EN

Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın çözüm ve barış!

KTÖS, Eğitim Sekreteri Burak Maviş imzası ile basın açıklaması yaparak birleşik federal Kıbrıs’a vurgu yaptı. Açıklamadı iki toplumun yakınlaşmasından dolayı ortaya çıkan kazanımlardan bahsederken, bu kazanımlardan şu an ayrılığı savunanlarında yararlandığını belirtti.

Maviş çözümsüzlüğe karşı 1 Mayıs’ın milat olacağını söyleyip, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nden tüm barış gönüllülerini mücadeleyi yükseltmeye çağırdı.

Basın açıklamasının tamamı:

DAHA İYİ BİR GELECEĞE BÖLÜNEREK DEĞİL, BİRLEŞEREK ULAŞABİLİRİZ.

BİRLEŞİK FEDERAL KIBRIS İÇİN 1 MAYIS, BİR MİLADIN BAŞLANGICI OLACAKTIR.

TÜM BARIŞ GÖNÜLLÜLERİNİ MÜCADELEYİ YÜKSELTMEYE ÇAĞIRIRIZ. YAŞASIN 1 MAYIS!

İki toplumun birbirini anlaması, acılarını paylaşması, karşılıklı sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkiler kurması barış ve çözüm yolunda en önemli kazanımlarımızdır.

Yeniden birleşmeye inanan sendika, sivil toplum örgütü, siyasi parti ve barış gönüllülerinin birlikte örmüş olduğu güven ve dostluk ilişkisi birlikte yaşamın temellerini atmıştır.

Kapıların açılmasıyla birlikte öğretmenlerden öğrencilere, sanatçılardan esnafa kadar toplumun birçok kesimi ortak projelerle birbirini tanıma fırsatı buldu. AB vatandaşlık değerleri Kıbrıslı Türkler için hayalden öte bir gerçek oldu. Eğitim için gençlerimize birçok fırsatlar doğdu.

Kapıların açılmasıyla birlikte açık temel tüketim ve mal hizmetlerinde sermaye kesimi aç gözlülük yapamadı, fiyatlarda bir denge oluştu. Larnaka ve Baf Havaalanı Kıbrıslı Türkler için Ercan Havaalanı ise Kıbrıslı Rumlar için seyahat özgürlüğü sağladı.

Tüm bu kazanımlar bir günde sağlanmadı, barışa inananların ortak mücadelesi ile toplumun tüm kesimleri yaratılan fırsatlardan eşit derecede faydalandı.

Bugün bölünmeyi savunan kuzeydeki ganimetçi, ayrılıkçı ve faşist güruhlar da, cebinde Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ile güneydeki ve Avrupa’daki alışveriş, sağlık, seyahat ve eğitim fırsatlarından yararlandı.

Tüm bu gerçekler göz önüne alındığında iki toplumun birlikte hareket etmesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gün ışığına çıkmıştır. Daha iyi bir geleceğe, daha iyi bir yaşama bölünerek değil, birleşerek ulaşabiliriz.

Çözümsüzlüğün ve ayrılığın toplumlararası görüşmelere yeniden taşınmasının sonrasında ortak vatan ve ortak mücadele tarihimizin önemli kesitlerinden biri olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, birleşik federal Kıbrıs için sesimizi tekrar yükselteceğimiz bir miladın başlangıcı olacaktır.

Barışa olan inancımızla, adanın her iki yanındaki şovenistlerle barış ve çözüm yolunda mücadeleye devam edeceğimizi belirtir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde tüm barış gönüllülerini mücadeleyi yükseltmeye çağırırız.

Yaşasın 1 Mayıs!

Saygılarımızla.

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri

Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın çözüm ve barış!
Başa dön