EN

Eğitimde bilimsel adımlara ihtiyacımız var

Hükümetin toplumsal çıkarları öne koyarak, kalıcı hedeflere yönelik politikalar üretememe anlayışını eğitim alanında da görmekteyiz.

Eğitim Bakanlığı, olağanüstü hal olan bu dönemde bile günübirlik kararlar alarak, eğitimi organize edeceğini düşünmektedir. Covid 19 salgını ile ortaya çıkan olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik kalıcı adım atamayan Eğitim Bakanlığı yetkilileri, sendikalaların işbirliği çağrısı noktasında kamuoyu oluşturması üzerine göstermelik olarak sendikalarımızla alt düzeyde toplantı yapma nezaketini göstermiştir.

Yapılan toplantılarla Eğitim Bakanlığı’nın eğitim kayıplarının düzeyi, okulların durumu, öğrenci sayıları, okul ihtiyaçları ve eğitimin yeniden başlatılması için hiçbir hazırlığının olmadığı, sadece yarışmacı giriş sınavları, sınıf geçme ve mezuniyetle ilgili konuları öne aldıkları gözlemlenmiştir.

Eğitim toplumsal ve ciddi bir iştir. ‘’Biz davet ettik, görüşlerini aldık fakat bildiğimizi yapıyoruz’’ anlayışını kesinlikle kabul etmiyoruz. Sosyal paydaş olmak bu süreçte etkin katılım gerektirir. Bu sadece eğitim sendikaları ile değil, hekim örgütleri ve bilim çevreleri ile kurulacak ortak bilimsel bir yapı ile mümkündür.

Bu çerçevede Eğitim Bakanlığı’nı ciddiyete davet eder, okulların tekrardan eğitime başlamasının koşullarını yaratmak için etkin paydaşların olduğu bilimsel bir kurul oluşturmaya davet ederiz.

Saygılarımızla.

Şener Elcil
KTÖS Genel Sekreteri

Eğitimde bilimsel adımlara ihtiyacımız var
Başa dön