EN

Kıbrıs Türk Topluma Yönelik Avrupa Birliği Burs Programı

Avrupa Birliği (AB) Burs Programı Yöneticisi, British Council- Kıbrıs görevlisi Dilek Behçetoğulları, program kapsamında 2022-2023 akademik yılı için 2 milyon Euro civarında bir bütçe ayrıldığını belirtti.

2007-2022 yılları arasında 1800’den fazla öğrenci ve profesyonelin yararlandığı ABBurs programı hakkında Yenidüzen’in sorularını yanıtlayan Behçetoğulları, bu yılki sloganlarına dikkat çekerek, AB’nin geleceğe açılan kapı olduğunu söyledi.

Behçetoğulları, AB Burs programı’nın amacının Kıbrıs Türk toplumunu AB’ye yakınlaştırmak olduğunun altını çizerek, bu kapsamda Kıbrıs Türk toplumundaki bireylere AB ülkelerinde eğitim ve staj fırsatları verildiğini anlattı.

Burs programında herhangi bir konu veya alan sınırlaması olmadığına vurgu yapan Behçetoğulları, “Kıbrıs Türk toplumuna ait olan ve belirli kriterleri taşıyan herkes bu burs programından yararlanma hakkına sahiptir… Genel kriterlerden bahsedecek olursak, kişinin veya ebeveynlerinden birinin Kıbrıs’ta doğmuş olması gerekmektedir” dedi.

Behçetoğulları, başvuruların 17 Nisan’a kadar sadece başvuru portalı olan https://apply.abburs.eu aracılığı ile yapılabildiğini belirtti.

“Amacı, Kıbrıs Türk toplumunu Avrupa Birliği’ne yakınlaştırmaktır”

Soru: AB Burs programı ne zaman, nasıl başladı, ne hedefliyor?

Behçetoğulları: Çok genel anlamda amacı, Kıbrıs Türk toplumunu Avrupa Birliği’ne yakınlaştırmaktır. AB bunu Kıbrıs Türk toplumundaki bireylere AB ülkelerinde eğitim ve staj fırsatları vererek yapmaya çalışmaktadır. Finansmanı AB tarafından karşılanan burs programı 2007 yılından beri devam etmekte ve 2014- 2015 akademik yılından beri de programın yürütülmesi British Council tarafından yapılmaktadır.

2007-2022 yılları arasında programdan 1800’den fazla öğrenci ve profesyonel yararlandı. Bu süre zarfında program için 25.5 milyon Euro’luk bir bütçe kullanıldı, AB ülkelerindeki 130’dan fazla üniversite tercih edildi ve 80’den fazla farklı konuda eğitim alındı.

Soru: Bu seneki bütçe nedir?

Behçetoğulları: 2022-2023 akademik yılı için 2 milyon Euro civarında bir bütçe ayrılmıştır.

Kategoriler…

Soru: Kimlere burs veriliyor?

Behçetoğulları: AB Burs Programı kapsamında değişik kategoriler bulunmaktadır ve sadece öğrencilere yönelik değil, profesyonellere de burs verilmektedir. Lisans öncesi veya lisans eğitimi almak için lise son sınıfta olanlar ve mezunlar, lisansüstü için şu anda üniversitede eğitim görenler veya eğitimlerini tamamlayanlar ve profesyonel yaşamda olanlar programdan yararlanabilmektedirler.

“Burs programımızı düzenli olarak zenginleştirip, geliştirmekteyiz”

Soru: Bugüne kadar hangi ülkeler tercih edildi?

Behçetoğulları: İlk yıllarda tercih edilen ülke Birleşik Krallık’tı. Ancak son birkaç yıldır farklı AB ülkelerine hızla artan bir yönelim oldu. Bu ülkelerin en başında Hollanda, Almanya, İrlanda, İtalya, İspanya ve Fransa gelmektedir. Daha fazla İngilizce dilinde eğitim veren ülkeler tercih edilmektedir. Yelpaze gittikçe genişlemekte ve farklı ülkelere talep artmaktadır ve biz bunu sevinçle karşılamaktayız. Kıbrıs Türk toplumundan ve bursiyerlerimizden alınan dönüşlerle burs programımızı düzenli olarak zenginleştirip, geliştirmekteyiz.

“Herhangi bir konu veya alan sınırlaması yok”

Soru: Başvurularda hangi alanlara yoğunluk var?

