EN

ETUCE: Önlemleri Gevşetirken Eğitimcilere ve Örgütlerine Kulak Verin

Hükümetler COVID-19 salgını ile ilgili önlemleri gevşetirken eğitim çalışanlarına ve onları temsil eden sendikalara kulak vermelidir.

Covid-19 pandemisi sona ermekten henüz çok uzakta, fakat birçok Avrupa ülkesi tedbirli adımlar atarak karantinayı sona erdirme sürecine girmeye başladı. AB, Komisyon ve Konsey ile ortak bir yol haritası ortaya koyarak bu çıkış stratejileri için bir çerçeve sunmaya çalışmaktadır. ETUCE, karantina durumundan koordineli bir çıkışı destekleme girişimini memnuniyetle karşılamaktadır. Bununla birlikte, herhangi bir yeniden açılma yeni salgın riski yaratmamalı ve önlemler, eğitim personeli ve sendikalara danışılarak alınmalıdır.
15 Nisan’da Avrupa Komisyonu Başkanları ve Avrupa Konseyi, COVID-19 salgını nedeniyle alınan kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasına yönelik Ortak bir Avrupa Yol Haritası ortaya koydu. Bu belge, AB üye ülkelerinin çıkış stratejilerini geliştirirken kullanmaya davet edildikleri geniş bir çerçeve ortaya koymaktadır.

Eğitim kurumları ve personeli bu krizden ciddi bir şekilde etkilenmiştir ve okulların yeniden açılması kolay bir süreç olmayacaktır. Nitelikli, kamusal eğitimi koruyan ve öğrenciler, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları için adil olan çözümler üretmek çok önemlidir. ETUCE olarak, tüm bunları göz önünde bulundurarak Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’e kısıtlamaların ve karantinanın aşamalı sona erdirilmesiyle ilgili eğitim sendikalarının görüşlerini içeren bir mektup gönderdik. Bu mektupta, eğitim sistemlerinin yeniden açılmasıyla ilgili yapılacak görüşmelerde göz önünde bulundurulması gereken 5 kritik konuyu gündeme getirdik:

1. Okul öncesi eğitim kurumlarının, okulların, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının ve de üniversitelerin aşamalı olarak yeniden açılmasıyla ilgili tüm önlemler, her düzeydeki eğitim kurumlarının çalışanlarını temsil eden örgütlerle düzenli istişareler temelinde uygulanmalıdır.
2. Eğitim kurumlarının aşamalı olarak yeniden açılması durumunda, eğitim personelinin, öğrencilerin ve tüm eğitim topluluğunun yararına olacak uygun ve kapsamlı sağlık ve güvenlik önlemleri uygulanmalı ve bunları uygulamak için eğitim kurumlarına yeterli kaynak tahsis edilmelidir. Ulusal düzeyde, temsilci örgütlerle ön bir görüşme yapılmadan eğitim kurumlarını yeniden açmak için aceleci bir karar alınmamalıdır.
3. Uzaktan eğitim uygulamasının devamı, güvenilir bir değerlendirmeyi ve uzaktan çalışan öğretmenlerin karşılaştığı mevcut zorluklarla ilgili derin temelli bir yansımayı içermelidir. İlgili uzaktan öğretim ve öğrenim ekipmanlarına erişimde eşit koşullara sahip olunup olunmadığına, geleneksel sınıf düzeni dışındaki öğrenim ortamlarının düzenlenmesiyle ilgili ortaya çıkan sorunlara ve tüm bunların eğitim kalitesi ve eğitim çalışanlarının iş yükü üzerindeki etkilerine daha fazla dikkat edilmelidir.
4. Çoğu ülkede, geleneksel okul/akademik yıl, diğer birçok meselenin yanısıra, özellikle müfredat, değerlendirmeler ve yıl sonu sınavlarıyla ilgili soruna neden olacak şekilde ciddi ölçüde kesintiye uğramıştır. Yapılacak müdahalenin hem yeterli hem de tutarlı olmasını sağlamak ve bu aksaklıkları gidermek için, anlamlı ve düzenli bir şekilde öğretmenlik mesleğine danışılması esastır.
5. Eğitim personelinin haklarına (ör. iş yükü, çalışma saatleri, maaşlar vs.) her zaman saygı gösterilmelidir. Birçok Avrupa ülkesinin bu krizden önce mücadele ettiği ciddi öğretmen eksikliği sıkıntısı göz önüne alındığında, eğitim kurumlarının yeniden açılmasıyla, bu kriz sırasında ve sonrasında eğitim personelinin önemli mesleki katkısının tanındığı, eğitim çalışanları ve onları temsil eden sendikalar ile kaliteli ve güvenli işyerlerinin sağlanması ve meslekte nitelikli eğitim personelinin tutulması konusunda işbirliğine değer verildiği ortaya konmalıdır.

ETUCE, Avrupa Komisyonu’ndan bir cevap beklemektedir. Devlet Başkanları ve Eğitim Bakanlarını, oluşturacakları çıkış stratejisi planlarında, bu temel noktaları dikkate almaya çağırıyoruz.

ETUCE’i Eğitim Enternasyonali’nin bir bileşenidir ve Avrupa Eğitim Sendikaları Konfederasyonu olarak anılmaktadır.

Çeviri: Gizem Kavaz

#ETUCE

ETUCE: Önlemleri Gevşetirken Eğitimcilere ve Örgütlerine Kulak Verin
Başa dön