EN

Küresel bir kampanya olan “Okul dışarıda gününe” dahil olalım!

 

“Okul Dışarıda Günü, daha fazla çocuğun açık havada oynamasını ve öğrenmesini amaçlayan küresel bir kampanyadır!”

Küresel bir kampanya olan “Okul dışarıda gününe” dahil olalım!

Eğitim şuralarında ve eğitim platformlarında defalarca tartışılan “yaparak yaşayarak öğrenme ilkesine” rağmen, Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi, yarışmacı sınavların yarattığı sosyal ve ekonomik baskısı nedeniyle çocuk ve insan odaklı yapısından hızla uzaklaşmaktadır.

Okullara yeterli bütçe ayrılmaması, dijital yatırımların zamanında yapılmaması, okulların alt yapılarının geliştirilmemesi ve kadro eksikliklerinin tamamlanmaması olumsuz süreci daha da hızlandırmaktadır.

Eğitim süresi içerisindeki yarışmacı sınavların ezberci ağırlığı, çocuk odaklı, oyun temelli programların sınıf içerisinde uygulanmasını engellemektedir.

Eğitim programları, öğretmen yetiştirme sistemleri, hizmet içi eğitimler çocuk odaklı, ekoloji odaklı, oyun odaklı, dijital odaklı, hak odaklı ve evrensel ilkelerle uyumlu bir şekilde yeniden tanımlanmalı; okullara özerk bütçeler oluşturularak daha fazla etkinlik, oyun, deney ve gezi-gözlem imkanı sunulmalıdır. “Araştırmalar çocuğun öğrenme kalitesini değerlendirirken en önemli şeyin eğitmenin pedagojisi olduğunu göstermektedir.”  Bu yüzden eğitimcilerin eğitimi ilkesinden hareketle öğretmen eğitimine daha fazla önem verilmelidir.

Eğitimci Ken Robinson “aktif oyun oynamak, çocukların öğrenmesinin en doğal ve birincil yolu.” Olduğunu belirtmiştir. Shipley ise “araştırmalar ve kanıtlar medeniyetler boyunca çocuğun gelişim ve öğrenmesinde oyunun rolünü işaret eder” şeklinde ifade etmektedir.

Çocuklarımızın eğitim-öğrenim hayatları içerisindeki açık hava, gezi-gözlem ve benzeri projelere olan ihtiyaçlarını her gün okullarımızda gözlemlemekteyiz. Sendikamız okullarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin katılımını teşvik etmek amacıyla bazı projeleri okullarımız ile paylaşmaktadır.

Eğitime yapılan yatırımın geri dönüşü olan en önemli yatırım olacağının bilinci ile “Kıbrıs Kültürünü Biz Yaşatacağız, Imagine Eğitim Programı, Koro ve Orkestra Şöleni, Satranç Şöleni, Voleybol Şöleni ve diğer etkinlikleri” okullarımızla paylaşacağız. Bu etkinliklerin sürdürülebilir bir alt yapıya kavuşması, kurumsallaşması temel hedefimiz olduğu gibi,  benzeri projelerin Eğitim Bakanlığı tarafından okullara sunulması, akademik takvimde yer alması ise mücadele alanlarımızdan bir tanesidir.

Açık havada oynamayı ve öğrenmeyi teşvik etmek ve çocuklara ilham vermek için küresel bir kampanya olarak ilan edilen “okul dışarda günü” bu yıl akademik takvimin içerisinde 1 Kasım olarak yer almıştır. Dünya da 7 Kasım ve 23 Mayıs olarak önerilen okul dışarda günü, iklimsel özelliklerde dikkate alınarak uygun ve farklı günlerde etkinliklerin organize edilmesi amacına uygun olacaktır.

“Okul dışarıda günü” tüm dünya okullarında düzenlenecek açık hava etkinlikleriyle gerçekleştirilecektir. “Okul dışarıda günü” açık havada oyun oynama özgürlüğünü kabul ederek, herhangi bir dersin oyun ile özdeşleştirilerek açık havada yapılmasını öngörmektedir. Açık havada organize edilen faaliyetler çocukların yaratıcılıklarını,  sosyal becerilerini, problem çözme becerileri ve takım çalışması becerilerini eğlenerek geliştirecektir.

Eğitim Bakanlığı, eğitim şuralarında alınan kararları uygulamaya koyarak, eğitimin temel ilkelerinden biri olan “yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi” çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yeniden programlamalıdır. Atılacak böyle bir adıma sendikamız destek olacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri

 

NOT: Küresel anlamda diğer okullarla eş zamanlı etkinlikler düzenlemek adına veya ders programı ve etkinlik geliştirmek adına okullarımız aşağıdaki linklerden faydalanabilirler.

 

https://outdoorclassroomday.com/

https://okuldisaridagunu.org/

http://www.baskabirokulmumkun.net/

 

Küresel bir kampanya olan “Okul dışarıda gününe” dahil olalım!
Başa dön