EN

Gelişim, ilgi ve yeteneklerini destekleyen bir ölçme değerlendirme modeli çocukların hakkıdır!

KTÖS Eğitim Sekreteri Kolej Giriş Sistemi ile ilgili açıklama yaparak çocukların bu stresi yaşadıkları için özür diledi.

Gelener, çocukların ilgi yeteneklerine göre bir ölçme değerlendirme sistemi olması gerektiğini belirtti.

Açıklamanın tamamı:

“Tüm çocuklarımızdan böyle bir stresi yaşadıkları için toplum adına özür dileriz. “

Gelişim, ilgi ve yeteneklerini destekleyen bir ölçme değerlendirme modeli çocukların hakkıdır!

Yıllardır çözümsüz kalan eğitim sorunlarımızdan birisi de adil bir kolej giriş sınav sistemi yaratamamış olmamızdır. Mevcut kolej giriş sistemi hem eğitim sisteminde hem de okullarımızda çeşitli sorunlar yaratmaktadır. Bunun yanında birçok önemli toplumsal sorunu da beraberinde getirmektedir. Sosyal ve ekonomik olarak farklı sınıfta olan öğrenciler arasında yaratılan fırsat eşitsizliği artık ciddi bir şekilde tartışılmalıdır.

Sosyal sorunların yanı sıra, mevcut sistem pedagojik olarak da sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Tamamen sınavda kullanılan çoktan seçmeli test yöntemi üzerine odaklanılması, öğrencilerin belli bir konu üzerinde düşünme, düşündüklerini yazılı ve sözlü olarak ifade etme, yaratıcılıklarını ortaya koyma, eleştirel düşünme, yorumlama, çözümleme ve konu üzerinde değerlendirmelerde bulunmasına olumsuz yönde etki etmektedir.

Mevcut sınav sistemi, özellikle şehir merkezlerinde, eğitimde yozlaşmaya neden olmakta, öğretmenliği teknisyenliğe çevirmekte ve çocuklarımıza da travmalar yaşatmaktadır. Sınava giren öğrencilerin bu yıl ancak %30’una kolejlere kayıt hakkı verilmiştir.

KTÖS, çağ nüfusunun %70’inden fazlasının başarısız olarak sayılacağı bir kolej giriş sınav sistemi yerine, çocukların gelişim, ilgi ve yeteneklerini destekleyen bir ölçme değerlendirme modeli arzu etmektedir. Yabancı dil öğretimine ağırlık veren kolej müfredatı devam etmelidir ve kamusal eğitim içerisinde yaygınlaştırılarak daha fazla çocuğumuzun bu fırsata ulaşması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.  Öğrencilerimizin kolejlere ve kolej müfredatına geçişi için çağdaş ve bilimsel düzenlemeler hayata geçirilmeli; kolej müfredatı çağ nüfusunun daha yüksek oranda ulaşabileceği bir şekilde yaygınlaştırılmalıdır.

Çocuklarımızı yıllardır bu şekilde bir yarışmaya ittiğimiz için üzgünüz. Böyle bir düzen içerisinde emek harcayan her çocuğumuzu kucaklar tüm çocuklarımızdan böyle bir stresi yaşadıkları için toplum adına özür dileriz.

KTÖS, mevcut kolej giriş sistemine alternatif yöntemleri tüm paydaşların katılımıyla tartışmaya ve çocuklarımızın eşit şekilde ulaşabileceği bir kolej giriş sistemi yaratmaya hazırdır. Eğitim Bakanlığına da tüm paydaşların temsil edildiği ve 286 kişinin katıldığı 5’inci Eğitim Şurasında kolej giriş sistemi ile ilgili alınan kararlara sahip çıkması ve uygulamaya koyması çağrımızı yineleriz.

 

Süleyman Gelener

KTÖS Eğitim Sekreteri

 

 

 

Gelişim, ilgi ve yeteneklerini destekleyen bir ölçme değerlendirme modeli çocukların hakkıdır!
Başa dön