EN

KTÖS: Yüz yüze eğitimin devamı için mutlaka önlemleri hep birlikte almalıyız

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocukların sağlık ve eğitim hakkına dikkat çekerek, okullarda artan vakalar ile ilgili eğitim ve sağlık önerilerini 5 ana başlıkta açıkladı.

Açıklamanın tamamı:

Öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizin çabası ile yüz yüze eğitim okullarda sürdürülebilmektedir.

Okulların önemsenmemesi, okul dışı ortamların denetlenmemesi ve önlemlerin sıklaştırılmaması ve okullarda artan vakalar nedeniyle özveri ve çabamızın sekteye uğrayacağını gözlemlemekteyiz.

Okullarımızın salgınla mücadele noktasında kılavuz, yönerge, yetki ve denetime ihtiyacı olduğu Kıbrıs Türk Tabipler Birliği tarafından da vurgulanmış, son günlerde verdikleri beyanatlarla Dr. Nesil Bayraktar iklim şartlarının değişeceğine ve işlerin zorlaşacağına, Dr. Şebnem Benar’da denetimsizlik nedeniyle vakaların arttığına dikkat çekmiştir.

Okullardaki bulaşın yayılarak artmasını endişe ile izliyoruz. Hızlı ve yerinde kararlar alınması, çocukların sağlık ve yüz yüze eğitim hakkının koruması için Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı bazı pratik adımlar atmaya davet ediyoruz.

Buna göre ilk 2 ay içerisinde yaşana sorunlara çözüm getirmek için önerilerimizi 5 ana başlıkta ve 17 alt başlıkta toplayarak kamuoyunun bilgisine getiririz.

 

 • OKULLARA YETKİ VE BÜTÇE VERİLMELİDİR.
 • Eğitim Bakanlığı okul içi düzenlemelerde “Okul Pandemi Kuruluna” yetki ve bütçe vermelidir.
 • Temizlik ve hijyen malzemeleri tedariğinde devamlılık sağlanmalıdır.
 • Sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda duyarlı ve detaylı “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu” referans alınmalıdır.
 • Okulöncesinde taşımacılıktan dolayı okulda bekleyen çocuklar için ek okul taşımacılığı ile soruna pratikte çözüm bulunmalıdır.

 

 • EĞİTİM PROGRAMLARI PANDEMİYE UYGUN DÜZENLENMELİDİR.

 

 • Tekrar içeren ve seyrekleştirme isteyen eğitim programların pandemi koşullarına göre revize edilmelidir. Çekirdek eğitim programı uygulaması ile tüm okulların temel kazanım ve becerilerde akademik bilgi düzeyi eşitlenmelidir.
 • Akademik çalışma takvimi, pandemi önlemleri çerçevesinde yeniden revize edilmeli, ivedi olarak Bakanlığın öğretim programı komisyonları ve kitap komisyonları toplanıp, pandemi gerçekleri düşünülerek seyreltilmiş bir akademik öğretim programı hazırlanmalıdır.
 • Önümüzdeki günlerde havaların soğuyacağı, kapı ve pencerenin kapanacağı gerçeğinden hareketle, uzmanların önereceği zamanlarda “kısa aralar” verilmelidir.

 

 • HER OKULDA ÇOCUKLARIN TEKLİ SIRALARDA OTURACAĞI SOSYAL MESAFE KURALLAR UYGULANMALIDIR
 • Sosyal mesafe sorunu yaşayan okullarımızın aşağıdaki sorunları iki ay geçmesine rağmen çözülmemiş ve öğrencilerin okulda bulunma süresi eşitlenememiştir.
 1. a) Ek derslik ( %32 ihtiyaç)
 2. b) Taşımacılık ( %50 kapasite)
 3. c) Tekli sıra (% 79 ihtiyaç)
 4. d) Öğrenci kotası ( okul nüfusunu uygun olan okullar ile paylaşma)
 5. e) filtreli havalandırma cihazı ( %99.9 oranında sınıf içi bulaş riskini azaltma)
 • Okullarda bulaş riski en yüksek gruplar çiftli sıralarda yan yana oturan öğrenciler ve okul öncesi öğrencilerdir. Bölgedeki vaka sayılarına göre ilgili okullarda yeni düzenlemeler getirilmelidir.
 • İlköğretimin yakın temaslı öğrencilerinin orta eğitime göre az olmasının nedeni seyreltilmiş eğitime devam eden okulların kapasitelerinin %50 düşürülmesi ve birçok köy okulun çocuklara tekli oturma düzeni sağlayabilmesidir. Bulaş riskini azaltmak için sosyal mesafe düzeni tüm okullara sağlanmalıdır.

 

 • EĞİTİM İLE İLGİLİ KARARLARA UYMAYANLARA YAPTIRIM YAPILMALIDIR
 • Çocukların semptom göstermesi, temaslı olması halinde ailenin nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili bilgileri içeren taahhütname aileler tarafından imzalanmalıdır.
 • Öğrenci velilerinden (aşılı) 14 günde bir test istenmeli veya ilköğretimdeki çocuklar belli aralıklarla test yapmalıdır.
 • Semptom gösteren çocukların evde kalmalı, ailelerin düzenli olarak testlerin okula gönderilmeli ve bulaş tespit edilen okullarda test yapmaktan aileler kaçınılmalıdır.
 • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun eğitim ile ilgili kararlarının nasıl uygulanacağı ile ilgili genelge ile resmiyet kazanmalı ve uymayanlara yaptırımı olmalıdır.

 

5-  HİBRİT EĞİTİM UYGULAMASI HAZIRDA TUTULMALIDIR

 • Öğretmenlerin pozitif veya temaslı olması durumunda okuldaki eğitimin sürdürülebilmesi için geçici öğretmen görevlendirilmesi yapılmalıdır.
 • Geçici öğretmen sistemi uygulamaya girmeyecekse temaslı veya pozitif ancak semptomsuz öğretmenlerimizin derslerini online yapabileceği ortam hazırlanmalıdır.
 • MEB’in verilerine göre tüm okullarda 1000 üzerinde temaslı veya pozitif vaka vardır. Öğrencilerin pozitif veya temaslı olması durumunda öğrenimlerinin kesintiye uğramaması için hibrit eğitim uygulaması devreye girmelidir. Bu anlamda sınıflar fiber optik internet ve kamera ile desteklenmelidir.

Okulların çocukların sosyalleşme, korunma ve psikolojik gelişimi için önemli olduğunu hatırlatarak, çocukların yüz yüze eğitim ve sağlık hakkını korumak  için hükümeti bir kez daha göreve davet ederken, tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlarız.

Saygılarımızla.

OKULLARI ÖNEMSEYİN, ÇOCUKLARIN SAĞLIK HAKKINI ÖNEMSEYİN!

ÇOCUK HAKLARI GÜNÜNDE YÜZ YÜZE EĞİTİMİ ÖNEMSEYİN

 

KTÖS: Yüz yüze eğitimin devamı için mutlaka önlemleri hep birlikte almalıyız
Başa dön