya teşvik eden sendikamız, Avrupa Birliği’nden okullarımızı Erasmus Plus programlarına politik çözümü beklemeden katmasını talep etmektedir.

Sendikamız eğitimde ve toplumsal mücadelede; eşitlik, toplumsal adalet, özgürlük dayanışma, çoğulculuk, toplumsal duyarlılık, her türlü şiddet karşıtlığı, her türlü ayrımcılık karşıtlığı, ekolojik düşünce, toplumsal cinsiyet eşitliği, evrensellik, yaratıcılık, üretkenlik, dürüstlük, öz denetim, eleştirellik, farkındalık, empati, örgütlülük, çeşitlilik, farklılık, eylem birlikteliği, hoşgörü, direniş gibi kavramları demokrasi, barış kültürü ve insan hakları temelinde ilke olarak benimsemiştir.
Eğitim sorunlarına ve toplumsal olaylara karşı ilkeli, ilerlemeci ve muhalif duruşumuz, pratik eylemlerimizle hayat bulmaktadır. Sendikamız eğitimde tüm işin Eğitim Bakanlığı’na bırakılması halinde eğitim adına sorunlarımızın çözülemeyeceğini deneyimlemiştir. Bu anlamda sendikamız eğitimin temel sorunlarının çözümünde sorumluluk almayı, özelleştirmelere karşı durmayı ve eğitimde niteliğin artırılabilmesi için projeler üretmeyi görev bilmiştir.
Sendikamız herkesin nitelikli, eşit, ulaşılabilir ve ücretsiz eğitim hakkına kavuşmasının, herkesin kesintisiz eğitimini sürdürebilmesinin takibini kendine vizyon edinmiştir.
Sendikamız eğitim alanında örgütlü b

ir yapı olmasının yanında “toplum sorunları ile öğretmen sorunları iç içedir” ilkesi ile Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetme, demokratikleşme ve bağımsızlık mücadelesine; iki toplumun birleşik bir Kıbrıs’ta yaşama sürecine varlığını adamış ve bu bağlamda örgütlenmeyi benimsemiştir. Toplumsal olarak ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin giderilmesi, çalışanların özlük haklarının geliştirilmesi sürecinde misyonumuz adalet ve eşitlik ilkeleri temelinde yükselmektedir. Sendikal Platform ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi ile toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve çözüm sürecine katkı koymak amacı ile itina ile çalışmaktayız. Her iki konuda da birçok eylem ve etkinliğe ortak olduk, ortak olmaya, toplumsal sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğiz.
Adamız bölünemeyecek kadar küçük, üzerinde birlikte yaşayabilecek kadar büyüktür. Adamızı yeniden kalıcı olarak birleştirebilecek en önemli araç eğitimdir. İki toplumun birleşik bir Kıbrıs’ta yeniden yakınlaşmasının, birbirini anlamasının, acılarını paylaşmasının anahtarı eğitimin elindedir. Bu anlamda iki toplumlu faaliyetlere önem vermekte, faaliyetlerin gerçekleşmesi için katkı koymaktayız. Öğretmen sendikaları olarak politikacıların önüne geçip daha çok ortak faaliyet üretmeli, çocukları ve aileleri bu değişime dahil etmeliyiz. İki toplumlu barış inisiyatifi, iki toplumlu öğretmeler inisiyatifi ve öğretmen sendikaları ile ortak faaliyetlerimizin yanında, Prodeftiki öğretmen grubu ile birlikte yürüttüğümüz Toplumlararası Çocuk Korosu’nu ve Eğitim Teknik Komitesi’nin yürütmüş olduğu IMAGINE Barış Kültürü Eğitimi Projesi’ni aktif olarak desteklemekten gurur duymaktayız.

