Okullarımızı Uluslararası Eğitim Günü’nü kutlamaya davet ediyoruz

Nelson Mandela’nın dediği gibi” Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir.”

Okullarımızı Uluslararası Eğitim Günü’nü kutlamaya davet ediyoruz

KTÖS’ün de üyesi olduğu Eğitim Enternasyoneli ve eğitim alanında örgütlü sendikalar, hükümetlere “İnsanlar, dünya, refah ve barış için öğrenme” ve “Geleceği öğret, öğren ve şekillendir” çağrısı ile 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü’nü kutlayacaktır.

UNESCO’ya göre “dünyada 262 milyon çocuk okula gitmiyor, 617 milyon çocuk ve yetişkin okuma yazma bilmiyor, 4 milyon mülteci ise okul haklarından yoksun yaşıyor.” Bu gerçekler ışığında Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu çağrı yerinde ve anlamlıdır. Böyle bir günde eğitim hakkını dile getirmek, ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim sorunlarına dikkat çekmek tüm eğitim paydaşları için bir fırsat olacaktır.

Eğitim hakkı birçok ülkede anayasa ile güvence altına alınmıştır. Eğitim hakkının kullanımı yalnız yasalardan ibaret olmamalı, bilimsel, ücretsiz ve laik ilkeler temelinde fırsat eşitliği yaratacak yatırımlarla desteklenmelidir. Unutulmamalıdır ki eğitime yapılacak yatırımın geri dönüşü, toplumların refahını yükseltecektir.

Adamızın kuzeyinde eğitime ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu açıklıkla belirtebiliriz. Toplumsal kaynakları israf etmek yerine, Kıbrıs Türk Eğitim Sistemini ileriye taşıyacak kaynakları oluşturmak Meclis’in ana hedefi olmalıdır.

Eğitim Enternasyoneli’nin belirlediği 5 temel sorun olan kamusal eğitime ayrılan bütçe yetersizliği ve özelleştirmeler; öğretmenlerin statüsü, istihdamı ve çalışma koşullarının kötüleşmesi; sendikal haklar ve insan hakları ihlali ve eğitimcilerin politik gelişime dahil edilmesindeki isteksizlik; adaletsiz eğitim sistemleri, mültecilere, göçmenlere ve savunmasızlara karşı dışlama ve ayrımcılık yapma; iklim değişikliği eğitimi de dahil olmak üzere sürdürülebilir nitelikli eğitim hakkındaki fırsat eşitsizlikleri ile Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizdeki eğitimcilerde mücadele etmektedir.

Uluslararası Eğitim Günü’nde hükümeti eğitime, öğretmenlere yatırım yapmaya ve hiçbir çocuğun ücretsiz kaliteli kamu eğitimi haklarından mahrum bırakılmamasını sağlamaya ve 2015 yılında 193 ülkenin ortak imzası ile kabul edilen 17 adet Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine sahip çıkmaya çağırmak sendikal sorumluluğumuzdur.

Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri

Bununla birlikte okullarımızı ve öğretmenlerimizi Uluslararası Eğitim Günü’nü kutlamaya, bu gün içerisinde öğrencilere yönelik eğitim/öğretim etkinlikleri düzenlemeye ve 24 Ocak günü “İlköğretim Çağında Bulunan Çocuklarda “Farklılıklara Saygı ve Ayrımcılığı Önleme” çalıştayına davet ederiz.

Saygılarımızla.

Burak Maviş
KTÖS Eğitim Sekreteri

Okullarımıza Çağrı:
Okullarımızı ve öğretmenlerimizi Uluslararası Eğitim Günü’nü kutlamaya, bu gün içerisinde öğrencilere yönelik barış kültürü, çok kültürlülük ve farklı temalarda eğitim/öğretim etkinlikleri düzenlemeye davet ederiz. Etkinliklerinizi #EducationDay #ShapetheFuture #EgitimGünü #KTÖS hastag’ları ile, uluslararası dayanışmaya dahil olabilirsiniz. Ekte iki farklı etkinlik sizlerle paylaşılmıştır. Sizlerde barış kültürü eğitimi, çok kültürlülük, vb. etkinlikleri hazırlayıp sosyal medya yoluyla bizlerle paylaşabilirsiniz.

EK1: Ne Güzel Dünya
Etkinlik1_NeGuzelDunya

EK2: Tavşanın Hakları

Etkinlik2_TavsaninHaklari