Behçetoğulları: Burs programında herhangi bir konu veya alan sınırlaması yoktur. İsteyen istediği konuya başvurabilir. Ancak, Kıbrıs Türk toplumunun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak öncelikli 39 konu tespit edilmiştir. İlgilenenler öncelikli konuların tam listesine sayfamızdan ulaşabilirler (https://www.abburs.eu/wp-content/uploads/2022/01/GUIDELINES-22_23.pdf#page=6). Bu konulardan herhangi birine başvuru yapan kişiler %5 ekstra puan almaktadır.

İki tür burs…

Soru: Ne tür burslar var?

Behçetoğulları: Süre açısından ele alacak olursak iki tür burs vardır; biri, bir akademik yıl için, diğeri ise kısa dönemli burslardır. Bir akademik yıl olan programlar ‘akademik programları’ içerir ve en az 10 ay olmak zorundadır. Bunlar lisans öncesi bir hazırlık programı, lisans programı, yüksek lisans veya doktora programları olabilir. Kısa dönemli burslar ise 2-6 aylık bir süre içindir, bu da mesleki eğitim, staj, araştırma, doktora sonrası çalışmayı veya bir AB dilinin öğrenilmesi için dil kursunu kapsamaktadır.

Kriterler…

Soru: Kimler başvurabilir?

Behçetoğulları: Kıbrıs Türk toplumuna ait olan ve belirli kriterleri taşıyan herkes bu burs programından yararlanma hakkına sahiptir. Hem genel, hem de başvurulan kategoriye özel kriterler vardır. Genel kriterlerden bahsedecek olursak, kişinin veya ebeveynlerinden birinin Kıbrıs’ta doğmuş olması gerekmektedir. Ayrıca lisans ve lisansüstü kategorilerine başvuranların 7 yıl Kıbrıs’ta eğitim almış olması gerekmektedir. Profesyonel yaşamda olan meslek sahibi kişilerin ise kısa dönemli burslardan yararlanabilmesi için, son 5 yıl içinde 3 yıl Kıbrıs’ın kuzeyinde çalışmış olması gerekmektedir. Farklı kategoriler için olan ‘özel kriterler’ ile ilgili detayları da web sayfamızda bulabilirsiniz.

Yeni hedef kitle, tıp öğrencileri ve tıp mezunları…

Son bir kaç yıldır yeni bir hedef kitlemiz daha var, tıp öğrencileri ve tıp mezunları. Çoğu tıp öğrencisi AB’de ihtisas yapmak için fırsat aramaktadır. Tıp mezunları ve son sınıf tıp öğrencileri Kıbrıs’ta 7 yıl eğitim aldıklarını belgelemeleri şartıyla, 3 yıllık iş tecrübe kriteri olmasına gerek kalmadan kısa dönemli burs programlarına başvuru yapabilirler. Böylelikle tıp öğrencileri, temel tıp eğitimlerini tamamladıktan sonra, ihtisaslarını herhangi bir AB ülkesinde yapabilmek için gerekli olan dil kurslarına katılabilmektedirler. Bu da onların mesleki kariyerlerine devam edebilmeleri için çok önemli bir adımdır.

“Programın toplumun her kesimindeki bireyleri kapsamasını istedik”

Burs programı her zaman tüm okulların öğrencilerine açıktı, ancak düz ve meslek lisesi  öğrencileri ve mezunları programa ilgi göstermiyorlardı. Çünkü bu öğrenciler İngilizce dilinde eğitim veren bir okuldaki öğrenciyle yarışmaya hazır değildi. Biz programın aynı zamanda dahil edici bir program olmasını yani toplumun her kesimindeki bireyleri kapsamasını istedik ve bu bireyleri teşvik edici bazı önlemler aldık. Sınavsız, direkt olarak öğrenci kabul eden Kıbrıs’ın kuzeyindeki genel lise, meslek lisesi ve çıraklık okulu son sınıf öğrencileri ve mezunları için ayrı, sınavla öğrenci kabul eden özel veya genel lise/kolej son sınıf öğrencileri ve mezunları için ayrı alt kategorilerde başvuru kabul etmeye başladık. Örneğin Erenköy Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek  Lisesi gibi okullarımızdan öğrencilerimizin de bu burslardan yararlanması ve Avrupa’da eğitim alma şansını yakalamaları bizleri çok mutlu etmektedir. Öğrencilerin kafalarındaki “benim şansım yok, yabancı dilim yok, zaten ben burs alamam” önyargısını kırdığımızı düşünüyorum.

