EN

Çocuk Koruma Politikası Oluşturmalıyız

Kamuoyunda infial yaratan, Lefkoşa’da bir lisede yaşanan çocuk istismarı konusunda tüm yetkililerin deliller karartılmadan, objektif ve şeffaf bir şekilde sorumluluk almasını talep ediyoruz. Yapılması gereken iddiaların etkin ve hızlı bir şekilde soruşturulması, fail veya faillerin yargılanması ve yaşanan istismarda sorumluluğu olanların tümünün cezalandırılmasıdır.

Devlet, mağdurların kısa ve uzun vadede fiziksel, psikolojik ve sosyal iyileşmelerine yardımcı olmak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri almalıdır. Bu bağlamda, yargı sürecindeki her aşamada çocuğun korunması devlet ve devlet kurumları tarafından sağlanmalıdır. Basın ve medya, konuyla ilgili olguları ve bilgileri yayınlarken istismara uğrayan kişinin ve istismarı yapanın yakınlarının bilgilerinin gizli kalmasına özen göstermeli ve çocuk hakları çerçevesinde olaya yaklaşmalıdır.

Devlet ve kurumları, çocukları her türlü hak ihlalinden, ihmal ve istismardan korumak üzere uygun koruyucu ortam sağlamakla yükümlüdür. Bunun taahhüdü ve sorumluluğunun tanımı ise çocuk koruma politikasıdır. KTÖS, 2018 yılında Kıbrıs’ın kuzeyinde çocuk koruma sisteminin yetersiz olduğu ve çocuğun korunması konusunda ciddi eksiklikler bulunduğu tespitini kamuoyu ve basınla paylaşmıştır. Çocuğun korunması konusunun devlet politikası haline getirilerek, tüm paydaşların dahil edileceği, yeterli kaynak sağlanan çağdaş bir çocuk koruma sistemi oluşturmak gereksinimini defalarca dile getirmiş, kalıcı ve yasal çözümler üretmek için tüm yetkililere çağrı yapmıştır.

KTÖS olarak 2 yıl önce yaptığımız çağrımızı, bugün üzülerek yineleriz. Sendikamız ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde ülkemizde bir çocuk koruma politikası oluşturulmasına ve bu politikanın oluşturulabilmesi için yeni yasal ve yönetsel düzenlemelere katkı koymaya ve sorumluluk almaya hazırdır.

Son yaşanan istismar konusunu yakından takip ettiğimizi vurgular, konu ile ilgili yakın gelecekte kamuoyunu bilgilendireceğimizi duyururuz.

Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri

Çocuk Koruma Politikası Oluşturmalıyız
Başa dön