EN

Göç Yasasındaki Mağduriyetlerin Giderilmesi için Hükümete Süre…

Öğretmen sendikaları, Göç Yasası olarak da bilinen “47/2010” sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nda yapılan son değişiklikte öğretmenlerin yok sayıldığını belirterek, gereğini yapması için hükümete 20 Mart’a kadar süre verdi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Cumhuriyet Meclisi’nde geçtiğimiz pazartesi oy birliğiyle kabul edilen Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ile KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve her iki sendikadan yürütme kurulu üyelerinin hazır bulunduğu KTOEÖS’teki basın toplantısında ilk sözü Elcil alarak “Yasa sadece memurların mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili” eleştirisinde bulundu.

47/2010 saylı yasada düzenleme yapılmasının kendilerinin de talebi olduğunu söyleyen, diğer sendikalarla birlikte eylemler düzenlediklerini anımsatan Elcil, seçim öncesinde yapılan değişikliğe tepki gösterdi.

Şener Elcil, “Birileri yangından mal kaçırır gibi düzenleme yapamaz. Bir yerde haksızlık varsa, tümüyle giderilmelidir. Göç Yasası’ndan etkilenen kesim arasında öğretmenler de var ama bu göz ardı edildi” şeklinde konuştu.

Hükümetin ve muhalefetin ortak hareket ettiğini söyleyen KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, “Hükümet kamuda örgütlü sendikalarla bu konuyu Başbakanlık’ta, kapalı kapılar arkasında halletti. Muhalefet edenler Meclis’in alt komitesine gelen değişiklikle ilgili bize bilgi vermedi. Komiteye çağrılmadık. Öğretmenler bu devletin çalışanı değilmiş gibi bir davranıldı. Burada ciddi bir hata var. Öğretmenlere haksızlık yapıldı” ifadelerini kullandı.

Elcil, önümüzdeki günler için ciddi eylemler planladıklarını ve bunun kararını aldıklarının söyleyerek, siyasileri sorunları diyalog yoluyla çözmeye çağırdı, “Aksi takdirde gereken yanıt eylemlerle verilecek” dedi.

LOKMACI’DA YARIN EYLEM VAR

Öte yandan Elcil, yarın saat 11.30’da Lokmacı Sınır Kapısı’nda Rum Yönetimi’nin 4 sınır kapısını kapatmasıyla ilgili kuzey ve güneyden katılımla eylem yapılacağını, KTOEÖS ve KTÖS’ün de orada olacağını açıkladı.

KTOEÖS BAŞKANI EYLEM SENDİKALARIN TALEPLERİNİ AKTARDI

Şener Elcil’den sonra KTOEÖS Başkanı Selma Eylem söz alarak iki sendika adına hazırlanan ortak basın bildirisini okudu, talepleri dile getirerek hükümete bunun için 20 Mart’a kadar süre verdiklerini açıkladı.

KIDEMLİ OLMA SÜRESİNİN EŞİTLENMESİNİ İSTİYORLAR

Buna göre, sendikalar 47/2010 sayılı kapsamında göreve başlayan öğretmenlerin kıdemli olma sürelerinin diğer öğretmenlerle aynı olmasını talep ediyor.

Yürürlükten kaldırılan kıdemli (barem topuna gelmiş) öğretmen tahsisatı ile A ve B öğretmen olma hakkının 47/2010 kapsamındaki öğretmenlere verilmesi de talepler arasında.

İkinci üniversite okuyan ve göreve 47/2010 sayılı yasa kapsamında başlayan öğretmenlerin de diğer öğretmenler gibi barem artışı alması, terfileri düzenlenmeyen öğretmenlerle ilgili barem düzenlemesi yapılması, özelde alanıyla ilgili öğretmenlik yapan öğretmenlerin kamuya istihdam edilmesi halinde, çalışma yıllarının hizmetten sayılması, öğretmenlerin tek yasa altında toplanması için adım atılması da talep ediliyor.

Basın açıklamasının tam metni:

UBP-HP hükümeti seçim yasağına 2 gün kala giderayak göç yasasında değişiklik yapmıştır. Değişiklik yasa tasarısı hazırlanırken öğretmen sendikaları görüşmelere çağrılmamış görüşleri alınmamıştır. Öğretmenlerin de içinde olduğu göç yasasıyla ilgili değişiklik tasarısının kapalı kapılar ardında hazırlanması ve yangından mal kaçırırcasına geçirilmesi UBP-HP hükümetinin seçime yönelik bir yatırımı gibi görünmektedir. Bu icraat demokratik katılımcılık ilkesinden ve etik değerlerden uzaktır.

Yapılan değişiklikler ve düzenlemelerle bazı kesimlerin göç yasası kapsamından çıkarılması öğretmenlerin ise yok sayılması kabul edilebilir değildir.

Çalışanlar arasında eşitsizlik ve adaletsizlik yaratan Göç yasasında yapılan değişiklikler eşitsiz ve adaletsiz durumu gidermek bir yana daha da derinleştirmiştir. Bu nedenle, göç yasasına bağlı öğretmenlerimiz bu yasa öncesi haklara sahip olan öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olmalıdır. Buna göre;

Göç yasası kapsamında olan öğretmenlerimizin göç yasası kapsamında olmayanlarla barem topuna gelme süreleri, yani kıdemli olma süreleri aynı olmalıdır.
Ortadan kaldırılan kıdemli (barem topuna gelmiş) öğretmen tahsisatı göç yasası kapsamında olan öğretmenlere de verilmelidir.
Göç yasasıyla gasp edilen A ve B öğretmen olma hakkı bu yasa kapsamında olan öğretmenlere de verilmelidir.
İkinci üniversite okumuş göç yasası kapsamındaki öğretmenlerin de göç yasası öncesi öğretmenlere verildiği gibi barem artışı alma hakkı sağlanmalıdır.
Terfilerde göç yasasında düzenlemesi yapılmamış barem düzenlemesi öğretmenler için de yapılmalıdır.
Özel okullarda alanıyla ilgili öğretmenlik yapan öğretmenlerin kamuya girdikten sonraki yılları hizmetten sayılmalıdır.
Tüm öğretmenleri tek yasa altında toplamak için adımlar atılmalıdır
Hükümet bunlarla ilgili yasa değişiklik çalışmalarını

20 Mart 2020 tarihine kadar yapmalıdır.

Aksi takdirde, öğretmeni yok sayan, göç yasasında eşitsizlik ve adaletsizliğe mahkum eden bu anlayışı ortadan kaldıracak herhangi bir çalışma yapmazsa her türlü eylem hakkımızı kullanacağımızı bilmelidir.

Selma EYLEM Şener ELCİL

KTOEÖS Başkanı KTÖS Genel Sekreteri

Göç Yasasındaki Mağduriyetlerin Giderilmesi için Hükümete Süre…
Başa dön