Pandeminin etkisi…

Soru: Pandemi AB Burs programını nasıl etkiledi?

Behçetoğulları: Pandemi her alanda olduğu gibi burs programını da etkilemiştir. Kıbrıs Türk toplumunun pandemiyle mücadelesini desteklemek amacıyla, tıp alanında veya COVİD-19 bağlantılı çalışma yapacak olan kişiler burs programında öncelikli kapsamına alınmıştır.

Gittikleri ülkelerde COVİD-19 pandemisinden etkilenen bursiyerlerimizle sürekli irtibatta kalarak, onlara bu süreçte destek olmaya çalıştık.

Daha önce tek oturumda gerçekleşen yazılı sınavlarımızı farklı tarihlere ve küçük oturumlara bölerek, gerekli hijyen ve mesafe koşullarını sağlayıp, sınavlarımızı güvenli bir ortamda gerçekleştirdik. Ayrıca, bu yöntemle pandemiden dolayı sınava giremeyenlere farklı sınav tarihleri sunmuş olduk.

Bir kaç kez başvurmak mümkün mü?

Soru: AB Burs programı kapsamında daha önce burs alan bir kişi tekrar başvurabiliyor mu?

Behçetoğulları: İlk yıllarda bu burstan yararlanan kişiler tekrar başvuru yapamazlardı. Ancak son yıllarda yapılan değişikliklerle belirli koşullar altında bu şans onlara yeniden tanınmıştır.  Son iki yıl içinde burs programından yararlananlar yeniden başvuru yapamazlar. Ancak daha önceki yıllarda burstan yararlanmış olanlar yeniden başvuru yapabilirler. Bu durumdaki başvuru sahiplerine değerlendirme sırasında bir puan eksiltme yöntemi uygulanmaktadır.

“Başvuru sahibinin önceki akademik başarısına bakılmıyor”

Soru: Puanlama, seçme süreci nasıl oluyor?

Behçetoğulları: Burs programının seçim sürecinde başvuru sahibinin önceki akademik başarısına bakılmıyor. Tüm adayların aynı koşullarda almış olduğu bir sınavla burs adaylarını ve yedeklerini tespit ediyoruz. Başvuru sonrasında, belirlenen tarihte herkes sınava giriyor. Bu sınav iki bölümden oluşuyor, biri sözel, sayısal, şekilsel algıyı ölçen bir tür ‘genel yetenek’ sınavıdır. Adayların belirli sayıdaki, çoktan seçmeli soruları kısa bir sürede cevaplamaları beklenmektedir. İkincisi de ‘motivasyon mektubu’ yazmaktır. Bu iki sınav eşit ağırlıktadır. Adaylar başvurmuş oldukları kategori veya alt-kategori içerisinde en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralanırlar. Bütçeyle adaylar eşleştirilir ve bütçe bitene kadar burs verilmeye devam edilir. Geriye kalanlar yedek listeye alınır. Birinci yerleştirmede aday listesine girememiş olanlar daha sonra yapılan yerleştirmelerde listeye girebilirler. Kısacası, bütçenin tümü kullanılana kadar burslar verilmeye devam edilir.

Burs miktarı…

Soru: Burs miktarları nasıl belirleniyor?

Behçetoğulları: Burs miktarı sabit bir miktar değildir. Gidilecek olan AB ülkesinin pahalılık oranına ve seçilecek eğitim programının ücretine göre farklılık göstermektedir. Burs miktarı üç ayrı bacaktan oluşmaktadır; biri eğitim kurumuna verilecek eğitim ücreti, ikincisi yaşam ödeneği dediğimiz öğrencinin bir akademik yıl boyunca yaşamını idame ettirebilmesi için ihtiyacı olan miktar ve üçüncüsü de seyahat ücretidir. Bunların tümü bursun toplam miktarını belirlemektedir. Eğitim ücreti en fazla 7 bin Euro’ya kadar verilir ve direkt olarak eğitim kurumuna ödenir. Seyahat ödeneği sabit bir miktardır ve o da bin Euro’dur. Yaşam ödeneği ise gidilecek AB ülkesinin kategorisine göre belirlenir. Birinci grup ülkeler için verilen yaşam ödeneği 11 bin 5 yüz Euro, ikinci grup ülkeler için verilen yaşam ödeneği 11 bin Euro ve üçüncü grup ülkeler için verilen yaşam ödeneği de 8 bin 5 yüz Euro’dur. Ülke kategorileri web sitemizde bulunan kılavuzumuzda listelenmiştir. Belirli aralıklarla bütçe güncellemesi yaparak, burstan çekilenlerin burs miktarına göre yedek listesinden yerleştirme yapmaktayız.

