EN

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Öğretmen Sendikaları Mayıs TV’de

KTÖS Başkanı Emel Tel, KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem ve ETUCE Kıbrıs Ülke Temsilcisi ve DAÜSEN Yönetim Kurulu üyesi Yeşim Dede 8 Mart Pazartesi günü, sabah saat 10’da Mayıs Tv’ye konuk oluyor. Meltem Sakin’in moderatörlüğünü yapacağı programda ile  “Okul ve İş Yaşamının Eve Taşınmasının Kadınlar Üzerindeki Etkisi” tartışılacak

Basın Açıklamasının tamamı:

“Okul ve İş Yaşamının Eve Taşınmasının Kadınlar Üzerindeki Etkisi”

Eğitim Enternasyonali (EI) ve Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE) üyesi  KTÖS, KTOEÖS ve DAÜ-SEN 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Okul ve İş Yaşamının Eve Taşınmasının Kadınlar Üzerindeki Etkisini” irdeleyecek.

8 Mart Pazartesi günü, sabah saat 10’da Mayıs Tv’de ve Facebook’ta  canlı olarak yayınlanacak programa, KTÖS Başkanı Emel Tel, KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem ve ETUCE Kıbrıs Ülke Temsilcisi ve DAÜSEN Yönetim Kurulu üyesi Yeşim Dede katılacak ve Kıbrıs özelinde kadınların ve kadın eğitim çalışanlarının iş yaşamı ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları çok katmanlı eşitsizliği ele alacaklardır.

Programda, özellikle COVID-19 pandemisinin ve kapanma süreçlerinin toplumda halihazırda var olan cinsiyet temelli eşitsizlikleri ve ayrımcılıkları daha da derinleştirmesi, okul ve iş yaşamının eve taşınması ile kadınların üstlendikleri yüklerin artması, aile içinde, çocuk ve yaşlı bakımlarını çoğunlukla kadınların üstlenmesi nedeniyle kadınların ev içi yüklerinin altında ezilmesi, ev içi şiddetin artması, kadınların sosyal destek mekanizmalarına erişememesi, salgın döneminde sistemlerimizde ve toplumumuzdaki ataerkil yapının kadınların maruz bırakıldığı  ekonomik, sosyal ve psikolojik şiddeti ve emek sömürüsünü nasıl ağırlaştırdığı tartışılacaktır. Ayrıca eğitim sendikaları olarak, kadınların toplumdaki rolünün sosyal, ekonomik ve yasal boyutta güçlendirilmesi, kadın hareketinin ve hak kazanımı mücadelesinin görünür kılınması ve bir sosyal devlet politikası olarak eşitlik, adalet ve kadının insan hakları temelinde somut adımlar atılması için neler yapılabileceğine dair görüşler ortaya konacaktır.

Saygılarımızla.

Gizem Kavaz

KTÖS Dış İlişkiler Koordinatörü

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Öğretmen Sendikaları Mayıs TV’de
Başa dön