Sendikamız, üyelerinin sosyal ve ekonomik açıdan bilinçlendirilmesi, sınıf bilicinin gelişmesi, bağımsız sendikacılığın temel ilkelerinin üyelere benimsetilmesi, sendika yönetici kadrolarının yetiştirilmesi, bilimsel araştırma, inceleme, istatistik yapılması, sendikanın eğitim konusundaki yaklaşımı, eğitim uygulamalarının denetlenmesi, okullarda oluşabilecek çarpıklıkların giderilmesi için yöntem saptanması, bu konularla ilgili eğitici broşür, bülten, dergi, gazete, sosyal medya sayfası, web sayfası vb. gibi benzeri materyallerin hazırlanarak üyelerin aydınlatılması, bununla beraber eğitim semineri, konferans, spor ve dinlenme, gezi-gözlem, film gösterisi ve kütüphane gibi faaliyetlerde bulunmayı bir araç olarak benimsemektedir. Her yıl belirlenen ihtiyaçlara dönük olarak öğretmenlerimiz sendikamız aracılığı ile hizmet içi seminerlere katkı koymaktadır.
Sendikamız eğitim politikası, demokrasi, insan hakları ve barış kültürünün benimsenmesi ve korunması için okulları ziyaret etmekte ve üyelerini bilgilendirmektedir.

Çocukların potansiyellerini, yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini geliştirmelerine olanak sağlanması;
Okul, sınıf ve tüm eğitim alanlarının çocuğun yüksek yararı, güvenliği ve ekolojik duyarlılığı çerçevesinde düzenlenmesi;
Eğitim alanında ekonomik, sosyal ve kültürel olarak eşitlikçi ve özgürlükçü bir ortam oluşturmak için çocukların, aileler, öğretmenler ve çalışanlarla birlikte planlama, karar alma ve uygulama süreçlerine katılmalarını sağlayan çoğulcu ve dayanışmacı bir okul kültürünün yaratılması;
Sosyal, kültürel, ekonomik, fiziksel ve zihinsel farklılıkları olan çocukların özelliklerine uygun bir yaklaşımla bir arada eğitim-öğretim sürecine katılmaları;
Toplumsal adalet ilkesini gözeten, bireysel potansiyele ve toplumsal yarara göre eğitim-öğretim programları geliştirmek;
Örnek projeler hayata geçirmek;
Ve tüm bunları yapan örgütlerle işbirliği ve dayanışma içinde olmak temel hedeflerimiz arasındadır.
Bu anlamda çocuklara dönük olarak sanat, müzik, spor, satranç, ekoloji ve benzeri faaliyetleri maddi ve manevi olarak desteklemekte ve ihtiyaç olan alanlarda etkinlikler düzenlemekteyiz.

Eğitim-öğretim süreçlerinin asıl öznesi olan çocukların sözünün dinlendiği ve sesinin duyulduğu, karar alma mekanizmalarına dahil edildikleri, öğretmenin rehberliğini ve yol göstericiliğini esas kılan, demokratik bir yönetimin hakim olduğu, okullarımızın çevre ile barışık ve oyun temalı okullara dönüştüğü, erişilebilir, eşit, ücretsiz, kamusal ve her türlü neo-liberal özneden uzaklaşmış bir eğitim sistemi inşa edip, devamını sağlayana kadar mücadelemiz esas olacaktır.
Öğretmenler olarak dünyanın her yerinde kapitalist eğitim sistemleri ile korkusuz bir kavgaya girişmemiz gerektiği ortadadır. Daha cesaretli olmalıyız, karenin dışına çıkarak özgür çocuklar yetiştirmeliyiz. Daha az konuşmalıyız, daha kısa sürede toplantılarımızı bitirmeliyiz ve daha çok üretmeliyiz.
Eleştirmek elbette gerekliliktir, alternatif üretip değiştirmek ise esas sorumluluğumuz olmalıdır. Hükümetleri eğitime yatırım yapmaya ikna etmeliyiz. Sınıflarımızda, okullarımızda öğrencilerimizi bu düzeni değiştirmeye cesaretlendirmeliyiz. Aileleri sorunların çözümüne dahil olmaya teşvik etmeliyiz.
Neo-liberal uygulamalara karşı durmalı, nitelikli eğitimi savunmalı, öğretmen sorunları ile toplum sorunlarını birleştirmeli ve toplumsal mücadeleyi örgütlemeliyiz.
Malala Yusufazi’nin dediği gibi “Bir çocuk, bir öğretmen, bir kitap ve bir kalem dünyayı değiştebilir.”
Dünyayı değiştirmek için sorumluluk almay devam edelim…

Saygılarımla,

Öğretmen Sendikalarının Sosyal ve Eğitim Alanlarındaki Toplumsal Rolleri
Başa dön