EN

Eğitim Enternasyoneli: Eğitim Kurumlarının Yeniden Açılmasına Yönelik El Rehberi

Dünyadaki birçok ülkede okulların ve eğitim kurumlarının kapanmasının ardından, bazı ülkelerde okul öncesi kurumların, okulların ve üniversitelerin açılma kararıyla birlikte hükümetlerin göz önünde bulundurması gereken kritik konular bulunmaktadır.

Hükümetlerin, eğitimi yeniden açma planları ve sağlık uzmanlarının kendilerine ne gibi tavsiyelerde bulunduğu konusunda şeffaf olarak sık sık bilgi paylaşmaları zorunludur. Eğitimciler ve onları temsil eden sendikaları ile sürekli olarak kurulan sosyal diyalog ve politika diyaloğu, başarılı bir eğitim stratejisinin temel taşıdır.

1. Sosyal Diyalog ve Politika Diyaloğu Yürütün
Kamu otoriteleri, öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli için alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerinin yanı sıra, yerinde öğretime ve öğrenime geri dönme çerçevesi ve kaynakları üzerinde mutabakata varmak için eğitimciler ve onları temsil eden sendikalar ve örgütlerle sürekli olarak sosyal ve politika diyaloğu yürütmelidir. Okulların aşamalı olarak yeniden açılması sırasında yüz yüze ve çevrimiçi öğretimin paralel gereksiniminden kaynaklanan ek iş yüküne dikkat edilmelidir. Öğretmenlerin ve eğitim destek personelinin çalışma haklarına saygı gösterilmeli ve uygun çalışma koşulları sürdürülmelidir.

2. Eğitim çalışanlarının ve Öğrencilerin Sağlık ve Güvenliğini Sağlayın
Çocukları, öğrencileri ve personeli güvende ve sağlıklı tutmak için gerekli hijyen önlemlerinin yanı sıra virüsün yayılmasını önleyici tedbirler üzerinde anlaşmaya varılmalıdır. Tüm okullar ve eğitim kurumları, gelişmiş hijyen ve temizlik
uygulamalarını sağlamak ve sürdürmek için donanımlı olmalı ve tüm personel yeni yönergeleri takip etmek üzere bilgilendirilip ve eğitilmelidir. Eğitim çalışanlarının gerektiğinde kişisel koruyucu ekipmanlara erişimi garanti edilmeli ve sağlık ve güvenlik gerekliliklerini sağlamak için kamu yetkilileri tarafından ek fonlar ve personel temin edilmelidir. Ayrıca risk altındaki ve savunmasız öğrenciler, çalışanlar ve ailelerinin durumu da dikkate alınmalıdır.

3. Adil Yaklaşımı Öncelik Haline Getirin

Adil yaklaşım, pandeminin etkisinin eşit olmadığını ve halihazırda savunmasız grupta bulunan öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının en çok etkilenen ve etkilenmeye devam edebilecek grup olduğunu kabul eden tüm geçiş planlarının merkezidir. Artan zorluklarla mücadele eden tüm savunmasız öğrenciler ve çalışanlar, ayrıca çevrimiçi veya ev tabanlı öğrenmeye katılamayan öğrenciler için bir destek sistemi oluşturulmalıdır.

4. Fiziksel ve Duygusal Sağlığı ve İyileşme Sürecini Destekleyin
Özel psikososyal destek ve danışmanlık da dahil olmak üzere çocukların, öğrencilerin ve eğitim personelinin refahını ve ruh sağlığını desteklemek için sistemler olmalıdır. Devam eden stres ve kaygıya neden olan salgının yanı sıra, birçok çocuk, öğrenci ve
eğitim personeli de okullara dönüldüğünde yeni rutinlere adapte olma ve sosyal etkileşim kısıtlamaları konusunda zorluklar yaşayacaktır. Bir yakının ölümü, taciz, şiddet veya diğer duygusal travmalar gibi durumlara maruz kalmış olanlar için özel destek sağlanmalıdır.

5. Eğitimcilerin Profesyonelliklerine Güvenin
Eğitim Bakanlığı otoriteleri, okulların kapatılmasının öğretim, öğrenme ve öğrenci refahı üzerindeki etkisini belirlemek ve değerlendirmek için eğitimciler ve onların sendikalarıyla işbirliği yapmalıdır. Eğitime geçiş için oluşturulacak herhangi bir çerçeve, eğitim iş gücünün profesyonelliğine ve pedagojik uygulamasına güven duyularak inşa edilmelidir. Tüm öğrencilerin adil ve eşit muamele görmesini ve eğitimcilerin sürekli mesleki özerkliğini sağlamak için, herhangi bir değerlendirme gereksinimi, eğitimciler ve sendikaları ile diyalog halinde olunarak netleştirilmelidir.

Çeviri: Gizem Kavaz

Eğitim Enternasyoneli: Eğitim Kurumlarının Yeniden Açılmasına Yönelik El Rehberi
Başa dön