EN

Yaşasın 8 Mart! Yaşasın Emekçi Kadının Mücadelesi!

YAŞASIN 8 MART!
Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi politikalarımızın sürdürülebilir bir parçasıdır. 8 Mart’ı bu politikaların öncü günü kabul eder, bu anlamda tüm emekçi kadınların gününü kutlarız.

Ülkemizde kadın hakları, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk haklarına dair birçok yasa Meclis’ten geçmesine rağmen, eğitimden çalışma yaşamına kadar toplumsal rol ve değerlerden kaynaklanan eşitsizlikler günümüzde hala varlığını korumaktadır.

ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR PRATİKTE UYGULANSIN!
Aile İçi Şiddeti Önleme Mekanizması,TOCED ve Kadın Sığınma Evi gibi atılan olumlu adımların yaygınlaşarak ve kurumsallaşarak devam etmesi ve eğitim programları ile pekiştirilerek sürdürülebilir olması temel beklentimizdir.

Demokrasi, eşitlik, farklılıklara saygı gibi değerlerin içselleşmesi ile kadınlara karşı aileden ve çevreden dayatılan öğrenilmiş cinsiyetçi yaklaşımlar ve şiddete engel olunabilir. Barış kültürü eğitimi, eşitsizliklerin önüne geçebilecek cezadan daha etkili bir yöntem olduğunu hatırlatırız.

Ülkemizde son yıllarda artış gösteren kadına ve çocuğa yönelik taciz, istismar, ihmal, şiddet, tecavüz olaylarını önleyecek etkili ve yeterli tedbirler devlet tarafından daha öncelikli kararlar ile alınmalı, mecliste kabul edilen uluslararası anlaşmalar ve yapılan yasalar pratik uygulamalarla hayat bulmalıdır. Son 15 aylık süreçte 1344 kadının şiddet gördüğü polis kayıtlarına geçmiş olması, durumun aciliyetini göstermesi açısından önemlidir.


ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI İVEDİLİKLE YASALLAŞMALI!
Bununla birlikte kadına şiddetin yanında çocukların istismarı, ihmali ve korunması ile ilgili de önleyici tedbirlerin yanında, eğitici bir süreçte cesaretle oluşturulmalıdır.

KTÖS, 2018 yılında Kıbrıs’ın kuzeyinde çocuk koruma sisteminin yetersiz olduğunu ve çocuğun korunması konusunda ciddi eksiklikler bulunduğu tespitini kamuoyu ile paylaşmış ve son iki yıl içerisinde bu konuda sosyal paydaşlarla birlikte ciddi çalışmalar yapmıştır.

İki yıl önce yaptığımız çağrımızı, bugün üzülerek yineleriz. Sendikamız ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde ülkemizde bir çocuk koruma politikası oluşturulmasına ve bu politikanın oluşturulabilmesi için yeni yasal ve yönetsel düzenlemelere katkı koymaya ve sorumluluk almaya hazır olduğumuzu belirtiriz.

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEKTİR!
Eğitim sisteminin her alanının eşitlik, adalet, laik, barış ve demokrasi dilinde yeniden kurgulanması,
Tüm emekçi kadınlara yıpranma payı hakkı tanınması, doğum izinlerinin arttırılması için yasal mevzuatın tamamlanması ve çocuk hakları politikalarının hayat bulması gelecek dönem mücadele alanlarımızın başını çekecektir. Toplumsal değerlerimizin korunması ve kalıcı barış için verdiğimiz mücadele kesintisiz devam edecektir.

Eşitlik ve adaletin eğitim ve örgütlü mücadeleyle sağlanabileceğinin bir kez daha altını çizeriz.8 Mart’ta öğretmenlerimizi ve tüm emekçi kadınlarımızı saygıyla selamlarız.

Emel TEL

KTÖS Başkanı

Yaşasın 8 Mart! Yaşasın Emekçi Kadının Mücadelesi!
Başa dön