Burstan çekilme…

Soru: Burstan çekilmeden kastınız nedir? Bursu alıp bursun süresinden önce eğitimini bırakmaya karar veren kişilerin bursları ne olur?

Behçetoğulları: Bursları vermeden önce söz konusu adaylarla, çok detaylı, bursun koşullarını, onların sorumluluklarını anlatan karşılıklı bir sözleşme imzalarız. Aday sözleşmeyi imzalamadan burstan çekilme hakkına sahiptir. Bazı adaylar farklı seçenekleri açık tutmak isteyebilir, kararlarını son anda değiştirebilirler. Burs almaya hak kazanıp kullanmayan kişiler burstan çekilmiş sayılırlar.

Yarıda bırakma…

Yarıda bırakma farklıdır. Yani burslu sözleşmesini imzalar, ilk ödeneğini alır ve bir süre sonra eğitimini veya kursunu bırakmaya karar verebilir. Bu durumda bunu sözleşme makamı olan British Council’a bildirmek zorundadır. Programını yarıda bırakan bursluya sözleşmedeki kurallar uygulanır ve iade etmesi gereken miktar talep edilir. Sağlıkla ilgili bir sorun söz konusuysa, sözleşmede ne yapılacağı detaylı şekilde yazılmıştır. Bursu alan kişi bu şartları bilir.

Sıkı bir izleme politikamız vardır. Burslular portallarına belli zamanlarda bazı belgeler ve raporlar yüklemek zorundadırlar. Bu raporlar tarafımızdan incelenir ve bursluların sorumluluklarını yerine getirip getirmedikleri takip edilir.

Son başvuru tarihi 17 Nisan…

Soru: Başvurular nasıl yapılıyor ve son başvuru tarihi ne zaman?

Behçetoğulları: Başvurular 17 Nisan’a kadardır (yerel saat 23.59) ve sadece başvuru portalı olan https://apply.abburs.eu aracılığı ile yapılmalıdır. Sınav gününde başvuru adaylarının belirtilecek olan sınav merkezinde şahsen bulunmaları gerekmektedir. Burs programıyla ilgili yoğun bir tanıtım kampanyası yürütmekteyiz. Bunlardan biri, haftada 3 gün yapılan halka açık çevrimiçi seminerlerdir. Bunların tarihleri web sitemizden ve sosyal medyadan duyurulmaktadır. İkincisi, okullara yönelik yapılan seminerlerdir. Bu bilgilendirme seminerlerinde, öğrencilerimize burs programı ile ilgili detaylı bilgi vermekte ve onların sorularını anında yanıtlamaktayız. Ayrıca üniversitelere ve farklı meslek kuruluşlarına yönelik tanıtım seminerleri de yapıyoruz.

Bilgilendirme seminerlerine ek olarak, Mart ayında danışmanlık hizmetlerimiz de başlayacaktır. Burs programına başvuracak kişiler kılavuzu inceledikten sonra hala soruları varsa randevu alarak çevrimiçi görüşme yapabileceklerdir.

Bir de “Avrupa’da Eğitim Günleri” adıyla, bir hafta boyunca, değişik AB ülkelerinin eğitimle ilgili uzmanlarının vereceği seminerler organize edeceğiz. Bu kişiler ülkelerindeki eğitim sistemini anlatarak, başvuru süreciyle ve koşullarıyla ilgili bilgi vereceklerdir. Seminerlerin tarihleri de program hazır olduğunda sosyal medya ve web sitemizde https://www.abburs.eu/tr/home-2/ duyurulacaktır.

Soru: İlgilenenlere ne mesaj vermek istersiniz?

Behçetoğulları: İlgilenenleri başvuru yapmaya davet ediyoruz. AB, bu yılki sloganımızda da vurguladığımız gibi, geleceğe açılan kapınızdır.

ab-1.jpg

,

Kaynak: YENİDÜZEN

Kıbrıs Türk Topluma Yönelik Avrupa Birliği Burs Programı
Başa dön