EN

Gelecek eğitim, bilim ve emekle kurulacak!

YAŞASIN 1 MAYIS!
Dikenli tellerin, duvarların, barikatların, yabancı askerlerin olduğu bölünmüş bir Kıbrıs’ta, üstelik salgının yarattığı olumsuz bir ortamda 1 Mayıs’ı ortak ve kitlesel olarak kutlayamamanın sıkıntılarını yaşıyoruz.

1958’de gerçekleşen 1 Mayıs Mitingi iki toplum için dönüm noktası olmuştur. İki toplumun birlikte sokakta omuz omuza olduğu bu günden sonra, her iki toplumun paramiliter örgütleri ilericilere şiddet uygulamaya başlamıştır. Bu şiddet dalgası toplumsal çatışmaya dönüşmüştür. Çatışmalardan her iki toplum acılar çekmiş, kayıplar vermiştir.

Milliyetçiliğin, ırkçılığın, şovenizmin yarattığı ayrılık bugün de devam etmektedir. Corona Virüs salgını adamızın bölünmüşlüğünün yaratmış olduğu olumsuzlukları bir kez daha yüzümüze vurmuştur. Kıbrıslıların önündeki en büyük engel adamızın bölünmüşlüğüdür. Bu nedenle adamızı birleştirmek ve iki toplumun bir arada barış içinde yaşadığı bir Kıbrıs hedefi önümüzde durmaktadır.

Salgının yaşandığı bu günlerde kamusal eğitim ve kamusal sağlığa önem veren Küba gibi sosyalist ülkelerin değeri bir kez daha anlaşılmıştır. Küba’nın ihtiyaçlı ülkelere doktor, ilaç göndererek dayanışma göstermesi, kamusal eğitimin ve kamusal sağlığın temel bir insan hakkı olduğu gerçeğini kanıtlamıştır. Özelleştirme adı altından sağlığın ve eğitimin para kazanılan bir meta haline getirilmesinin yarattığı olumsuzluklar, özelleştirme ile övünen gelişmiş ülkelerin salgında büyük hasar görmesine neden olmuş ve olmaya da devam etmektedir.

Emek insanları birleştiren; dini, dili, ırkı, rengi, cinsi olmayan en büyük insanlık değeridir. Emek toplumsal ve evrensel değerlerle bütünleştirilerek iktidar olmadığı sürece insanlık huzur bulmayacaktır. Bu çerçevede uluslararası dayanışma ile üretenlerin yönettiği barış içinde bir dünya yaratma hedefi ile mücadeleyi en üst seviyeye çıkarmalıyız.

Yaşasın halkların kardeşliği.
Yaşasın 1 Mayıs.

Saygılarımızla.

Emel Tel
KTÖS Başkanı

Gelecek eğitim, bilim ve emekle kurulacak!
Başa dön