EN

Eğitim ve sağlıkta tasarruf olmaz!

KTÖS Başkanı Emel Tel ve Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptıkları konuşmalarda, okullardaki eksikliklerle ilgili daha önce yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığını ve eğitim yılının sorunlarla başladığını söyleyerek, yaşanan sıkıntıların en kısa sürede çözülmemesi halinde eylemlerinin dozunu artıracakları uyarısında bulundu. 

Sendika yetkilileri, okullarda; öğretmen, müdür, kitap, kırtasiye, hademe eksikliği yaşandığını belirterek, “Eğitim ve sağlıkta tasarruf anlayışının kabul edilemez olduğunu” söyledi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığında bakan ve bürokratların değiştiğini, bunun eğitim ve öğretim faaliyetlerine olumlu yansıyacağını; eğitim yılının sorunsuz başlayacağını düşündüklerini ancak bunun olmadığını belirtti.

Okulların deftersiz, kitapsız, sandalyesiz, öğretmensiz, okul yöneticisi olmadan açıldığını söyleyen Maviş, bu sorunların nedeninin siyaset olduğunu söyledi.

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan protokolün, kamudaki münhal sayılarına kısıtlama getirdiğini söyleyen Maviş, ilkokullarda yüzde 25 öğretmen eksikliği bulunduğunu belirtti.
Kitap kırtasiye eksikliklerine değinen Maviş, din dersinin ortaokullarda seçmeli olmasına yönelik kararın ardından TC yardım heyetinin kitap basımına ilişkin ödemeyi bloke ettiğini söyledi.

Bunun üzerine ihaleye çıkıldığını, başvuru olmaması üzerine gecikmeler yaşandığını dile getiren Maviş, ihaleye TL üzerinden çıkılmasını eleştirdi.

İlahiyat Kolejinin eksiksiz açıldığını söyleyen Maviş, ilkokul, anaokul ve özel eğitim okullarının ise eksikliklerle açıldığını belirtti.

“Eğitim yatırım ister, tasarrufun adı bile geçmemesi gerekir” diyen Maviş, bakanlıktan sorunların çözümüne yönelik ayrıntılı açıklama talep etti.

Son aylarda ülkeye gelen işgücü sayısındaki artışa paralel olarak öğrenci sayısında da artış olduğu ve sınıflardaki öğrenci sayısının 35-40’lara ulaştığı duyumu aldıklarını belirten Maviş, hükümetin bu konuda acil önlem almasını, kalıcı olması adına yasa hazırlanması gerektiğini söyledi.

Maviş, nüfus sayısını bilmeden eğitimi planlamanın mümkün olmadığını ifade etti.

KTÖS’ün basın açıklaması şöyle:

Sendikamızın 18 Mayıs 2018 tarihinde yapmış olduğu basın toplantısında “tedbir alınmazsa Eylül ayında öğrenciler yine okul ve sınıf bulamayacak” demiştik.

Sendikamız, 28 Haziran 2018 tarihinde düzenlediği geniş kapsamlı basın toplantısında bakanlığa 40 sayfalık bir çalışma sunulmuş, sorun tespitleriyle beraber çözüm önerilerimizi paylaşmış, Eğitim Bakanlığı’na diyalog ve işbirliği çağrısında bulunmuştuk.

Son olarak 16 Ağustos 2018 tarihinde ise Eğitim Bakanlığı önünde bir eylem gerçekleştirip, bürokrasinin yavaş çalıştığını, eğitim üzerine mali disiplin uygulandığını ve sonuçta eğitim yılının sancılı başlayacağını ifade etmiştik. Kısa vadede çözüm bekleyen hayati sorunları tekrardan sıralamış, Öğretmen Nakil Tüzüğü’nün hayata geçirilemediğini, yeni okul ihtiyacı için somut adım atılmadığını, tamiratların eğitim-öğretim dönemi içine sarkacağı ve kitapların okullara geç ulaşacağı endişesini taşıdığımızı dile getirmiştik.

