EN

DERS ZİLİ YIL BOYU KESİNTİSİZ ÇALSIN

Okullarımız yarın itibarı ile yeni eğitim-öğretim yılına başlayacaklar. Tüm öğretmenlerimizin, ailelerimiz ve öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir yüz yüze eğitime kavuşmasını dileriz.

Öğretmenlerimizin özverisi ve kararlılığı sorunları asgariye indirecektir. Bununla birlikte sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulanabilmesi için Eğitim Bakanlığı’na “maddi” ve “manevi” görev düşerken, ailelerimizin de okulların direktiflerine uyması önem arz etmektedir.

Kılavuzumuz, sağlık ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasındaki bilimsel rehberimizdir.

KTTB, KTÖS ve KTOEÖS birlikte yaptığımız çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, ECDC ve CDC rehberleri ve ülke gerçekleri doğrultusunda ‘COVID-19 Pandemisinde Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu’ hazırlayıp sosyal mesafenin önemini, sınıflarda metrekareye göre olması gereken öğrenci sayısını ve alınabilecek önlemleri tüm taraflar ile defalarca paylaşmıştık. Kılavuz, sağlık ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasındaki bilimsel rehberimizdir.

Tekli sıra: sınıf büyüklüğü ve öğrenci sayısına göre her okula önerilen model.

Kalabalık okullarda sosyal mesafe sağlanabilmesi çocukların sağlık ve güvenliği için kaçınılmazdır.

Bununla beraber hazırlamış olduğumuz “Okulların İhtiyaç Analizi Raporu”nda ortaya konan rakamlarla öğrenci sayıları kalabalık olan okulların sosyal mesafe problemi verilerle dile getirilmiş, çözüm önerilerimiz kamuoyu ile paylaşılmıştır. Devlet kanadının okullar için ödev ve sorumluluklarını yerine getirmediği bu süreçte, öğrenci nüfusu yoğun okullarda sosyal mesafe sağlanabilmesi çocukların sağlık ve güvenliği için kaçınılmazdır.

Bununla birlikte okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yüz yüze eğitime kesintisiz eğitime devam edebilmesi için aşağıdaki önerilerimiz ışığında fırsatlar yaratılabilir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ HALA GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR

 • KTTB, KTÖS ve KTOEÖS olarak hazırladığımız “Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzu” referans alınarak okulların sosyal mesafe, hijyen ve temizlik sorunlarına çözüm bulunabilir.

 

 • Okulların %42’sinde sınıf boyutları ve öğrenci sayıları yeni dönemde sosyal mesafeye göre yeniden düzenlenmeye uygun değildir. Sosyal mesafeye göre yeniden düzenlenme gerekmesi halinde okulların %79’unda tekli masa, %32’sinde ek sınıf, %23’ünde ise sandalye ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bu eksikliklerin giderilmesi ile sosyal mesafe sorunun sınıf boyutuna çözüm bulunabilir.

 

 • Öğrenci nüfusunun %45’i 19 okula yayılmıştır. Ailelerin gönüllü olmaları halinde öğrenciler nüfusu az olan okullara kayıt yaptırabilir ve sorun bir nebze olsun hem öğrenci hem de okul açısından çözülebilir.
Sınıf içinde havayı %99.9 temizler.
Çiftli sıralarda tekli oturum düzeni
 • Sınıflarımıza virüs filtreli havalandırma cihazları yerleştirilerek virüsün sınıf içinde yayılma olasılığını %1’in altına düşürebiliriz.

 

 • Öğrenci nüfusunun %31’i toplu taşıma ile okula gitmektedir. 880 olan araç sayısının artırarak okul taşımacılığındaki sosyal mesafe sorunu ortadan kaldırılabilir.

 

 • Daha önce kamuoyu ile paylaştığımız “Eğitim Simülasyonları Taslak Çalışmamızda” çekirdek eğitim programı oluşturularak okulların akademik bilgi düzeylerinin nasıl eşitleneceğini, farklı eğitim varyasyonlarının avantaj ve sınırlılıklarını açık şekilde izah etmiştik. En doğru uygulama çekirdek eğitim programı belirlenerek, okulların koşullarına göre öğretim faaliyetlerini kendilerinin planlamasıdır.

 

 • Okullarımızın dayanışma ve destekçisi olan okul aile birlikleri Eğitim Bakanlığı tarafından muhatap alınacak tek tüzel kurumlardır. Çocuklarımızın sağlık ve güvenliği konusunda OAB ile işbirliği Eğitim Bakanlığı’nın görevi olmalıdır.
Sınıf sayıları düşük olan okullarda uygulanabilir.
 • Eğitim Bakanlığı okulların salgınla mücadele noktasında kadro ve hijyen malzemesi eksikliklerini bir an önce gidermeli ve denetimlerine devam etmelidir.

 

Okul öncesi örneği
 • Toplumsal aşılama, testlerin sıklığı ve ailelere sorumluluklar verilmesi okulları salgınla mücadelede daha güçlü kılacaktır. Bir an önce okul güvenliği adına, aşı, test sıklığı, ada pass uygulaması ve okul-aile sözleşmesini de içeren genelge okullara gönderilmelidir.

 

 • Şu an pozitif veya temaslı olan öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve eğitim hizmetlileri var. Enfekte olmuş vaka sayısı tahminimizin de çok üstünde. Bu okullarda eğitim nasıl şekilleneceği ile ilgili okullara önceden gönderilmiş bir yönerge yok.

 

 • Ekteki fotoğraflar ülkemizdeki ilkokullardan alınmış farklı sınıf düzenlemeleridir. Bakanlar Kurulu, Eğitim Bakanlığı ve Belediyeler eğitime ek bütçe oluşturarak tüm okullarda benzer çözümlerle sosyal mesafe sorununu ortadan kaldırabilirler.

 

Sendikamız okulların sağlık ve güvenliği için alternatif üretmeye ve mücadele etmeye devam edecektir.

 

 

 

 

 

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri

DERS ZİLİ YIL BOYU KESİNTİSİZ ÇALSIN
Başa dön