EN

Hizmet içi kurs taleplerimiz:

Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın; 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğretmenlere yönelik 24 başlıkta gerçekleştireceği hizmet içi kursların eğitime olumlu bir katkı getireceğini düşüncesindeyiz.

Gerçekleştirilecek olan hizmet içi kursların kapsamının sadece öğretmenlerle sınırlı kalmaması, öğretmen adaylarına, öğrencilere ve ailelere yönelik hizmet içi kurs, seminer ve atölye çalışmalarının da planlanmasının eğitim açısından daha anlamlı olacağına inanıyoruz.

Hizmet içi kursların geliştirilmesi açısından aşağıdaki önerilerimizin dikkate alınması, eğitim-öğretim faaliyetleri açısından yararlı olacaktır.

 

 • Gerçekleştirilecek olan 25 hizmet içi kursun sadece bir tanesi Mağusa bölgesi için planlanmış, geri kalanının Lefkoşa bölgesinde olacağı açıklanmıştır. Kursların bölgelere taşınması, öğretmenin ulaşılabilirliği ve katılım açısından daha verimli olacaktır.

 

 • Kursların kapsamı geniş öğretmen kitlelerini hedef almaktadır. Kurslar birden fazla tarihte organize edilerek, daha küçük gruplara hitap etmelidir.

 

 • Beden Eğitimi öğretmenleri için tasarlanan “Eğiticilerin Eğitimi” isimli kurs 17-18 Eylül tarihlerinde okul açılış saatlerine denk geleceği için, öğretmen eksikliği yaşanan bu dönemde okullarda ders planlaması açısından sıkıntı yaratacaktır.

 

 • Bununla birlikte aşağıda belirttiğimiz hizmet içi kurs başlıklarının da hayata geçirilmesi eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından yararlı olacaktır.

 

 1. Demokratik ve Barışçıl Eğitim
 2. Çocuk Hakları ve İnsan Hakları
 3. Okullarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 4. Okul Öncesi Çocuklarda Güven Ortamı Yaratma
 5. Şiddetsiz İletişim
 6. Okullarda Akran Zorbalığı
 7. Okullarda Barış Kültürü Eğitimi
 8. Medya Okur Yazarlığı
 9. Tüm Öğretmenlere Yönelik Özel Eğitimde Okuma Yazma Öğretimi
 10. Engelli Çocuk Ailelerine Yönelik Çocuklarının Tacizden Korunma Eğitimi
 11. Tüm Öğretmenlere Yönelik Uygulamalı Davranış Analizi
 12. Çok Kültürlü ve Çok Dilli Eğitim Ortamları
 13. Okulöncesi Eğitimde Alternatif Eğitim Yaklaşımları
 14. Çocuk Gelişimi, Pozitif Disiplin ve Çatışma Çözüm Mekanizmaları
 15. Demokratik Okul Örnekleri ve Demokratik Okullarda Karar Alma Mekanizmaları
 16. Resim Etkinliğinde Atık Malzemelerin Kullanımı
 17. Orf Aletleri ile Müzik Eğitimi
 18. Yabancı Çocuklara Yönelik Türkçe Öğretimi ve Oryantasyon
 19. Ailelere Yönelik Rehberlik Hizmetleri
 20. Ayrımcılık, Ötekileştirme, Farklılık, Nefret Söylemi ve Çocuklarda Barış Dili Oluşturma
 21. Karar Vermede Çocuk Katılımının Geliştirilmesi
 22. Okullarda Permakültür Uygulamaları
 23. İki Toplumlu Ortak Sözcüklerin Eğitim Sürecine Katkısı
 24. Oyun Temelli Öğrenme
 25. Toplumsal Travmalar Sonrası Çocuklara Psikolojik Destek
 26. Okulöncesinde Olumlu Davranış Geliştirme Yöntemleri,
 27. Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarında Eğitim ve Öğretim Tanımlaması
 28. Okul Yöneticisi Aday Öğretmenlerine Yönelik ‘Eğitim Yönetimi Modülü’
 29. Eğitim Hedefleri, Eğitim Programları ve Ders Kitapları ile İlgili Eğitim
 30. Sınıfta Olumlu Davranış Oluşturma
 31. Şiddet ve Stresle Başa Çıkma Yolları
 32. İş Yeri Güvenliği
 33. Sağlıklı Çalışma Ortamları ve Sendikalaşma
 34. Eğitimde Özelleştirme ve Ticarileştirmeye Karşı Kamusal Okulların Önemi
 35. Öğretmenler İçin ‘Doğa Atölyesi’ Modülü
 36. Trafik Eğitimi
 37. Kodlama Eğitimi
 38. Müzeler ve Sanat Eğitimi
 39. Çocuklara Yönelik Çevre Bilinci Oluşturma
 40. Okul Dışı Öğrenme Ortamları
 41. Tanıma/Değerlendirme
 42. Okul öncesinde yöntem ve teknikler

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri

Hizmet içi kurs taleplerimiz:
Başa dön