EN

Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ile oynamasına izin vermeyeceğiz.

Yasalara uymayıp, hakkında ceza davası açılan veya disiplin suçu işlemeyi alışkanlık haline getirenleri koruma altına alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova açıklama yaparak bizim dayanıksız suçlama yaptığımız iddiasında bulunmaktadır.

Ortaya koyduğumuz yasal gerekçeleri ve sunduğumuz resmi belgeleri görmezden gelen Sn. Berova’nın öğretmenlik mesleğinin onuru ve saygınlığı ile daha fazla oynamasına izin vermeyeceğiz. Sn. Bakan’ın siyaset yapma adına yalana başvurması ise daha da vahim bir olaydır. Özellikle de doktor olan Sn. Berova’nın toplumun gözünü boyamak için yalana başvurması hekimlik mesleğini temsil eden örgütlerin üzerine gitmesi gerektiğinin altını çizmek isteriz. Bu konuda Tabipler Birliği başta olmak üzere hekim örgütlerinin siyaset adına bir doktorun yalana başvurmasını kabul etmeyeceklerine olan inancımız tamdır. Bu çerçevede kamuoyu önünde Sn. Özdemir Berova’ya tekrar soruyoruz.

  • 16 Aralık’ta polis tarafından uyuşturucu kullanmak ve alışverişinde bulunmakla ilgili yakalanıp 21 Aralık’ta mahkeme huzuruna çıkarılan öğretmenin bu tarihten itibaren görevli olduğu okula gitmeyip, maaşını aldığı buna da sizin göz yumup, devleti zarara uğrattığınız yalan mı?
  • 21 Aralık, 23 Şubat’a kadar izinsiz ve özürsüz okula gitmeyen bu öğretmenin Öğretmenler Yasası’nın 85. (5) a maddesi gereği ikinci bir suç işlemesine göç yumduğunuz yalan mı?
  • 21 Aralık’ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan zanlı öğretmenin Öğretmenler Yasası’nın 87.maddesi gereği görevden uzaklaştırılması gerekirken, konu ile ilgili Kamu Hizmeti Komisyonu’na tek satır yazı yazmadığınız ve sendikamızla istişare etmediğiniz yalan mı?
  • Zanlı öğretmeni görevden uzaklaştırma yerine yasaları çiğneyerek 23 Şubat’ta (HK-1) 461-201 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 16 Haziran’a kadar ödeneksiz izne çıkardığınız yalan mı?
  • Öğrencilerine tacizde bulunan öğretmenleri ve şiddet kullanan öğretmeni yasa gereği görevden uzaklaştırıp, haklarında ceza davası olmasına rağmen disiplin soruşturması açtırıp, Kamu Hizmeti Komisyonu’na yollarken bu öğretmenle ilgili ceza davası var, soruşturma açamam mazeretini üretmeniz yalan mı?

Yukarıda sıraladığımız sorulara cevap verecek yanıtınız yoktur. Bilmelisiniz ki, öğretmenliğin onurunu ve saygınlığını sizin siyasi ihtiraslarınıza kurban etmeyeceğiz. Üzüldüğümüz konu ise bir hekimin siyasi ihtiras uğruna yasaları çiğnemesi ve yalana başvurmasıdır.

Saygılarımızla.

 

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri

Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ile oynamasına izin vermeyeceğiz.
Başa dön