Okulların eğitim-öğretim faaliyetlerine başladığı gün olan 17 Eylül 2018 itibariyle geldiğimiz noktada:

Öğretmen, müdür ve hademe ihtiyacı:

1. Öğretmen nakilleri Temmuz ayında tamamlanmış olmasına rağmen, hükümetin öğretmen kadro yetkilerini zamanında vermemesinden dolayı Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacak öğretmenlik sınavı okulların açılış tarihinden 1 hafta sonra gerçekleşecektir. Dolayısıyla, yeni atanacak olan 36 öğretmen takriben okulların açılmasından 3 hafta sonra görev yerlerine gidebileceklerdir;

2. Tasarruf adı altında öğretmen kadroları % 25 azaltılmıştır. Bunun anlamı 20 tane okul eksik öğretmenle başlayacak demektir;

3. Hastalık izni, doğum izni, yurtdışı eğitim izni ve yurtdışı görevinden dolayı oluşan eksiklikler nedeni ile 40 civarı öğretmen ihtiyacı vardır.

4. Girne, Lefkoşa, Güzelyurt ve Mağusa merkez okullarının genelinde öğrenci artışı gözlemlenmektedir. Bazı okullarımızda sınıflardaki öğrenci sayısı yasaların da üzerine çıkmış, 40’a yaklaşmıştır.

5. Şu an itibariyle okullarımızda toplamda 84 öğretmen ihtiyacı vardır.

6. Bununla birlikte toplamda 7 tane okulda müdür eksikliği devam etmektedir.

7. Okullarımızın bazılarında hademe eksiklikleri halen giderilmemiştir.

Kitap, kırtasiye, okul, mefruşat ihtiyacı;

8. Devletin ihalelerdeki ödemeleri geç yapması ve dövizdeki kur dalgalanmasından dolayı çıkılan kitap, inşaat, tadilat ve malzeme alımı ihalelerine ya başvuru olmamış ya da geç zamanda başvurular tamamlanmıştır. Şu an okullarımıza kitap ve malzemenin ne zaman tedarik edileceği belirsizdir. Seçim öncesi eğitim ile ilgili projelerini teorik olarak ortaya koyan dört koalisyon ortağının, pratikte sınıfta kaldığı açıktır. Mayıs ayından itibaren uyarı yapmamıza rağmen öğretmensiz, kitapsız, deftersiz, sandalyesiz, masasız, kalemsiz bir döneme giriş yapıyoruz.

9. Okullarda tamamlanmamış tadilat ve tamiratların yanı sıra tadilat ihtiyacı olmasına rağmen bir tek çivi çakılmamış okullar bulunmaktadır.

10. Girne bölgesinde üç şubelik Beylerbeyi İlkokulu tamir edilerek öğrenci nüfusunun artışına geçici bir önlem alınmıştır. Yeni okul inşaatlarının ihtiyacı ortada iken bu konuda somut bir adım atılmamıştır.

Temel insan haklarından olan eğitim ve sağlıkta tasarruf anlayışı kabul edilemezdir. Hiçbir ekonomik akla sığmayan şekilde 21. yüzyılda çocuklarımız kitapsız, deftersiz, öğretmensiz ve okulsuz bırakılmıştır.

Bugün karşı karşıya kaldığımız tablo bizler için şaşırtıcı değildir. Yaşadığımız bu sorunların temel sorumlusu hükümet ve Eğitim Bakanlığıdır. Yapıcı tavrımızı ve diyalog çabalarımızı devam ettirmekle birlikte, sorunlara yönelik ivedi çözümler üretilememesi halinde öğretmenlerimiz ve okul aile birlikleri ile beraber demokratik eylem hakkımızdan kaçınmayacağımızın bilinmesini isteriz.

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri

 

Eğitim ve sağlıkta tasarruf olmaz!
Başa dön